product icon

Besturingscentrum termen en definities

  Dit artikel geeft richtlijnen voor Beheerders van rescue.

  Voor informatie over algemene Rescue termen en definities, zie "Session statussen in de Rescue Technician Console" in Sessie statussen in de Rescue Technician Console.

  Beschikbare capaciteit
  De totale capaciteit minus de actieve sessies van technici die bij de afdeling horen die wordt gecontroleerd.
  Capaciteit
  Het aantal sessies dat een technicus kan afhandelen. Configureerbaar in Rescue Administration Center (waarde: 1-10).
  Totale capaciteit
  De totale capaciteit is de som van alle capaciteit van de technici die onderdeel uitmaken van de afdeling die wordt gecontroleerd. De som van alle online technici in een technicusgroep wordt bijvoorbeeld berekend. Voor een label worden alle Technicusgroepen die toegewezen zijn aan het opgegeven label, inclusief alle Technicusgroepen die horen bij de Kanalen die toegewezen zijn aan het opgegeven label, meegenomen, terwijl alle technici wiens toewijzing aan een bepaald kanaal is ingetrokken, buiten beschouwing worden gelaten.
  Gebruikt
  Totale capaciteit minus beschikbare capaciteit.
  Wordt uitgevoerd
  Het aantal sessies van het opgegeven type (privé of kanaal) die zijn opgehaald en een status hebben waarbij een technicus eraan kan werken in de Technician Console.
  Bezig met wachten
  Het aantal sessies van het opgegeven type (privé of kanaal) met de status 'wachtend' in de Technician Console.
  Inkomend
  Het aantal sessies van het opgegeven type (privé of kanaal) dat wordt overgedragen naar de eenheid die wordt weergegeven.
  Uitgaand
  Het aantal sessies van het opgegeven type (privé of kanaal) dat wordt overgedragen van de eenheid die wordt weergegeven.
  Missed
  Sessies die de status Bezig met wachten bereikt hebben maar niet Actief zijn geworden. Dit is inclusief:
  • sessies die voor Ophalen zijn gesloten door de klant
  • sessies waarbij een Time-out is opgetreden na de wachttijd
   Denk eraan: De time-out van de wachtsessie is configureerbaar in het Beheercentrum. Zie voor informatie "Time-outs en waarschuwingen instellen" in Rescue Administration Center User Guide.
  Sluiten
  Sessies die zijn opgehaald en vervolgens gesloten.
  Opmerking: Alleen de sessies worden berekend die zijn afgesloten na de starttijd die is geconfigureerd in Instellingen > Resettijd. (Voor details, zie sectie Hoe de tijdsperiode voor het verzamelen van monitoringgegevens in te stellen).
  Waarde eerste chat
  De periode van begin van de sessie totdat het eerste chatbericht door de technicus wordt verzonden. Dit is inclusief Wachttijd.
  Opmerking: Eerste chatwaarde wordt niet berekend voor sessies in Samenwerkingsstatus.
  SN (Serviceniveau %)
  (Aantal sessies waarvoor (Waarde eerste chat - Verbindingstijd) lager is dan de ingestelde Waarde eerste chat / (Aantal opgehaalde sessies + Aantal gemiste sessies) * 100

  Speciale gevallen voor sessies zonder chat (die dus een Waarde eerste chat = 0 hebben):

  • Gesloten sessies zonder chatbericht van de technicus worden meegerekend in de noemer van de bovenstaande formule, maar niet in de teller.
  • Actieve sessies zonder chatbericht van een technicus die de ingestelde Waarde eerste chat nog niet hebben bereikt worden niet meegerekend in de teller, en ook niet in de noemer van de bovenstaande formule. Deze sessies worden dus geheel buiten beschouwing gelaten voor deze berekening.
  • Actieve sessies zonder chatbericht van een technicus die de ingestelde Waarde eerste chat al hebben bereikt, worden meegerekend in de noemer van de bovenstaande formule, maar niet in de teller.
  Wachttijd
  De periode dat de sessie de status Bezig met wachten heeft. (Ophaalstijd minus Starttijd
  Gemiddelde wachttijd
  Gemiddelde wachttijd van sessies met de status Bezig met wachten berekenen.
  Max. wachttijd
  De langste wachttijd van sessies met de status Bezig met wachten berekenen.
  Afhandeltijd
  1. Als de sessie is opgepakt en afgesloten: Sluitingstijd min Ophaaltijd
  2. Als de sessie is opgepakt maar niet is afgesloten: Huidige tijd min Ophaaltijd
  3. Als de sessie niet is opgepakt of afgesloten: 0
  Gemiddelde afhandeltijd
  Gemiddelde afhandeltijd van alle sessies.
  Max. afhandeltijd
  De tijdsduur van de sessie met de langste afhandeltijd.
  Verlaten sessies %
  (Gemiste sessies/alle sessies (inclusief actieve & gesloten)) * 100.
  Artikel voor het laatst bijgewerkt: 27 september, 2022