HELP FILE

Over Onbeheerde toegang

Via Onbeheerde toegang kan een technicus op afstand verbinding maken met een computer wanneer er geen gebruiker aanwezig is.

Vaak kunnen de technici een probleem niet tijdens één enkele Rescue-sessie oplossen; de taak kan te omvangrijk zijn of de klant heeft misschien zijn computer nodig. De technicus en de klant kunnen theoretisch gezien een tijdstip voor een tweede sessie afspreken, maar het is handiger als de technicus op een later tijdstip kan doorgaan met zijn werk, wanneer de klant er niet bij aanwezig is.

Rescue-beheerders gebruiken het Beheercentrum om onbeheerde computers aan groepen of technici toe te wijzen, of om onbeheerde toegang uit te schakelen.

Voor stapsgewijze informatie over het inschakelen van onbeheerde toegang vanuit de Technician Console, zie Werken met onbeheerde computers

Vereisten:
  • De technicusgroep van de technicus moet toegangsrechten hebben om onbeheerde toegang te gebruiken
  • Aanvragen voor onbeheerde toegang kunnen niet worden verzonden tijdens de volgende typen sessies: Instant Chat in de modus Alleen-chatten, Mobile-applet