HELP FILE


Met behulp van de ServiceNow/Rescue-connector

Artikelen over aanpassingen zijn geschreven voor een technisch publiek dat ervaring heeft met webontwikkeling. Kennis van HTML, CSS en JavaScript is vereist.

Technici volgen deze stappen om de ServiceNow/Rescue-integratie te implementeren.

De instructies hieronder zijn ook van toepassing bij gebruik van het opnametype Case.
Let op: Een aparte extensie is vereist voor de functionaliteit van Cases.
Let op: Om de ServiceNow-connector te kunnen gebruiken, moet u ten minste de rollen “ soap_upate” en “itil” hebben.
 1. Maak een nieuw supportincident aan in ServiceNow en sla dit op.

  Belangrijk: Het incident moet worden opgeslagen in ServiceNow voordat een Rescue PIN kan worden gegenereerd.

 2. Klik op LogMeIn-pincode genereren.

  Resultaat: Het venster LogMeIn-pincode genereren wordt weergegeven.

 3. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord van LogMeIn Rescue in.
 4. Voer uw ServiceNow-wachtwoord in.

  Resultaat: Als u een ongeldig wachtwoord voor ServiceNow invoert, wordt de pincode wel gegenereerd maar wordt aan het einde van de sessie het activiteitenlogbestand per e-mail naar de technicus verzonden, en niet gesynchroniseerd met ServiceNow.

 5. Klik op OK.

  Resultaat: Een LogMeIn Rescue-pincode wordt gegenereerd. Afhankelijk van de e-mailconfiguratie ontvangt de technicus een e-mail met de pincode en ziet een pop-up in ServiceNow, en ontvangt de klant een pincode met een koppeling om een Rescue-sessie aan te maken.

  Let op: om een e-mail met de pincode te ontvangen moeten de gerelateerde instellingen ook zodanig geconfigureerd zijn op de pagina Instellingen van Rescue-integratie in ServiceNow. Raadpleeg het gedeelte ServiceNow configureren in LogMeIn Rescue configureren.

 6. De sessie in Rescue beheren.

  Resultaat: Na afloop van de sessie wordt de volgende informatie gesynchroniseerd van Rescue naar ServiceNow:

  • Alle chatvensters
  • Alle sessiegeschiedenis en -handelingen
  • Alle tijdens de sessie ingevoerde informatie in het tabblad Notitie en geschiedenis

Tip: Vernieuw het ServiceNow incident om de gesynchroniseerde informatie te zien.