product icon

Rapport Chatlogbestand samenwerking

  Dit artikel geeft richtlijnen voor Beheerders van rescue.

  Dit rapport geeft de retourzendingen van het chatlogboek terug vanuit iedere unieke sessie waarin een lid van de geselecteerde unit heeft deelgenomen als een samenwerkende technicus.

  Starttijd
  Voor de samenwerkende technicus. De precieze tijd waarop de sessie overgegaan is naar de status Actief. Datatype: DateTime. Datalengte: ongespecificeerd.
  Eindtijd
  Voor de samenwerkende technicus. De precieze tijd waarop de sessie overgegaan is naar de status Actief. Datatype: DateTime. Datalengte: ongespecificeerd.
  Totale tijd
  De hoeveelheid tijd dat de samenwerkende technicus in de sessie heeft doorgebracht. Datatype: DateTime. Datalengte: ongespecificeerd.
  Sessie-ID
  Een automatisch gegenereerd, uniek identificatienummer. Datatype: Integer. Datalengte: ongespecificeerd.
  [Naam]
  De naam van deze kolom wordt afgeleid van de volgende instelling: Algemene instellingen > Aangepaste velden > Naam voor naamveld. De gemelde waarde wordt tijdens het genereren van de sessie ingevoerd door een klant of een technicus. Dit is standaard de naam van de klant. Datatype: String. Datalengte: 128 tekens.
  Naam van technicus
  De naam van de technicus die is opgeslagen in het veld Naam op het tabblad Organisatie. Datatype: String. Datalengte: 128 tekens.
  Technicus-ID
  Een automatisch gegenereerd, uniek identificatienummer. Datatype: Integer. Datalengte: ongespecificeerd.
  E-mailadres van technicus
  Het e-mailadres van de technicus. Voor goedgekeurde technici wordt het e-mailadres opgeslagen in het veld E-mail op het tabblad Organisatie. Voor niet-vermelde technici wordt het e-mailadres opgeslagen tijdens het uitnodigingsproces. Datatype: String. Datalengte: 128 tekens.
  Chatlogboek
  Het samenwerkings-chatlogboek bevat volledige details over de samenwerkingssessie, inclusief systeemberichten, chat tussen technici, en chat tussen technici en de klant. Klik op het pictogram om het logbestand te bekijken. Datatype: String. Datalengte: 2048 tekens.

  Voorbeeld Collaboration Chat Log (Chatlogboek van de samenwerking)

  Dit voorbeeld toont de Collaboration Chat Log (chatlogboekrapport van de samenwerking) voor dezelfde sessie als getoond in het voorbeeld voor het Chat Log report (chat-logboekrapport). Let op dat het perspectief die van de samenwerkende technicus is.
  9:19 AM Inkomende samenwerkingssessie van: Technicus 1 9:19 AM Verbinding maken met: [...] 9:19 AM Verbonden met applet (RSA 2048 bits, AES256-SHA 256 bits) 9:19 AM Overgeschakeld naar P2P 9:19 AM "Technicus 1": Dit is tussen technici 9:20 AM "Technicus 2": Dit is tussen technici 9:20 AM Technicus 1: Dit is tussen technicus en klant 9:20 AM Technicus 2: Dit is tussen technicus en klant 9:20 AM Klant: Dit is van de klant naar de technici 9:20 AM De hoofdtechnicus heeft de sessie beëindigd 9:20 AM Verbinding verbroken (Applet) 9:21 AM De technicus heeft de sessie beëindigd. 
  Artikel voor het laatst bijgewerkt: 27 september, 2022