product icon

Een technicusgroep maken en toegangsrechten toewijzen

  Dit artikel geeft richtlijnen voor Beheerders van rescue.

  Hoofdbeheerders kunnen overal in de organisatie technicusgroepen maken, terwijl beheerders alleen groepen kunnen maken onder de technicusgroep waaraan ze zijn toegewezen. Hoofdbeheerders kunnen toegangsrechten vergrendelen zodat deze niet kunnen worden gewijzigd door een beheerder.

  1. Klik met de rechtermuisknop op de locatie in de organisatie waar u de nieuwe technicusgroep wilt toevoegen en klik op Groep maken.
   • Om de nieuwe technicusgroep toe te voegen op het hoofdniveau, klikt u met de rechtermuisknop op Technici in de organisatiestructuur.
   • Om de nieuwe technicusgroep als een subgroep van een bestaande technicusgroep toe te voegen, klikt u met de rechtermuisknop in de organisatiestructuur op de gewenste groep.

   Resultaat: Een nieuwe technicusgroep wordt aan de organisatiestructuur toegevoegd op de gekozen locatie.

  2. Typ een Groepsnaam en een Beschrijving.
  3. Selecteer onder Status de optie Ingeschakeld om de groep te activeren.
  4. Instellen van groepstoegangsrechten.
   Toegangsrecht Beschrijving
   Chat Schakelt het chatten in bij het starten van de sessie. Zie About Chat Permissions.
   Chat in- en uitschakelen door technicus Groepsleden toegangsrechten geven om het chatten in- of uit te schakelen. Zie About Chat Permissions.
   Besturing op afstand starten Groepsleden toegangsrechten geven om een sessie met besturing op afstand te starten tijdens een actieve sessie.
   Bureaubladweergave starten Groepsleden toegangsrechten geven om een sessie voor weergave van bureaublad te starten tijdens een actieve sessie.
   Bestanden versturen Groepsleden toegangsrechten geven om bestanden naar een klant te versturen tijdens een actieve sessie.
   Bestanden ontvangen Groepsleden toegangsrechten geven om bestanden van een klant te ontvangen tijdens een actieve sessie.
   Toegang tot het tabblad Bestandsbeheer Geef groepsleden toegang tot het tabblad Bestandsbeheer in de Rescue Technician Console tijdens een actieve sessie.
   Opmerking: De feitelijke mogelijkheid om bestanden te verzenden/ontvangen hangt af van de machtigingen Bestanden versturen en Bestanden ontvangen; daarom, wanneer de machtiging Toegang tot het tabblad Bestandsbeheer wordt geweigerd, kunnen groepsleden nog steeds bestanden verzenden/ontvangen.

   Als de toegangsrecht Bestanden beheren is ingeschakeld, kunnen leden van de groep tijdens een actieve sessie de bestanden van een klant beheren.

   URL's versturen Groepsleden toegangsrechten geven om een URL te versturen die wordt geopend op het apparaat van de klant tijdens een actieve sessie.
   Systeeminformatie bekijken Groepsleden toegangsrechten geven de systeeminformatie van de klant te bekijken tijdens een actieve sessie op een computer of mobiel apparaat. Niet van toepassing op Click2Fix.
   Opnieuw opstarten Groepsleden toegangsrechten geven het apparaat van de klant opnieuw op te starten tijdens een actieve sessie.
   Sessies opnemen Groepsleden toestemming geven een schermopname van een sessie te maken.

   Wanneer alleen met toestemming klant is geselecteerd, mogen groepsleden het scherm van een klant alleen met toestemming van de klant opnemen. Aan de klanten wordt altijd gevraagd om de technicus toegangsrechten te geven, ook wanneer Eenmalige vraag voor alle toegangsrechten gebruiken is ingeschakeld.

   Privésessies starten Laat groepsleden een sessie starten via een privémethode (PIN-code, Link, SMS met Rescue+Mobiel, Belkaart).
   Eenmalige vraag voor alle toegangsrechten gebruiken Klanten wordt eenmalig gevraagd om de technicus toegangsrechten te verlenen om op afstand handelingen uit te voeren. Anders wordt hij of zij om toestemming gevraagd bij elke handeling die de technicus uitvoert.
   Transfer sessies Groepsleden toestemming geven een sessie over te dragen naar een geldig lid van de organisatie. U beschikt over de volgende opties:
   • naar een willekeurige technicus stelt technici in staat om sessies over te dragen aan elke andere technicus binnen de organisatie.
   • naar specifieke technicusgroepen of kanalen stelt technici in staat om sessies over te dragen aan geselecteerde technicusgroepen en kanalen.
   Sessies onderbreken Groepsleden toestaan om sessies te pauzeren.
   Windows-aanmeldingsgegevens opvragen Groepsleden toegangsrechten geven om de Windows-aanmeldingsgegevens van een klant op te vragen tijdens een actieve sessie.
   Synchronisatie van Klembord toestaan Groepsleden toegangsrechten geven om het klembord van de klant te synchroniseren met hun eigen klembord. Alles wat op de ene computer wordt gekopieerd, is automatisch beschikbaar voor plakken op de andere computer.
   De Calling Card implementeren Groepsleden toegangsrechten geven om de Calling Card Applet op het bureaublad van de klant te implementeren.
   Schermen delen met klanten toestaan Groepsleden toegangsrechten geven om hun bureaublad met klanten te kunnen delen.
   Uitnodigingen tot samenwerking versturen Groepsleden toestemming geven om andere technici voor een actieve sessie uit te kunnen nodigen. U beschikt over de volgende opties:
   • naar een willekeurige technicus stelt technici in staat om elke andere technicus binnen de organisatie uit te nodigen.
   • naar specifieke technicusgroepen stelt technici in staat om leden van de geselecteerde technicusgroepen uit te nodigen.
   Externe technici uitnodigen Laat groepsleden samenwerken aan een sessie met personen die buiten uw Rescue organisatie staan. Externe technici hoeven geen eigen Rescue abonnement te hebben. Dat wil zeggen, ze zijn niet geconfigureerd als gebruikers in uw Rescue account. U beschikt over de volgende opties:
   • iedereen kan worden uitgenodigd kunnen technici een uitnodiging sturen naar elk e-mailadres.
   • alleen goedgekeurd hiermee kunnen technici alleen goedgekeurde personen, die zijn toegevoegd aan de Externe-technicusgroepen, uitnodigen.
   In-line bewerken van de wachtrij Groepsleden toegangsrechten geven om Aangepaste velden tijdens een sessie te kunnen bewerken.
   Scriptimplementatie Groepsleden toegangsrechten geven om scripts te implementeren binnen het systeem van de klant.
   Geïntegreerde scripts uitvoeren Groepsleden toegangsrechten geven om handmatig geneste scripts uit te voeren, door op de knop Script uitvoeren op het tabblad Opnieuw opstarten van de Technician Console te klikken.
   Onbeheerde toegang Via Onbeheerde toegang kan een technicus verbinding maken met een computer op afstand wanneer er geen gebruiker aanwezig is. Groepsleden toestemming geven om goedkeuring aan te vragen voor het benaderen van de computer van de klant, wanneer de klant niet aanwezig is en zo onbeheerde sessies te starten.
   Op het LAN-netwerk verbinden Groepsleden toegangsrechten geven om verbinding te maken met onbeheerde computers op het LAN-netwerk. Geen interactie van de klant nodig.
   Instellingen voor mobiele apparatuur configureren Groepsleden toegangsrechten geven om de instellingen van mobiele apparaten te beheren via het tabblad Apparaatconfiguratie in de Technician Console. Niet van toepassing op Click2Fix.
   Click2Fix voor mobiel Als dit geselecteerd is zullen alle sessies via een mobiel apparaat standaard in het Click2Fix-tabblad komen.
   Klassiek mobiel display Activeer het traditionele Customer Display-tabblad voor mobiele sessies.
   Rescue Lens Laat groepsleden Rescue Lens sessies starten. Met Rescue Lens kunnen klanten hun mobiele apparaat gebruiken om live video te streamen naar een technicus.
   Schermafdruk Groepsleden toestemming geven om een schermafdruk van het scherm van de klant te maken tijdens een sessie.
  5. Klik op Wijzigingen opslaan.
  Artikel voor het laatst bijgewerkt: 27 september, 2022