HELP FILE

De Technician Console opstarten in een browser

Dit artikel is opgesteld ter ondersteuning van Rescue-technici.

De eerste keer dat een technicus zich vanaf een bepaalde pc aanmeldt op de LogMeIn Rescue-website, moet een kleine software-client worden gedownload en geïnstalleerd.

Er is ook een MSI-installer beschikbaar voor de client van de Technician Console voor het geval de automatische download en installatie niet werkt.

Beperking: op een Mac kan de Technician Console niet worden uitgevoerd in een browser.

Technici kunnen de Technician Console ook als desktop-toepassing uitvoeren. Zie Desktop-app Technician Console voor Windows en Mac.