product icon

Verband tussen ic_control-klassen en taalknooppunten

  Artikelen met betrekking tot maatwerk zijn geschreven voor een technisch publiek dat ervaring heeft met webontwikkeling. Kennis van HTML, CSS en JavaScript is vereist.

  Alle referentienummers komen overeen met de InstantChat.css klassen en stijlen.InstantChat.css Klassen en Stijlen.

  Tabel 1. Relatie tussen ic_control-klassen en taalknooppunten - Tabel 1
  nr. Klassennamen voor controleberichten Toont in Chat-only modus Toont in Applet Mode Wat gebeurt er als de client het controlebericht toont Welk hashtable item zal worden getoond in de ChatLog
  89 ic_control_ chatline_ CLIENT_ CONNECTING JA JA De client probeert verbinding te maken met een specifieke webserver. "CONNECTING_TO_Rescue"
  90 ic_control_ chatline_ CLIENT_ CONNECTED JA JA De client is verbonden met de specifieke webserver. "CONNECTED_TO_Rescue"
  91 ic_control_ chatline_ CLIENT_END JA JA De klant heeft de sessie beëindigd. "ENDED_THE_SESSION"
  92 ic_control_ chatline_ CLIENT_ DISCONNECTED JA JA De client heeft de verbinding met de webserver verloren. "CONNECTION_BROKEN"
  93 ic_control_ chatline_ CLIENT_ CANNOTSTART JA GEEN Kan de sessie niet starten vanwege een fout. Zie ook Hoe Hosted Error Handling te gebruiken. "NOTECHAVAILABLE", "NOTECHWORKING", "INVALID_PARAMETERS", "SESSIONALREADYSTARTED", "UCONNECTIONERROR", "ERRNOSUCHSSESSION", "ERRNOSUCHENTRY", "ERRCODEDOESNOTEXIST", "ERRCODEEXPIRED", "ERRNOTEXPIRED", "ERRMISSINGTECHLICENSE"
  94 ic_control_ chatline_ CLIENT_ TIMEOUT Niet in gebruik Niet in gebruik "WAITING_TIMED_OUT"
  95 ic_control_ chatline_ CLIENT_ REQUEST SENTFILE GEEN JA Er wordt een verzoek naar de Applet gestuurd om het Bladeren dialoogvenster te openen. "REQUESTSENT"
  96 ic_control_ chatline_ CLIENT_ REQUEST SENTCAN CELFILE GEEN JA Er wordt een verzoek naar de Applet gestuurd om te stoppen met het verzenden van een bestand. "REQUESTSENT"
  97 ic_control_ chatline_TC_ CONNECTED JA JA Er wordt een verbinding tot stand gebracht met een specifieke Technician Console.

  Hoofdtechnicus: "SESSION_ESTABILISHED"

  Samenwerkende technicus: Geen verandering

  De technicus is aan het typen.

  Het controlebericht TYPING wordt niet vermeld, omdat het alleen het statuspictogram en de tekst verandert.

  Opmerking: Het controlebericht TYPING wordt niet vermeld, omdat het alleen het statuspictogram en de tekst verandert.
  Geen verandering
  98 ic_control_ chatline_TC_ HOLD JA JA De technicus heeft de sessie in de wacht gezet. "PUT_ON_HOLD"
  99 ic_control_ chatline_TC_ TRANSFER JA JA De technicus draagt de sessie over aan een andere technicus of een ander kanaal. "TRANSFERING_SESSION"
  100 ic_control_ chatline_TC_ END JA JA De technicus heeft de sessie beëindigd. "ENDED_SESSION"
  101 ic_control_ chatline_TC_ EXIT JA JA De technicus is weg. Bijvoorbeeld: Technician Console sluiten "STOPPED_SERVICING"
  102 ic_control_ chatline_TC_ DISCONNECTED JA JA De technicus Console heeft de verbinding met de webserver verloren, zodat de client niet met de technicus kan communiceren.

  Hoofdtechnicus: "CONNECTION_BROKEN"

  Samenwerkende technicus: Geen verandering

  103 ic_control_ chatline_TC_ START_ APPLET NEE, behalve op de iPhone JA Een link om het downloaden van een applet of iPhone configuratiebestand te starten.

  Op iPhone: "IPHONE_CONFIG_EMAIL".

  Andere platforms in Applet-modus: "APPLET_DOWNLOAD1", "APPLET_DOWNLOAD2".

  104 ic_control_ chatline_TC_ SHOWSUR VEY JA JA De technicus stuurde een link voor een klantenonderzoek. "SURVEY_DOWNLOAD1", "SURVEY_DOWNLOAD2"
  105 ic_control_ chatline_TC_ URLPUSH JA JA De technicus stuurde een vooraf bepaalde link. "URLPUSH"
  Tabel 2. Relatie tussen ic_control-klassen en taalknooppunten - Tabel 2
  nr. Parameters ($X) van het hashtabel item in de ChatLog Welke klasse wordt weergegeven als statuspictogram Welk hashtabelitem wordt weergegeven in het ic_statustext-element Eerste parameter ($1) van het hashtabelitem in het ic_statustext-element
  89 NIETS .ic_statusicon_waiting "CONNECTING" NIETS
  90 NIETS .ic_statusicon_waiting "WAITING_FOR_TECH" NIETS
  91 NIETS .ic_statusicon_disconnect "DISCONNECTED" NIETS
  92 NIETS .ic_statusicon_waiting "CONNECTION_LOST" NIETS
  93 NIETS .ic_statusicon_disconnect "DISCONNECTED" NIETS
  94 NIETS .ic_statusicon_disconnect "DISCONNECTED" NIETS
  95 NIETS Geen verandering Geen verandering NIETS
  96 NIETS Geen verandering Geen verandering NIETS
  97

  Hoofdtechnicus: Naam van technicus

  Samenwerkende technicus: NIETS

  Hoofdtechnicus: .ic_statusicon_chat

  Samenwerkende technicus: Geen verandering

  Hoofdtechnicus: "CHATTING_WITH"

  Samenwerkende technicus: Geen verandering

  Hoofdtechnicus: Naam van technicus

  Samenwerkende technicus: NIETS

  NIETS .ic_statusicon_typing "TYPING" Naam van technicus
  98 Naam van technicus

  Lead Technician: .ic_statusicon_hold

  Samenwerkende technicus: Geen verandering

  Hoofdtechnicus: "PUT_YOU_ON_HOLD"

  Samenwerkende technicus: Geen verandering

  Hoofdtechnicus: Naam van technicus

  Samenwerkende technicus: NIETS

  99 NIETS

  Lead Technician: .ic_statusicon_transfer

  Samenwerkende technicus: Geen verandering

  Hoofdtechnicus: "TRANSFER_TO_ANOTHER"

  Samenwerkende technicus: Geen verandering

  Hoofdtechnicus: Naam van technicus

  Samenwerkende technicus: NIETS

  100 Naam van technicus

  Hoofdtechnicus: .ic_statusicon_disconnect

  Samenwerkende technicus: Geen verandering

  Hoofdtechnicus: "DISCONNECTED"

  Samenwerkende technicus: Geen verandering

  NIETS
  101 Naam van technicus

  Hoofdtechnicus: .ic_statusicon_waiting

  Samenwerkende technicus: Geen verandering

  Hoofdtechnicus: "WAITING_FOR_TECH".

  Samenwerkende technicus: Geen verandering

  NIETS
  102 NIETS

  Hoofdtechnicus: .ic_statusicon_waiting

  Samenwerkende technicus: Geen verandering

  Hoofdtechnicus: "WAITING_FOR_TECH".

  Samenwerkende technicus: Geen verandering

  NIETS
  103 Op iPhone: Technicus Naam, begin tag van link, eind tag van link

  Andere platforms in Applet-modus: Naam van technicus

  Geen verandering Geen verandering NIETS
  104 Naam van technicus Geen verandering Geen verandering NIETS
  105 Naam van de technicus, URL Geen verandering Geen verandering NIETS
  Artikel voor het laatst bijgewerkt: 27 september, 2022