product icon

Technici toevoegen

  Dit artikel geeft richtlijnen voor Beheerders van rescue.

  Hoofdbeheerders kunnen technici toevoegen aan elke Technician Group in de organisatie, terwijl beheerders alleen technici kunnen toevoegen aan groepen waaraan zij zijn toegewezen.

  Een technicus toevoegen

  Toegangsrechten voor technici worden overgenomen van de technicusgroep.

  1. Klik met de rechtermuisknop op de technicusgroep waaraan u de nieuwe technicus wilt toevoegen en klik op Technicus maken.

   Resultaat

  2. Zorg dat de gebruiker met wie u wilt werken, is geselecteerd in de organisatiestructuur en klik op het tabblad Organisatie.

   Resultaat: De pagina Configuratie wordt weergegeven.

  3. Bewerk de volgende opties:
   Optie Beschrijving
   Naam De naam van de gebruiker zoals deze wordt weergegeven de organisatiestructuur en in de Technician Console, indien hiervoor een licentie aanwezig is.
   Bijnaam De naam van de gebruiker zoals deze tijdens een sessie wordt weergegeven aan de klant. Voorbeeld: [10:46 uur] Chat-sessie tot stand gebracht met Henk.
   E-mail Het e-mailadres dat de gebruiker zal gebruiken om in te loggen op GoTo Rescue.
   Single sign-on-ID Het identificatienummer waarmee de gebruiker zich aanmeldt indien single sign-on is geactiveerd.
   Beschrijving Dit is ter informatie voor uzelf.
   Nieuw wachtwoord Het wachtwoord dat de gebruiker zal gebruiken om in te loggen op GoTo Rescue.
   Opmerking: Om de gebruiker te verplichten dit wachtwoord bij de eerste aanmelding te wijzigen, moet u ervoor zorgen dat de optie Wijzigingen in het beheerderswachtwoord dwingen gebruiker wachtwoord bij volgende aanmelding te wijzigen is geselecteerd in de sectie Wachtwoordbeleid van het tabblad Algemene instellingen.
   Minimum wachtwoordsterkte De minimaal vereiste wachtwoordsterkte die is ingesteld op het tabblad Algemene instellingen onder Wachtwoordbeleid.
  4. Selecteer onder Status de optie Ingeschakeld om de gebruiker te activeren.
  5. Klik op Wijzigingen opslaan.
  Tip: Om een technicus naar een andere groep over te brengen, selecteert u een technicus in de organisatiestructuur en sleept u deze naar de gewenste technicusgroep of gebruikt u de vervolgkeuzelijst Naar technicusgroep verplaatsen op de configuratiepagina.

  Technici importeren uit een bestand

  Hoofdbeheerders kunnen technici "in bulk" importeren door een CSV- of JSON-bestand te uploaden.

  Opmerking: Tijdens de onderstaande procedure moet u een wachtwoord definiëren voor elke technicus die u importeert. Als beste praktijk raden wij u aan, voordat u de import uitvoert, een instelling in te schakelen die de technicus verplicht dit initiële wachtwoord te wijzigen wanneer hij voor het eerst inlogt. Hiervoor moet u ervoor zorgen dat de optie Wijzigingen in het beheerderswachtwoord dwingen gebruiker wachtwoord bij volgende aanmelding te wijzigen is geselecteerd in de sectie Wachtwoordbeleid op het tabblad Algemene instellingen in het Rescue Administration Center.
  1. Log in op uw Rescue account. Op de pagina Mijn account klikt u op Technici importeren.

   Opmerking: Voor gedetailleerde informatie over de vereisten met betrekking tot de CSV- of JSON-bestanden kunt u voorbeeldbestanden downloaden van de pagina Technici importeren.
   Volg de onderstaande instructies om het scheidingsteken in het voorbeeldbestand te wijzigen.

  2. Selecteer de technicusgroep waarin u technici wilt importeren door de naam van de groep te beginnen typen in het veld Technicusgroep zoeken....

   Fastpath: Als het geüploade bestand geldige Technician Group ID's bevat voor elke regel, kunt u dit veld leeg laten.

  3. Klik op Bestand uploaden om het CSV- of JSON-bestand van uw bron te kiezen.
  4. Klik op Start import.

   Resultaat: De invoer begint. Wanneer het proces eindigt, wordt het Import Summary weergegeven met alle geslaagde of mislukte importitems.

  Opmerking: Het CSV- of JSON-bestand moet aan de volgende eisen voldoen.
  • Alle kolomkoppen zijn verplicht en MOETEN in hun oorspronkelijke volgorde in het bestand blijven.
  • De volgende velden zijn verplicht en elke rij moet gegevens bevatten als onderdeel van de import:
   • Naam
   • E-mailadres
   • Wachtwoord
   • (technicus is) Ingeschakeld
   • (heeft) Standaard Licentie
   • (heeft) Mobiele Licentie
  • Als u instelt dat alle gebruikers in dezelfde Technicusgroep worden geïmporteerd (door een globale groep te selecteren), kunt u de kolom ID van de Technicusgroep leeg laten.
   Denk eraan: De kolomtitel moet in de oorspronkelijke volgorde blijven.
  • Als u een globale Tech Group selecteert, worden Tech Group ID's in het bestand genegeerd tijdens het importeren.
  • Elk importbestand is beperkt tot maximaal 500 gebruikers.
  Artikel voor het laatst bijgewerkt: 27 september, 2022