product icon

De prestatiegegevens voor een technicus controleren

  Dit artikel geeft richtlijnen voor Beheerders van rescue.

  U kunt geen directe toegang krijgen tot technici, maar dit kan wel via een Technicusgroep of Kanaal waar deze deel van uitmaken.

  1. Gebruik de vervolgkeuzelijst in het Besturingscentrum om de eenheid te selecteren, waar de technicus die u wilt controleren deel van uitmaakt.
  2. In de rubriek Schema onder het tabblad Technici, zoekt u de rij van de technicus en klikt u erop.

   Resultaat: Controlegegevens voor de geselecteerde technicus worden weergegeven in twee gedeelten: Overzicht en Schema.

   Tip: Ziet u niet de gegevens die u verwachtte? U kunt de starttijd van de periode van gegevensverzameling instellen. Zie Hoe de tijdsperiode voor het verzamelen van monitoringgegevens in te stellen.

  3. Bekijk de gegevens in het gedeelte Overzicht.

   De gegevens horen bij de geselecteerde technicus.

   • Status (Technici)
   • Serviceniveau
   • Capaciteit (Totaal, Beschikbaar, Gebruikt)
   • Aantal gesloten sessies
   • Aantal lopende sessies
   • Aantal wachtende sessies
   • Aantal inkomende sessie
   • Aantal uitgaande sessies
   • Gemiddelde wachttijd
   • Max. wachttijd
   • Gemiddelde afhandeltijd

   Tip: Zie voor definities Command Center termen en definities.

  4. Bekijk de gegevens in de rubriek Schema.

   Resultaat: Onder het tabblad Sessies kunt u gedetailleerde gegevens inzien van iedere kanaal- en privésessie, die is behandeld door de geselecteerde technicus.

   • Technicus
   • Wachttijd
   • Tijd tot eerste chat
   • Afhandeltijd
   • Afrondingstijd
   • Sessiestatus
   • Kolom Aangepast (zoals gedefinieerd onder Instellingen)
   • Kanaal
   • Overdragen van/naar
   • Sessie-ID
   • Chatmonitor
   Tip: Zie voor definities Command Center termen en definities.

  Artikel voor het laatst bijgewerkt: 27 september, 2022