Nieuwe uitgave

De nieuwe Rescue 7.50 met verbeterde prestaties is nu beschikbaar.

Bekijk de verbeteringen in het gedeelte Veelgestelde vragen

Artikelen

Het bureaublad van een technicus weergeven Velden bewerken op de Sessielijst Technician Console desktop-app voor Windows en Mac Over toegangsrechten voor de Technician Console De Technician Console opstarten in een browser De tabbladen voor wachtrijen gebruiken om sessies te lokaliseren De Sessielijst gebruiken om sessies te bekijken Schakelen tussen meerdere actieve sessies Over het Chatvenster van de Technician Console Over de Sessiewerkbalk Voorgedefinieerde antwoorden en URL's importeren Voorgedefinieerde antwoorden en URL's exporteren Een individueel voorgedefinieerd antwoord of URL toevoegen Een voorgedefinieerde URL versturen Een bestand naar een klant versturen Een sessie onderbreken Een voorgedefinieerd antwoord versturen Over Voorgedefinieerde antwoorden en URL's Deelnemen aan een sessie van een gecontroleerde technicus Een Klantenenquête versturen Configuratie van de Rescue Calling Card PKG Een privacyvoorkeurbeleid configureren voor Rescue Een beleid maken om de Rescue Calling Card voor Mac te installeren Over de verbindingsmethode via de Calling Card Over Onbeheerde toegang Onbeheerde toegang aanvragen tot een computer van de klant Een onbeheerde sessie beginnen De ervaring van de klant: Instant Chat De Rescue Applet lanceren tijdens Instant Chat Een interne technicus uitnodigen om samen te werken Een externe technicus uitnodigen om samen te werken Over de bevoegdheden van hoofdtechnici tijdens de samenwerking Deelnemen aan een Samenwerkingssessie Bestanden selecteren met behulp van Bestandsbeheer Bestanden bewerken met behulp van Bestandsbeheer Over Systeeminformatie - Processen Over Systeeminformatie - Dashboard Bestanden overdragen tussen computers met behulp van Bestandsbeheer Navigeren en sorteren van bestanden met behulp van Bestandsbeheer Over Systeeminformatie - Toepassingen Info over Rescue+Mobile Toegang tot een mobiel apparaat QuickNav: Naar specifieke bestemmingen springen op een mobiel apparaat De ervaring van de klant: Mobiele applet Instellingen beheren op een mobiel apparaat met Click2Fix Informatie over opslag/schijfstation voor een mobiel apparaat bekijken 5 belangrijkste processen voor een mobiel apparaat bekijken Processen op een mobiel apparaat beëindigen Systeemprocessen die worden uitgevoerd op een mobiel apparaat bekijken Ondersteuning voor iOS-apparaten Toepassing op een mobiel apparaat deïnstalleren Ondersteuning voor Android-apparaten Installatie van toepassing op een mobiel apparaat ongedaan maken - Logcat Ondersteuning voor BlackBerry-apparaten Toepassingen die zijn geïnstalleerd op een mobiel apparaat bekijken Toepassing op een mobiel apparaat starten Services die zijn geregistreerd op een mobiel apparaat bekijken Toegangsrechten voor BlackBerry-apparaten instellen Over Click2Fix Een mobiele sessie beginnen via sms Een Rescue Lens-sessie starten per e-mail Een Rescue Lens-sessie starten met een link via een hulpprogramma voor berichten Een Rescue Lens-sessie starten per SMS Een Rescue Lens-sessie starten met een pincode Een Rescue Lens-sessie starten Wat kan de technicus doen? Een Rescue Lens-sessie beheren Wat kan de klant doen?

Artikelen

Beheercentrum in een oogopslag Time-outs en waarschuwingen instellen Sessie-informatie bekijken Gedrag instellen voor als er geen technicus beschikbaar is voor privésessies Werkuren en gedrag bij "Geen technicus beschikbaar" voor een kanaal plannen Voorkomen dat technici sessies naar lege kanalen overdragen Een technicus vrijstellen van automatisch opstarten van kanaalsessie. Automatisch starten uitstellen voor kanaalsessies Kanaalsessies instellen om automatisch te beginnen Een sessie starten vanuit het Beheercentrum Sessies overbrengen vanuit het Administratiecentrum Alle privésessies automatisch laten starten Instellen welke verbindingsmethodes beschikbaar zijn voor technici Instellen van kanaalsessies om automatisch over te dragen Sessies leiden: Start, Overdracht, Sluiten, Wacht Instellen hoe sessies worden gestart en beheerd Instellen van de verificatiemethode voor onbeheerde toegang Over Onbeheerde toegang Toewijzen of verwijderen van onbeheerde computers Onbeheerde computers beheren Onbeheerde toegang op meerdere computers instellen (Access Wizard) Labels toevoegen De prestatiegegevens voor een technicus controleren De prestatiegegevens voor een kanaal controleren De prestatiegegevens voor een technicusgroep controleren Wat is een label? Labels toewijzen Prestatiegegevens op basis van een label controleren Toezicht op prestatiegegevens: Het commandocentrum Prestatiegegevens op basis van aangepaste eigenschappen controleren (labels) Configuratie van de Rescue Calling Card PKG Een privacyvoorkeurbeleid configureren voor Rescue Een beleid maken om de Rescue Calling Card voor Mac te installeren Statusrapport Technicus Statusrapport van de beheerder Geïntegreerde contentportal Voorgedefinieerde antwoorden en URL's beheren Externe contentportal Aangepaste velden activeren voor privésessies Namen van aangepaste velden Schermopname instellen Uitschakelen van bureaubladachtergrond voor alle externe sessies Instellen van Gedrag Synchronisatie van Klembord Instellen van Instant Chat Over de verbindingsmethode via de Calling Card Installatie Calling Card, taak één: Een Calling Card genereren Installatie Calling Card, taak vier: De Calling Card Card-applet aanpassen Installatie Calling Card, taak vijf: Implementeer de Calling Card op de computer van een klant Installatie Calling Card, taak drie: Een Calling Card installatieprogramma toepassen op een technicusgroep De samenwerking van uw technici met externe technici besturen Statusrapport Technicus Statusrapport van de beheerder Rapport Aangepaste velden Rapport Gemiste sessies (Alles weergeven) Rapport Chatlogbestand samenwerking Rapport Gemiste sessies (Samenvatting) Chatlogbestanden verwijderen Rapport Mislukte sessies (uitgebreid) Rapport Klantenquête (Alles weergeven) Een rapport genereren Rapport Klantenquête (Samenvatting) Rapport Verstrekking klantenquête (Alles weergeven) Rapport Verstrekking klantenquête (Samenvatting) Rapport Prestatie (Samenvatting) Rapport Prestatie (Alles weergeven) Rapport Aanmeldingen (Alles weergeven) Rapport Sessie (Samenvatting) Rapport Overgedragen sessies (uitgebreid) Rapport Technicusenquête (Alles weergeven) Rapport Chatlogbestand externe technici Rescue API Gids (Web) API Token genereren Hoe Post Session URL's te verbergen Rescue Web SSO via SAML 2.0 Gebruikershandleiding (PDF/Eng.)
Beoordeel
uw
ervaring