product icon

Over de Sessiewerkbalk

  Dit artikel is een leidraad voor Technici van rescue.

  Gebruik de Sessiewerkbalk om actie te ondernemen in sessies in uw Sessielijst.

  Nieuwe sessie
  Nieuwe sessie

  Gebruik de knop Nieuwe Sessie om een nieuwe privésessie te beginnen.

  Deze optie is alleen beschikbaar wanneer de technicusgroep van de technicus toegangsrechten heeft om privésessies te beginnen.

  Onbeheerde toegang

  Klik op Computers om een lijst met computers op het tabblad Toegankelijke onbeheerde computers te openen waarvoor onbeheerde toegang is ingeschakeld. Zie Met onbeheerde computers werken.

  Er worden alleen computers getoond waarvoor u over toegangrechten beschikt.

  Onbeheerde toegang via het LAN-netwerk

  Klik op Computers om een lijst met computers op het tabblad Op het LAN-netwerk verbinden te openen, die toegankelijk zijn via uw lokale netwerk.

  Opmerking: In het geval van Technician Console voor Mac is de functie Connect On LAN niet beschikbaar.

  U moet over de aanmeldingsgegevens beschikken om verbinding te kunnen maken met een computer op uw netwerk.

  Beeldscherm technicus

  Beheerders met een technicusbundel kunnen op Controlesessie klikken om de desktop van technici in hun organisatie te bekijken.

  Zie Het bureaublad van een technicus controleren voor meer informatie.

  Starten
  Starten

  Klik op Starten om de geselecteerde sessie te activeren.

  Als de knop Starten inactief is (grijs), hebt u mogelijk het maximumaantal actieve sessies bereikt dat is toegestaan door uw beheerder.

  Zie ook Hoe Rescue instellen om automatisch sessies te starten.

  Beëindigen
  Onderbreken

  Klik op Beëindigen om de geselecteerde sessie te beëindigen. De verbinding met de klant wordt verbroken.

  Onderbreken
  Onderbreken

  Klik op Onderbreken om een sessie op Onderbreken te zetten.

  Overdragen
  Overdragen

  Selecteer een sessie in de wachtrij en klik op Overdragen om een sessie over te dragen naar een beschikbare technicus.

  Deze optie is alleen beschikbaar wanneer de technicusgroep van de technicus toegangsrechten heeft om sessies over te dragen.

  Scherm delen
  Scherm delen

  Klik op de knop Schermen delen om het Schermen delen met een klant te beginnen.

  Deze optie is alleen beschikbaar wanneer de technicusgroep van de technicus toegangsrechten heeft om de functie Schermen delen te gebruiken.

  Technicus uitnodigen (Samenwerken)
  Samenwerken

  Klik op Technicus uitnodigen om Samenwerkende technici te starten.

  Deze optie is alleen beschikbaar wanneer de technicusgroep van de technicus toegangsrechten heeft om uitnodigingen tot samenwerking te versturen.

  Artikel voor het laatst bijgewerkt: 27 september, 2022