HELP FILE


Verband tussen ic_control-klassen en taalknooppunten

Artikelen over aanpassingen zijn geschreven voor een technisch publiek dat ervaring heeft met webontwikkeling. Kennis van HTML, CSS en JavaScript is vereist.

Alle referentienummers komen overeen met de InstantChat.css klassen en stijlen.InstantChat.css Klassen en stijlen.

Tabel 1. Verband tussen ic_control-klassen en taalknooppunten - Tabel 1
nr. Klassenamen voor besturingsberichten Weergave in Chat-only modus Weergave in appletmodus Wat gebeurt er als de client het controlebericht toont Welk hashtabel item zal worden getoond in de ChatLog
89 ic_control_ chatline_ CLIENT_ CONNECTING JA JA De client probeert verbinding te maken met een specifieke webserver. "CONNECTING_TO_Rescue"
90 ic_control_ chatline_ CLIENT_ CONNECTED JA JA De client is verbonden met de specifieke webserver. "CONNECTED_TO_Rescue"
91 ic_control_ chatline_ CLIENT_END JA JA De klant heeft de sessie beëindigd. "ENDED_THE_SESSION"
92 ic_control_ chatline_ CLIENT_ DISCONNECTED JA JA De client heeft de verbinding met de webserver verloren. "CONNECTION_BROKEN"
93 ic_control_ chatline_ CLIENT_ CANNOTSTART JA NO Kan de sessie niet starten vanwege een fout. Zie ook Hoe hosted foutafhandeling te gebruiken. "NOTECHAVAILABLE", "NOTECHWORKING", "INVALID_PARAMETERS", "SESSIONALREADYSTARTED", "UCONNECTIONERROR", "ERRNOSUCHSSESSION", "ERRNOSUCHENTRY", "ERRCODEDOESNOTEXIST", "ERRCODEEXPIRED", "ERRNOTEXPIRED", "ERRMISSINGTECHLICENSE"
94 ic_control_ chatline_ CLIENT_ TIMEOUT Niet in gebruik Niet in gebruik "WAITING_TIMED_OUT"
95 ic_control_ chatline_ CLIENT_ REQUEST SENTFILE NO JA Er wordt een verzoek naar de applet gestuurd om het dialoogvenster Bladeren te openen. "REQUESTSENT"
96 ic_control_ chatline_ CLIENT_ REQUEST SENTCAN CELFILE NO JA Er wordt een verzoek naar de applet gestuurd om te stoppen met het verzenden van een bestand. "REQUESTSENT"
97 ic_control_ chatline_TC_ CONNECTED JA JA Er wordt een verbinding tot stand gebracht met een specifieke Technician Console.

Hoofdtechnicus: "SESSION_ESTABILISHED"

Samenwerkende technicus: Geen verandering

De technicus is aan het typen.

Het TYPING controlebericht wordt niet vermeld omdat het alleen het statussymbool en de tekst verandert.

Opmerking: Het TYPING controlebericht wordt niet vermeld omdat het alleen het statussymbool en de tekst verandert.
Geen verandering
98 ic_control_ chatline_TC_ HOLD JA JA De technicus heeft de sessie in de wacht gezet. "PUT_ON_HOLD"
99 ic_control_ chatline_TC_ TRANSFER JA JA De technicus draagt de sessie over aan een andere technicus of kanaal. "TRANSFERING_SESSION"
100 ic_control_ chatline_TC_ END JA JA De technicus heeft de sessie beëindigd. "ENDED_SESSION"
101 ic_control_ chatline_TC_ EXIT JA JA De technicus is weg. Bijv: Technician Console sluiten "STOPPED_SERVICING"
102 ic_control_ chatline_TC_ DISCONNECTED JA JA De technicus Console heeft de verbinding met de webserver verloren, zodat de cliënt niet met de technicus kan communiceren.

Hoofdtechnicus: "CONNECTION_BROKEN"

Samenwerkende technicus: Geen verandering

103 ic_control_ chatline_TC_ START_ APPLET NEE, behalve op iPhone JA Een link om een applet te downloaden of een iPhone configuratiebestand te downloaden.

Op iPhone: "IPHONE_CONFIG_EMAIL"

Andere platforms in Applet-modus: "APPLET_DOWNLOAD1", "APPLET_DOWNLOAD2"

104 ic_control_ chatline_TC_ SHOWSUR VEY JA JA De technicus stuurde een link naar een klantenenquête. "SURVEY_DOWNLOAD1", "SURVEY_DOWNLOAD2"
105 ic_control_ chatline_TC_ URLPUSH JA JA De technicus stuurde een voorgedefinieerde link. "URLPUSH"
Tabel 2. Verband tussen ic_control-klassen en taalknooppunten - Tabel 2
nr. Parameters ($X) van het hash tabel item in de ChatLog Welke klasse zal worden weergegeven als status icoon Welk hashtabel item zal worden getoond in het ic_statustext element Eerste parameter ($1) van het hashtabel item in het ic_statustext element
89 NIETS .ic_statusicon_waiting "CONNECTING" NIETS
90 NIETS .ic_statusicon_waiting "WAITING_FOR_TECH" NIETS
91 NIETS .ic_statusicon_disconnect "DISCONNECTED" NIETS
92 NIETS .ic_statusicon_waiting "CONNECTION_LOST" NIETS
93 NIETS .ic_statusicon_disconnect "DISCONNECTED" NIETS
94 NIETS .ic_statusicon_disconnect "DISCONNECTED" NIETS
95 NIETS Geen verandering Geen verandering NIETS
96 NIETS Geen verandering Geen verandering NIETS
97

Hoofdtechnicus: Naam van technicus

Samenwerkende technicus: NIETS

Hoofdtechnicus: .ic_statusicon_chat

Samenwerkende technicus: Geen verandering

Hoofdtechnicus: "CHATTING_WITH"

Samenwerkende technicus: Geen verandering

Hoofdtechnicus: Naam van technicus

Samenwerkende technicus: NIETS

NIETS .ic_statusicon_typing "TYPING" Naam van technicus
98 Naam van technicus

Hoofdtechnicus: .ic_statusicon_hold

Samenwerkende technicus: Geen verandering

Hoofdtechnicus: "PUT_YOU_ON_HOLD"

Samenwerkende technicus: Geen verandering

Hoofdtechnicus: Naam van technicus

Samenwerkende technicus: NIETS

99 NIETS

Hoofdtechnicus: .ic_statusicon_transfer

Samenwerkende technicus: Geen verandering

Hoofdtechnicus: "TRANSFER_TO_ANOTHER"

Samenwerkende technicus: Geen verandering

Hoofdtechnicus: Naam van technicus

Samenwerkende technicus: NIETS

100 Naam van technicus

Hoofdtechnicus: .ic_statusicon_disconnect

Samenwerkende technicus: Geen verandering

Lead Technician: "DISCONNECTED"

Samenwerkende technicus: Geen verandering

NIETS
101 Naam van technicus

Hoofdtechnicus: .ic_statusicon_waiting

Samenwerkende technicus: Geen verandering

Lead Technician: "WAITING_FOR_TECH"

Samenwerkende technicus: Geen verandering

NIETS
102 NIETS

Hoofdtechnicus: .ic_statusicon_waiting

Samenwerkende technicus: Geen verandering

Lead Technician: "WAITING_FOR_TECH"

Samenwerkende technicus: Geen verandering

NIETS
103 Op iPhone: Naam technicus, beginmarkering van link, eindmarkering van link

Andere platforms in Applet-modus: Naam van technicus

Geen verandering Geen verandering NIETS
104 Naam van technicus Geen verandering Geen verandering NIETS
105 Naam technicus, URL Geen verandering Geen verandering NIETS