HELP FILE

Technici toevoegen

Dit artikel is opgesteld ter ondersteuning van beheerders van Rescue.

Hoofdbeheerders kunnen technici aan alle technicusgroepen van de organisatie toevoegen. Beheerders kunnen alleen technici toevoegen aan groepen waaraan zij zijn toegewezen.

Een technicus toevoegen

Toegangsrechten voor technici worden overgenomen van de technicusgroep.

 1. Klik met de rechtermuisknop op de technicusgroep waaraan u de nieuwe technicus wilt toevoegen en klik op Technicus maken.

  Resultaat:

 2. Zorg dat de gebruiker met wie u wilt werken, is geselecteerd in de organisatiestructuur en klik op het tabblad Organisatie.

  Resultaat: De pagina Configuratie wordt weergegeven.

 3. Bewerk de volgende opties:
  Optie Beschrijving
  Naam De naam van de gebruiker zoals deze wordt weergegeven de organisatiestructuur en in de Technician Console, indien hiervoor een licentie aanwezig is.
  Bijnaam De naam van de gebruiker zoals deze tijdens een sessie wordt weergegeven aan de klant. Voorbeeld: [10:46 uur] Chat-sessie tot stand gebracht met Henk.
  E-mailadres Het e-mailadres van de gebruiker voor aanmelding in LogMeIn Rescue.
  Single sign-on-ID Het identificatienummer waarmee de gebruiker zich aanmeldt indien single sign-on is geactiveerd.
  Beschrijving Dit is ter informatie voor uzelf.
  Nieuw wachtwoord Het wachtwoord van de gebruiker voor aanmelding in LogMeIn Rescue.
  Opmerking:Om ervoor te zorgen dat gebruikers dit wachtwoord wijzigen wanneer zij zich voor de eerste keer aanmelden, selecteert u de optie Wijzigingen van beheerderswachtwoord dwingen gebruiker om het wachtwoord bij volgende aanmelding te wijzigen in het gedeelte Wachtwoordbeleid van het tabblad Algemene instellingen.
  Minimale wachtwoordsterkte De minimaal vereiste wachtwoordsterkte die is ingesteld op het tabblad Algemene instellingen onder Wachtwoordbeleid.
 4. Selecteer onder Status de optie Ingeschakeld om de gebruiker te activeren.
 5. Klik op Wijzigingen opslaan.
Tip: om een technicus naar een andere groep over te brengen, selecteert u een technicus in de organisatiestructuur en sleept u deze naar de gewenste technicusgroep of gebruikt u de vervolgkeuzelijst Naar technicusgroep verplaatsen op de configuratiepagina.

Technici vanuit een bestand importeren

Hoofdbeheerders kunnen technici in bulk importeren via het uploaden van een .csv- of .json-bestand.

Opmerking: Tijdens de hieronder beschreven procedure moet u een wachtwoord definiëren voor iedere technicus die u importeert. We raden u aan om vóór uitvoering van de import een instelling in te schakelen waardoor de technici dit eerste wachtwoord moeten wijzigen wanneer zij zich voor de eerste keer aanmelden. U selecteert dan de optie Wijzigingen van beheerderswachtwoord dwingen gebruiker om het wachtwoord bij volgende aanmelding te wijzigen in het gedeelte Wachtwoordbeleid van het tabblad Algemene instellingenin het Beheercentrum van Rescue.
 1. Meld u aan bij uw Rescue-account. Op de pagina Mijn Account klikt u op Technici importeren.

  Opmerking:Voor gedetailleerde informatie over vereisten met betrekking tot .jsv- of .json-bestanden kunt u voorbeeldbestanden downloaden van de pagina Technici importeren.
  Volg de onderstaande instructies om het scheidingsteken te wijzigen dat in het voorbeeldbestand wordt gebruikt.

 2. Selecteer de technicusgroep waarin u technici wilt importeren door te beginnen met het typen van de naam van de groep in het veld Technicusgroep ... zoeken.

  Snel pad: als het geüploade bestand geldige technicusgroep-ID's voor iedere regel bevat, kunt u dit veld leeg laten.

 3. Klik op Bestand uploaden om het .csv- of .json-bestand uit uw bron te kiezen.
 4. Klik op Importeren starten.

  Resultaat: Importeren begint. Wanneer het proces beëindigd is, wordt het importoverzicht weergegeven, waarin alle geslaagde of mislukte importitems worden weergegeven.

Opmerking: Het .csv- of .json--bestand moet voldoen aan de volgende vereisten:
 • Alle kolomkoppen zijn vereist en MOETEN in de oorspronkelijke volgorde blijven staan in het bestand.
 • De volgende velden zijn vereist en elke rij moet gegevens bevatten als onderdeel van de import:
  • Naam
  • E-mailadres
  • Wachtwoord
  • (technicus is) ingeschakeld
  • (heeft een) standaardlicentie
  • (heeft een) mobiele licentie
 • Als u alle gebruikers in dezelfde technicusgroep importeert (door een algemene groep te selecteren), kunt u de kolom technicusgroep-ID leeg laten.
  Belangrijk: de kolomkoppen moeten in de oorspronkelijke volgorde blijven.
 • Als u een algemene technicusgroep selecteert, dan worden de technicusgroep-ID's in het bestand genegeerd tijdens de import.
 • Ieder importbestand is beperkt tot maximaal 500 gebruikers.

Rescue-technicusgroepen synchroniseren met gebruikersgroepen met Active Directory

Hoofdaccounthouders kunnen gebruikers van Active Directory importeren als Rescue-technici in hun organisatie. Belangrijke gebruikersgegevens in Rescue worden automatisch bijgewerkt wanneer deze in Active Directory worden gewijzigd.

 1. Een servicetoken en standaardwachtwoord genereren voor nieuwe gebruikers in het Beheercentrum.
  1. Selecteer het tabblad Algemene instellingen.
  2. Om een servicetoken te genereren, klikt u op Genereren en kopiëren onder Active Directory-synchronisatie.

   Resultaat: Een servicetoken wordt gegenereerd en naar uw klembord gekopieerd.

  3. Definieer het standaardwachtwoord dat u wilt gebruiken voor de eerste aanmelding van uw nieuwe technici.

   Opmerking: Gebruikers moeten dit wachtwoord bij hun eerste aanmelding wijzigen.

 2. De servertoepassing downloaden en uitpakken.
  1. Klik In het Beheercentrum van Rescue onder Active Directory-synchronisatie op Downloaden om het installatieprogramma te downloaden.

   Resultaat: Het service-installatieprogramma wordt gedownload op uw computer als zip-bestand.

  2. Pak het zip-bestand uit in een map.
 3. Voer de servertoepassing uit en configureer het synchronisatiegedrag.

  Belangrijk: u hebt bevoegdheden nodig om de toepassing uit te voeren als systeemservice. De computer waarop de toepassing wordt uitgevoerd, moet met voldoende toegangsrechten verbonden zijn aan Active Directory om toegang te krijgen tot alle Active Directory-groepen en -gebruikers en deze op te vragen.

  1. Dien de volgende gegevens in:

   • Hoofdaccounthouder Rescue-inloggegevens
    • E-mailadres
    • Wachtwoord
   • Het servicetoken dat u eerder hebt gegenereerd op het tabblad Algemene instellingen in het Beheercentrum.

  2. Klik op Volgende om ADService.exe uit te voeren.

   Opmerking: De toepassing wordt uitgevoerd in de Beheerder-modus.

  3. Voer het Active Directory-domein in waaruit u de gebruikers wilt importeren en klik op Volgende.
  4. Selecteer de bron- en doelgroepen.

   • De Active Directory-groep waaruit u gebruikers/gegevens wilt importeren.
   • De Rescue-technicusgroep waaraan u gebruikers/gegevens wilt toevoegen.

   Resultaat: De service-app is geïnstalleerd als een Windows-service waarmee gebruikers van de geselecteerde Active Directory-groep kunnen worden ingericht in de geselecteerde Rescue-technicusgroepen.
   De volgende gebruikersgegevens worden gesynchroniseerd van Active Directory naar Rescue, zowel tijdens de eerste inrichting van gebruikers als bij latere wijzigingen:

   • Naam
   • E-mailadres
   • Status
   Beperking: het is niet mogelijk een technicus uit het Beheercentrum van Rescue te verwijderen met de synchronisatieservice van Active Directory. Wanneer een gebruiker wordt verwijderd of verplaatst in Active Directory, wordt de overeenkomstige Rescue-technicus uitgeschakeld.
   Opmerking: Als een technicus naar een andere Rescue-technicusgroep wordt verplaatst, wordt de status van de gebruiker nog bijgewerkt bij synchroniseren, maar wordt de gebruiker niet teruggeplaatst naar de oorspronkelijke synchronisatiegroep.
   Opmerking: Als een gebruiker is uitgeschakeld, verwijderd of verplaatst in Active Directory, wordt de mobiele licentie van de technicus vrijgegeven en is dan beschikbaar voor andere leden van de Rescue-organisatie.
   Tip: als de synchronisatie mislukt, kunt u een foutenlogboek opvragen door op Logboekregistratie Active Directory te klikken onderaan het gedeelte Active Directory-synchronisatie in het tabblad Algemene instellingen van het Beheercentrum.