HELP FILE


Tweeledige verificatie afdwingen

Dit artikel is opgesteld ter ondersteuning van beheerders van Rescue.

Hoofdbeheerders kunnen een tweede beveiligingslaag toevoegen aan hun Rescue account door leden van hun organisatie te dwingen tweestapsverificatie te gebruiken voor aanmelding bij Rescue.

  1. Selecteer het tabblad Algemene instellingen.
  2. Selecteer onder Tweestapsverificatie de leden van uw organisatie die u tweestapsverificatie wilt laten gebruiken bij het aanmelden bij de website Rescue en de Desktop Technician Console en bij het wijzigen van hun wachtwoord in een van beide onderdelen.

    Belangrijk: Beheerders met zowel een beheerders- als een technicuslicentie zullen tweestapsverificatie moeten gebruiken als de instellingen op hen van toepassing zijn, hetzij als beheerder, hetzij als getroffen technicus.
    Als leden van geselecteerde technicusgroep zijn geselecteerd onder Technici, moet u ervoor zorgen dat het vakje tweeledige verificatie afdwingen in het tabblad Instellingen voor de gewenste technicusgroep(en) is aangevinkt.

  3. Klik op Wijzigingen opslaan.

    Resultaat: De instellingen worden toegepast op de geselecteerde gebruikers in uw Rescue organisatie.