HELP FILE

Rapport chatlogbestand

LogMeIn Rescue Beheercentrum - Rapporten

Dit rapport biedt het chatlogboek en sessienotities voor iedere enkele sessie uitgevoerd door een lid van de geselecteerde unit tijdens de geselecteerde periode.

Iedere rij representeert een unieke sessie.

Begintijd
De precieze tijd waarop de sessie overgegaan is naar de status Actief. Datatype: DateTime. Datalengte: niet gespecificeerd.
Eindtijd
De precieze tijd waarop de sessie overgegaan is naar de status Gesloten of Time-Out. Datatype: DateTime. Datalengte: niet gespecificeerd.
Totale tijd
De som van Actieve Tijd, Onderbrekingstijd, Overdrachtstijd, Herstarttijd en Herverbindingstijd; met uitzondering van Aansluit- en Wachttijd. Dit is niet hetzelfde als de Totale Tijd die getoond wordt in de Sessielijst van de Technician Console. Datatype: DateTime. Datalengte: niet gespecificeerd.
Sessie-ID
Een automatisch gegenereerd, uniek identificatienummer. Datatype: Integer. Datalengte: niet gespecificeerd.
[Naam]
De naam van ieder kanaal of iedere technicusgroep waarvoor een klantenquête geactiveerd is in het tabblad Instellingen > gedeelte Klantenquête. De waarde technici wordt teruggezonden wanneer een algemene enquête is toegewezen aan alle technici binnen een organisatie. Datatype: String. Datalengte: 128 tekens.
Naam van technicus
De naam van de technicus zoals opgeslagen in het veld Naam op het tabblad Organisatie. Datatype: String. Datalengte: 128 tekens.
ID van technicus
Een automatisch gegenereerd, uniek identificatienummer. Datatype: Integer. Datalengte: niet gespecificeerd.
E-mailadres technicus
Het e-mailadres van technicus. Voor goedgekeurde technici wordt het e-mailadres opgeslagen in het veld E-mail op het tabblad Organisatie. Voor niet vermelde technici wordt het e-mailadres opgeslagen tijdens het uitnodigingsproces. Datatype: String. Datalengte: 128 tekens.
Chatlogboek
Een pictogram wordt weergegeven wanneer een Chatlogboek beschikbaar is. Klik op de pictogram om het logboek te bekijken. Datatype: String. Datalengte: 2048 tekens.
Opmerkingen
Een pictogram wordt weergegeven wanneer er notities beschikbaar zijn. Klik op de pictogram om de notities te bekijken. Datatype: String. Datalengte: 1024 tekens.
Opmerking: Voor samenwerkingsessies, bevat de log volledige details over de sessie, inclusief systeemberichten, chat tussen technici, en chat tussen technici en de klant.

Voorbeeld Chatlogboek

Dit voorbeeld toont de Chatlogboek voor dezelfde sessie als getoond in het voorbeeld voor het Collaboration Chat Log report (chat-lograpport van de Samenwerking). Let op dat het perspectief die van de hoofdtechnicus is.
9:19 AM Bezig met verbinding maken met: [...] 9:19 AM Verbonden met Applet (RSA 2048 bits, AES256-SHA 256 bits)9:19 AM Overgeschakeld naar P2P9:19 AM Technicus 2 uitgenodigd voor sessie...9:19 AM Technicus 2 heeft zich bij de sessie gevoegd9:19 AM "Technicus 1": Dit is tussen technici9:20 AM "Technicus 2": Dit is tussen technici9:20 AM Technicus 1: Dit is tussen technicus en klant9:20 AM Technicus 2: Dit is tussen technicus en klant9:20 AM Klant: Dit is vanuit de klant naar de technici9:20 AM De technicus heeft de sessie beëindigd.