HELP FILE


Tweeledige verificatie afdwingen

Dit artikel is opgesteld ter ondersteuning van beheerders van Rescue.

Hoofdbeheerders kunnen een extra beschermingslaag toevoegen aan een Rescue-account door leden van de organisatie te verplichten tweeledige verificatie te gebruiken wanneer zij zich aanmelden bij Rescue.

  1. Selecteer het tabblad Algemene instellingen.
  2. Selecteer bij Tweeledige verificatie welke leden van uw organisatie tweeledige verificatie moeten gebruiken als ze zich aanmelden bij de Rescue-website en de Technician Console op hun bureaublad, of als ze hun wachtwoord voor een van beide willen wijzigen.

    Belangrijk: Beheerders met zowel een beheerders- als een technicuslicentie zullen tweestapsverificatie moeten gebruiken als de instellingen op hen van toepassing zijn, hetzij als beheerder, hetzij als betrokken technicus.
    Als leden van geselecteerde technicusgroep zijn geselecteerd onder Technici, moet u ervoor zorgen dat het vakje tweeledige verificatie afdwingen in het tabblad Instellingen voor de gewenste technicusgroep(en) is aangevinkt.

  3. Klik op Wijzigingen opslaan.

    Resultaat: De instellingen worden toegepast op alle geselecteerde gebruikers binnen uw Rescue-organisatie.