HELP FILE


Weergave van de mobiele applet aanpassen

Dit artikel is opgesteld ter ondersteuning van beheerders van Rescue.

Beheerders kunnen het logo wijzigen dat klanten te zien krijgen die een BlackBerry gebruiken.

  1. Selecteer in de organisatiestructuur het kanaal of de technicusgroep waarmee u wilt werken.
  2. Selecteer het tabblad Instellingen.
  3. Onder Klantenapplet, uploadt u het logo dat moet worden gebruikt door het geselecteerde kanaal of de geselecteerde Technician Group.

    Resultaat: Het bestand moet een 78x32 bitmap (bmp) zijn van niet meer dan 8192 bytes.

    Tip: om een logovoorbeeld te bekijken dat aan alle vereisten voldoet, kunt u het logosjabloon downloaden.