HELP FILE

Over de SessiewerkbalkGebruik de Sessiewerkbalk om actie te ondernemen in sessies in uw Sessielijst.

Nieuwe sessie

Nieuwe sessie
Gebruik de knop Nieuwe Sessie om een nieuwe privésessie te beginnen.

Deze optie is alleen beschikbaar wanneer de technicusgroep van de technicus toegangsrechten heeft om privésessies te beginnen.

Onbeheerde toegang


Klik op Computers om een lijst met computers op het tabblad Toegankelijke onbeheerde computers te openen waarvoor onbeheerde toegang is ingeschakeld.

Er worden alleen computers getoond waarvoor u over toegangrechten beschikt.

Onbeheerde toegang via het LAN-netwerk


Klik op Computers om een lijst met computers op het tabblad Op het LAN-netwerk verbinden te openen, die toegankelijk zijn via uw lokale netwerk.

Opmerking: In het geval van de Technician Console voor Mac is de functie Op het LAN-netwerk verbinden niet beschikbaar.
U moet over de aanmeldingsgegevens beschikken om verbinding te kunnen maken met een computer op uw netwerk.

Technicus controleren


Beheerders met een technicusbundel kunnen op Controlesessie klikken om de desktop van technici in hun organisatie te bekijken.

Zie Het bureaublad van een technicus controleren voor meer informatie.

Start (Begin)

Start (Begin)
Klik op Starten om de geselecteerde sessie te activeren.

Als de knop Starten inactief is (grijs), hebt u mogelijk het maximumaantal actieve sessies bereikt dat is toegestaan door uw beheerder.

Beëindigen

Onderbreken
Klik op Beëindigen om de geselecteerde sessie te beëindigen. De verbinding met de klant wordt verbroken.

Onderbreken

Onderbreken
Klik op Onderbreken om een sessie op Onderbreken te zetten.

Overdragen

Overdragen
Selecteer een sessie in de wachtrij en klik op Overdragen om een sessie over te dragen naar een beschikbare technicus.

Deze optie is alleen beschikbaar wanneer de technicusgroep van de technicus toegangsrechten heeft om sessies over te dragen.

Scherm delen

Scherm delen
Klik op de knop Schermen delen om het Schermen delen met een klant te beginnen.

Deze optie is alleen beschikbaar wanneer de technicusgroep van de technicus toegangsrechten heeft om de functie Schermen delen te gebruiken.

Technicus uitnodigen (Samenwerken)

Samenwerken
Klik op Technicus uitnodigen om Samenwerkende technici te starten.

Deze optie is alleen beschikbaar wanneer de technicusgroep van de technicus toegangsrechten heeft om uitnodigingen tot samenwerking te versturen.