HELP FILE


LogMeIn Rescue toevoegen aan de Autotask AXN LiveLinks-catalogus

Artikelen over aanpassingen zijn geschreven voor een technisch publiek dat ervaring heeft met webontwikkeling. Kennis van HTML, CSS en JavaScript is vereist.

De Rescue-functionaliteit Verzenden naar URL stuurt gegevens uit een Rescue-sessie naar een webservice die de gegevens aan de Autotask-API koppelt. De Autotask-API voegt vervolgens de gegevens in in het ticket in Autotask.

Om LogMeIn Rescue toe te voegen aan de Autotask AXN LiveLinks-catalogus moet u het volgende doen:

  • LiveLink van LogMeIn Rescue installeren in de AXN LiveLinks-catalogus
  • LiveLink configureren
  • LiveLink testen
  • LogMeIn Rescue-API voor Autotask