product icon

Tweeledige verificatie afdwingen

  Dit artikel geeft richtlijnen voor Beheerders van rescue.

  Hoofdbeheerders kunnen een tweede beschermingslaag toevoegen aan hun Rescue account door leden van hun organisatie te dwingen tweestapsverificatie te gebruiken voor het inloggen op Rescue.

  1. Selecteer het tabblad Algemene instellingen.
  2. Selecteer onder Tweeledige verificatie de leden van uw organisatie die u tweestapsverificatie wilt laten gebruiken bij het inloggen op de website Rescue en Desktop Technician Console en bij het wijzigen van hun wachtwoord in beide onderdelen.

   Belangrijk: Beheerders met zowel een beheerders- als een technicuslicentie moeten tweestapsverificatie gebruiken als de instellingen op hen van toepassing zijn, hetzij als beheerder, hetzij als betrokken technicus.
   Als Leden van geselecteerde Technicusgroep(en) is geselecteerd onder Technici, moet u het selectievakje Tweeledige verificatie afdwingen inschakelen op het tabblad Instellingen voor de gewenste Technicusgroep(en).

  3. Klik op Wijzigingen opslaan.

   Resultaat: De instellingen worden toegepast op de geselecteerde gebruikers in uw Rescue organisatie.

  Artikel voor het laatst bijgewerkt: 27 september, 2022