HELP FILE


Waarom krijg ik de foutmelding "De technicusaccount bestaat niet meer"?

Als u de foutmelding "De technicusaccount bestaat niet meer" krijgt wanneer u zich probeert aan te melden bij Rescue, moet het volgende gebeurd zijn.

  • Een beheerder of hoofdbeheerder heeft de technicusaccount verwijderd.
    Belangrijk: Het is niet mogelijk voor Rescue Administrators of LogMeIn Support om een verwijderde technicus te herstellen
  • Een beheerder of hoofdbeheerder heeft de technicusaccount in het Beheercentrum gewijzigd in de status Uitgeschakeld.

Problemen oplossen

Afhankelijk van uw rol als Rescue gebruiker, doet u het volgende.

Je bent ook een Rescue Administrator
  1. Meld u aan bij het Rescue Admin Center.
  2. Zorg ervoor dat de gebruiker geselecteerd is in de Organization Tree, en klik op het Organization tabblad.
  3. Zorg ervoor dat onder Status de optie Ingeschakeld is geselecteerd.
  4. Klik op Wijzigingen opslaan.
Opmerking: LogMeIn Support kan de status van een technicus niet wijzigen van Uitgeschakeld in Ingeschakeld. Deze actie kan alleen worden uitgevoerd door een Rescue (Master) Administrator.
Opmerking: Als u denkt dat de gebruiker per ongeluk is verwijderd of op Uitgeschakeld is gezet, kunt u het Audit Report uitvoeren om te bevestigen welke gebruiker de actie heeft uitgevoerd
Je bent alleen een technicus
Neem contact op met uw Rescue (Master) Administrator voor informatie en het oplossen van problemen.