HELP FILE

Over Onbeheerde toegang

Via Onbeheerde toegang kan een technicus verbinding maken met een computer op afstand wanneer er geen gebruiker aanwezig is.

Vaak kunnen de technici een probleem niet tijdens één enkele Rescue-sessie oplossen; de taak is te omvangrijk of de klant heeft misschien zijn computer nodig. De technicus en klant kunnen theoretisch gezien een tijdstip voor een tweede sessie afspreken, maar het is handiger wanneer de technicus op een later tijdstip kan doorgaan, wanneer het voor iedereen beter uitkomt, of zelfs wanneer de kant er niet bij aanwezig is.

Rescue-beheerders gebruiken het Beheercentrum om onbeheerde computers aan groepen of technici toe te wijzen, of om onbeheerde toegang uit te schakelen.

Raadpleeg de LogMeIn Rescue Technician Console gebruikershandleiding voor stapsgewijze instructies over het inschakelen van onbeheerde toegang.