product icon

Een individuele technicus uit een kanaal verwijderen

  Dit artikel geeft richtlijnen voor Beheerders van rescue.

  Technici en kanalen worden toegewezen aan technicusgroepen. Elke technicus kan standaard werken met sessies in elk kanaal dat is toegewezen aan zijn of haar technicusgroep. Ga als volgt te werk om een individuele technicus de toegang tot een kanaal te ontzeggen:

  1. Selecteer in de Organisatiestructuur de technicus die u uit een kanaal wilt verwijderen.
  2. Selecteer het tabblad Kanalen.

   Resultaat: Op dit tabblad wordt een lijst met kanalen weergegeven die aan de geselecteerde technicus zijn toegewezen.

  3. Verwijder op het tabblad Kanalen het vinkje naast het vakje Toegewezen aan... voor elk beperkt kanaal.

   Resultaat: De toewijzing wordt onmiddellijk toegepast in het Administratief Centrum. Iedere technicus die aangemeld is in de Technician Console moet zich afmelden en vervolgens weer aanmelden voordat de wijziging is toegepast.

  Voorbeeld: Toegang weigeren aan een individuele technicus voor een kanaal

  Deze functie is handig als u kanalen op product- of platformbasis gebruikt en als u technici hebt die nog niet volledig bepaalde producten of platforms kunnen ondersteunen.

  Laten we aannemen dat u het Windows kanaal en het Mac kanaal hebt toegewezen aan Technicusgroep 1. Alle technici in Technicusgroep 1, behalve de technicus met de naam "Voorbeeld Technicus" hebben de bekwaamheden om problemen met Mac op te lossen. In dit geval kunt u de toegang van "Voorbeeld Technicus" tot het Mac-kanaal ontzeggen. "Voorbeeld Technicus" zal sessies op het Windows-kanaal zien binnenkomen, maar niet op het Mac-kanaal. Zodra "Voorbeeld Technicus" de vaardigheden heeft om Mac-sessies af te handelen, kunt u hem opnieuw toewijzen aan het Mac-kanaal.

  Artikel voor het laatst bijgewerkt: 27 september, 2022