HELP FILE

Waarom start de Rescue-applet automatisch wanneer ik mijn computer opstart?

Als een technicus een Rescue-sessie beëindigt terwijl er geen verbinding is met de computer van de klant (tijdens het opnieuw opstarten of als gevolg van verbindingsproblemen), is het mogelijk dat de applet zelf niet correct wordt verwijderd. Hierdoor wordt de Rescue-applet elke keer dat Windows wordt opgestart, ook automatisch gestart. Volg de onderstaande stappen om de applet te verwijderen.

Belangrijk: U moet een Windows-beheerder zijn om deze handelingen uit te voeren.
 1. Sluit alle applets die op dat moment uitgevoerd worden.
 2. Open Services:
  • Klik op Starten > Uitvoeren. Het venster Uitvoeren wordt weergegeven.
  • Typ services.msc en klik op OK. Het venster Services wordt weergegeven.
 3. Zoek de invoer die verwijst naar Rescue. Open dit item en kopieer indien mogelijk de Servicenaam. Als u de Servicenaam niet kunt kopiëren, kopieert u de lange reeks letters en cijfers in de Beschrijving.
 4. Het venster Services sluiten.
 5. Open de opdrachtprompt:
  • Klik op Starten > Uitvoeren. Het venster Uitvoeren wordt weergegeven.
  • Typ 'CMD' en klik OK. De opdrachtprompt wordt weergegeven.
 6. In de opdrachtprompt:
  • Typt u 'SC DELETE' als u de Servicenaam kon kopiëren, en klikt u vervolgens met de rechtermuisknop om de servicenaam te plakken.
  • Typt u 'SC DELETE LMIRescue_' als u alleen de Omschrijving kon kopiëren, en klikt u vervolgens met de rechtermuisknop om de string te plakken, en verwijdert u eventuele haakjes die zijn meegenomen.
   Opmerking:Herhaal de bovenstaande stappen voor iedere resterende applet.
 7. Open Computer en navigeer naar C:\Users\ \ AppData\Local en verwijder de map Rescue Applet. U kunt de map niet verwijderen wanneer de Rescue-applet nog uitgevoerd wordt.

  Opmerking: Als u de map niet kunt zien, is dit omdat deze standaard verborgen is. Om de map weer zichtbaar te maken, houdt u de toets Alt ingedrukt op het toetsenbord, klikt u op Hulpprogramma's > Mapopties > Weergave, selecteert u Verborgen bestanden en mappen weergeven en klikt u op OK.

 8. Start de pc opnieuw op.
Voor meer informatie over het verwijderen van een vastgelopen Applet op Windows en Mac raadpleegt u Een vastzittende Rescue-Applet verwijderen.