product icon

Instellen van Access Point Presets

Instellen van Access Point Presets

  Dit artikel geeft richtlijnen voor Beheerders van rescue.

  Upload pakketten van APN-instellingen die technici naar het apparaat van een klant kunnen doorvoeren, en wijs deze toe.

  1. Upload APN-pakketten. Dit doet u als volgt:
   1. Selecteer het tabblad Algemene instellingen.
   2. Onder Instellingen mobiel apparaat > Instellen van Access Point Presets, klik op Nieuw.
   3. Voer waarden in voor verplichte velden en eventuele andere optionele instellingen:

    Optie Beschrijving
    Naam toegangspunt (APN) De korte benaming van het netwerk van de provider. (verplicht)
    Ingestelde naam De naam van de gebruiker zoals deze weergegeven zal worden in de Technician Console. (verplicht)
    Proxy-server Het IP-adres van de proxyserver van de provider waarmee het apparaat van de klant verbinding maakt.
    Proxy-serverpoort De poort die het apparaat van de klant gebruikt om te communiceren met de proxy-server.
    Gebruikersnaam De gebruikersnaam voor toegang tot de proxyserver van de provider.
    Wachtwoord Het wachtwoord voor toegang tot de proxyserver van de provider.
    Server Het IP-adres van de WAP-server van de provider.
    MMSC De URL van de MMS-server (Multimedia Messaging Service) van de provider.
    MMS-proxy Het IP-adres en de poort van de MMS-server van de provider.
    MCC Landcode mobiel (verplicht)
    MNC Netwerkcode mobiel (verplicht)
    Type Het type netwerk van de provider. Over het algemeen internet, mms, of standaard.

   4. Klik op Toepassen en Wijzigingen opslaan.
  2. Als u de APN-pakketten hebt geüpload moet u ze beschikbaar maken voor technicusgroepen. Dit doet u als volgt:
   1. Selecteer een technicusgroep.
   2. Selecteer het tabblad Instellingen.
   3. Onder Access Point Preset Availabilty, selecteer presets in het rechterpaneel en klik op Toevoegen om ze beschikbaar te maken voor de groep.
   4. Sla uw wijzigingen op.
  Resultaten: Hoe werkt dit voor de technicus? In de Technician Console gebruiken technici de Click2Fix Mobiel netwerk > Netwerkconfiguratie widget om instellingen naar klanten te pushen.
  Artikel voor het laatst bijgewerkt: 27 september, 2022