HELP FILE


Over het Chatvenster van de Technician Console

Dit artikel is opgesteld ter ondersteuning van technici van Rescue.

Gebruik het chatvenster om met uw klanten te communiceren tijdens actieve sessies.

Tenzij u in de Samenwerkingsmodus zit, zijn de chatsessies beperkt tot twee deelnemers: de technicus en de klant.

Het chatvenster bestaat uit de volgende elementen.
Sessieknoppen
Sessieknoppen

Klik op het tabblad van de sessie waarmee u wilt werken. Klik op de pijl-omlaag om een sessie te minimaliseren. Klik op de X om een sessie te sluiten. Klik op de pijl naar rechts om een geminimaliseerde chatsessie te herstellen.

Knop Schermen delen
Knop Schermen delen

Klik op het pictogram Schermen delen om uw scherm met een klant te delen.

Knop Technicus uitnodigen
Knop technicus uitnodigen

Klik op het pictogram Technicus uitnodigen om met andere technici samen te werken.

Deze optie is beschikbaar wanneer de technicusgroep van de technicus toegangsrechten heeft om de Samenwerkingsfunctie te gebruiken en wanneer tenminste één andere technicus online en beschikbaar is.

Knoppen Chat ingeschakeld/uitgeschakeld
Chat ingeschakeld Chat uitgeschakeld

Deze optie is alleen beschikbaar wanneer de technicusgroep van de technicus toegangsrechten heeft om de functie Chat inschakelen/uitschakelen te gebruiken.

Logboekgedeelte
Logboekgedeelte

Het logboekgedeelte toont het chatgesprek en ook andere activiteiten, zoals statuswijzigingen en verbindingsberichten

Tekstinvoervak
Invoervak voor chattekst

Gebruik het tekstinvoervak om berichten te typen en de invoer te bekijken voordat u deze naar de klant verstuurt. Wanneer u het tekstinvoervak niet kunt zien, kan het zijn dat het chatten voor uw account uitgeschakeld is (raadpleeg uw beheerder voor meer informatie).

Chatvenster weergeven in volledig scherm

Als u de computer van de klant in volledig scherm bekijkt, kunt u met de knop Chatvenster weergeven het chatvenster bekijken zonder te schakelen tussen de vensters.
Knop Bestand verzenden
Knop Bestand verzenden

Klik op de knop Bestand verzenden om één bestand naar de klant te sturen. Deze optie is niet beschikbaar tijdens Instant Chat in de modus Alleen chatten.

Knop Push URL
Knop Push URL

Hiermee kunt u een URL naar de klant versturen. Typ de URL in het tekstinvoerveld en verstuur deze naar de klant door op de URL te klikken. Voor applet-sessies wordt de website automatisch op de computer van de klant geopend. Voor Instant Chat in de modus Allen chatten moet de klant op een koppeling klikken. Zie Over voorgedefinieerde antwoorden en URL's.

Voorgedefinieerde antwoorden
Knop Voorgedefinieerde antwoorden

Hier kunt u een keuze maken uit een lijst met veelgebruikte berichten en URL's. Zie Over voorgedefinieerde antwoorden en URL's.