HELP FILE

Weergave van de mobiele applet aanpassen

Beheerders kunnen het logo wijzigen dat klanten te zien krijgen die een BlackBerry gebruiken.

  1. In de organisatiestructuur selecteert u het kanaal of de technicusgroep waarmee u wilt werken.
  2. Selecteer het tabblad Instellingen.
  3. Onder Klantapplet uploadt u het logo zodat het geselecteerde kanaal of de technicusgroep dit kan gebruiken.
    Het bestand moet een 78x32 bitmap (bmp) zijn van niet meer dan 8192 bytes.
    Tip: Om een logovoorbeeld te bekijken dat aan alle vereisten voldoet, kunt u het logosjabloon downloaden.