HELP FILE


Waarom kan ik de menuknoppen niet zien op Android?

Dit artikel is opgesteld ter ondersteuning van technici van Rescue.

In bepaalde situaties, wanneer een technicus verbinding maakt met een Android-toestel en de afstandsbediening wil gebruiken, kan hij merken dat de bedieningstoetsen - Home, Terug en Menu - ontbreken of te klein zijn om te gebruiken.

Problemen oplossen

  1. In een actieve afstandsbedieningssessie selecteert u het pictogram Weergave-instellingen naast Fullscreen, en selecteert u Color Quality.

  2. Schakel tussen de instellingen voor Color Quality totdat de knoppen Control verschijnen.
    Opmerking: Het is niet nodig een nieuwe sessie te starten na het aanbrengen van deze wijzigingen.

Als de bovenstaande stappen het probleem niet oplossen, neemt u contact op met GoTo support voor verdere hulp.