HELP FILE

Besturingscentrum termen en definitiesVoor informatie over de algemene termen en definities van LogMeIn Rescue, zie "Bijlage – Sessiestatussen in de Technician Console van Rescue" in de LogMeIn Rescue Technician Console Gebruikershandleiding.

Beschikbare capaciteit
De totale capaciteit minus de actieve sessies van technici die bij de afdeling horen die wordt gecontroleerd.
Capaciteit
Het aantal sessies dat een technicus kan afhandelen. Configureerbaar in Rescue Beheercentrum (waarde: 1-10).
Totale capaciteit
De totale capaciteit is de som van alle capaciteit van de technici die onderdeel uitmaken van de afdeling die wordt gecontroleerd. De som van alle online technici in een technicusgroep wordt bijvoorbeeld berekend. Voor een label worden alle Technicusgroepen die toegewezen zijn aan het opgegeven label, inclusief alle Technicusgroepen die horen bij de Kanalen die toegewezen zijn aan het opgegeven label, meegenomen, terwijl alle technici wiens toewijzing aan een bepaald kanaal is ingetrokken, buiten beschouwing worden gelaten.
Gebruikt
Totale capaciteit minus beschikbare capaciteit.
Bezig
Het aantal sessies van het opgegeven type (privé of kanaal) die zijn opgehaald en een status hebben waarbij een technicus eraan kan werken in de Technician Console.
Wachten
Het aantal sessies van het opgegeven type (privé of kanaal) met de status 'wachtend' in de Technician Console.
Inkomend
Het aantal sessies van het opgegeven type (privé of kanaal) dat wordt overgedragen naar de eenheid die wordt weergegeven.
Uitgaand
Het aantal sessies van het opgegeven type (privé of kanaal) dat wordt overgedragen van de eenheid die wordt weergegeven.
Gemist
Sessies die de status Bezig met wachten bereikt hebben maar niet Actief zijn geworden. Dit is inclusief:
  • sessies die voor Ophalen zijn gesloten door de klant
  • sessies waarbij een Time-out is opgetreden na de wachttijd
    Let op: Time-outs voor wachtende sessies zijn configureerbaar in het Beheercentrum Voor meer informatie, zie "How to Set Time-outs and Warnings" (time-outs en waarschuwingen instellen) in LogMeIn Rescue Administration Center User Guide (Engelstalig).
Gesloten
Sessies die zijn opgehaald en vervolgens gesloten.
Opmerking: Alleen sessies die zijn afgesloten na de starttijd die geconfigureerd is in Instellingen > Resettijd worden berekend. (Ga voor meer details naar het gedeelte )).
Wachttijd
De periode dat de sessie de status Bezig met wachten heeft. (Ophaalstijd minus Starttijd
Gemiddelde wachttijd
Gemiddelde wachttijd van sessies met de status Bezig met wachten berekenen.
Max. wachttijd
De langste wachttijd van sessies met de status Bezig met wachten berekenen.
Afhandeltijd
  1. Als de sessie is opgehaald en gesloten: Afsluittijd minus Ophaaltijd
  2. Als de sessie is opgehaald maar niet gesloten: Huidige tijd minus Ophaaltijd
  3. Als de sessie niet is opgehaald en niet is gesloten: 0
Gemiddelde afhandeltijd
Gemiddelde afhandeltijd van alle sessies.
Max. afhandeltijd
De tijdsduur van de sessie met de langste afhandeltijd.