HELP FILE


Waar hebben de tijdvelden betrekking op in Rescue sessie rapporten?

  • Verbindingstijd: de periode tussen het moment waarop de klant op "Connect to Technician" klikt en het moment waarop de applet van de klant verbinding maakt met de Rescue gateway.
  • Wachttijd: de periode tussen de verbinding van de klant-applet met de Rescue gateway en het begin van de sessie door de technicus.
  • Totale tijd: de periode tussen het begin en het einde van een sessie door de technicus.
  • Actieve tijd: de tijd dat de doelcomputer gereed is of wordt ondersteund.
  • Werktijd: de hoeveelheid tijd dat de technicus actief de Rescue Technician Console bedient, binnen een specifieke sessie.
  • Hold Time: de tijd dat een sessie door de technicus in de wacht wordt gezet.
  • Overdrachtstijd: de tijd dat de sessie wordt overgedragen tussen technici.
  • Herstarttijd: de tijd dat de doelcomputer bezig is met opnieuw opstarten.
  • Herverbindingstijd: de tijd die een sessie nodig heeft om opnieuw verbinding te maken, in geval van een ongeplande verbreking van de verbinding.