HELP FILE


Waarom kan ik de menuknoppen niet zien op Android?

  Dit artikel is een leidraad voor Technici van rescue.

  In bepaalde situaties, wanneer een technicus verbinding maakt met een Android-toestel en de afstandsbediening wil gebruiken, kan hij merken dat de bedieningstoetsen - Home, Terug en Menu - ontbreken of te klein zijn om te gebruiken.

  Problemen oplossen

  1. In een actieve afstandsbedieningssessie selecteert u het pictogram Weergave-instellingen naast Fullscreen, en selecteert u Color Quality.

  2. Schakel tussen de instellingen Kleurkwaliteit totdat de knoppen Control verschijnen.
   Let op: Het is niet nodig om een nieuwe sessie te beginnen nadat u deze wijzigingen hebt aangebracht.

  Als de bovenstaande stappen het probleem niet oplossen, neem dan contact op met GoTo support voor verdere hulp.