HELP FILE

De prestatiegegevens voor een technicus controlerenU kunt geen directe toegang krijgen tot technici, maar dit kan wel via een Technicusgroep of Kanaal waar deze deel van uitmaken.

 1. Gebruik de vervolgkeuzelijst in het Besturingscentrum om de eenheid te selecteren, waar de technicus die u wilt controleren deel van uitmaakt.
 2. Zoek onder het tabblad Technici in het gedeelte Schema naar de rij van technici en klik erop. Controlegegevens voor de geselecteerde technicus worden weergegeven in twee gedeelten: Overzicht en Schema.
  Tip: Ziet u niet de gegevens die u verwacht had? U kunt de starttijd van de periode van gegevensverzameling instellen.
 3. Controleer de gegevens in het gedeelte Overzicht. De gegevens horen bij de geselecteerde technicus.
  Tip: Zie voor definities Besturingscentrum termen en definities.
 4. Controleer de gegevens in het gedeelte Schema. Onder het tabblad Sessies kunt u gedetailleerde gegevens inzien van iedere kanaal- en privésessie, die is behandeld door de geselecteerde technicus.
  • Technicus
  • Wachttijd
  • Tijd tot eerste chat
  • Afhandeltijd
  • Afrondingstijd
  • Sessiestatus
  • Kolom Aangepast (zoals gedefinieerd onder Instellingen)
  • Kanaal
  • Overdragen van/naar
  • Sessie-ID
  • Chatmonitor
  Tip: Zie voor definities Besturingscentrum termen en definities.