HELP FILE

Installatie Calling Card, taak één: een Calling Card genereren

LogMeIn Rescue Beheercentrum

De eerste taak in het proces van het instellen van een Calling Card is om een installatieprogramma voor de Calling Card te genereren voor een kanaal.

  1. Selecteer in de organisatiestructuur het kanaal waarvoor u een Calling Card wilt genereren.
  2. Selecteer het tabblad Kanalen en scroll naar het gedeelte Calling Card genereren voor dit kanaal.
  3. Geef de Calling Card een toepasselijke naam in het vak Naam van installatieprogramma.
    Tip: In grote ondernemingen met talrijke Calling Card installatieprogramma's, gebruikt u altijd een duidelijke installatienaam om verschillende installatieprogramma's te kunnen identificeren.
  4. Klik op Genereren.
  5. Het MSI-bestand uitvoeren en lokaal installeren op de computer, of het MSI-bestand lokaal opslaan in een map op de computer of een netwerk om later te verspreiden via handmatige distributie.
U zult de Calling Card-details zien op het tabblad Kanalen in het gedeelte Calling Card genereren voor dit kanaal. Ieder Calling Card installatieprogramma dat je genereert heeft een unieke verwijzings-ID. Deze verwijzings-ID wordt opgespoord wanneer een nieuwe Rescue sessie wordt gestart met gebruik van de Calling Card toepassing en zal het in alle sessierapporten verschijnen.

Meerdere installatieprogramma's gebruiken

Ieder installatieprogramma is verbonden met een bepaald kanaal, maar beheerders kunnen sessies opsporen die gebaseerd zijn op de verschillende installers door het genereren van talrijke installatieprogramma's voor hetzelfde kanaal.

Dit kan bijvoorbeeld handig zijn als u twee technicusgroepen hebt en wilt meten hoeveel sessies worden gestart vanuit elk installatieprogramma van de groep. De twee technicusgroepen hebben twee verschillende verwijzings-ID's voor hun Calling Card. Beide groepen beginnen met het implementeren van de Calling Cards en vervolgens kunt u zien hoeveel sessies vanuit elke implementatie voortkomen.

Op dezelfde manier, kan het zijn dat u twee bestemmingspagina's voor uw installatieprogramma's wilt gebruiken. Door gebruik te maken van aparte verwijzings-ID's, kunt u controleren welke vaker gebruikt worden, gebaseerd op het aantal sessies dat begonnen is.