HELP FILE

Toewijzen of verwijderen van onbeheerde computers

Dit artikel is opgesteld ter ondersteuning van beheerders van Rescue.

Gebruik het tabblad Computers om onbeheerde computers te beheren die toegankelijk zijn voor een organisatie-eenheid.

Elke keer dat een klant onbeheerde-toegangsrechten aan een technicus verleent, wordt er een computer aan uw Rescue-organisatie toegevoegd.

Elke computer krijgt een naam aan de hand van de waarde die in het veld Naam is ingevoerd voor de sessie waarvoor onbeheerde toegang ingeschakeld was.

 1. Selecteer de hoofdmap Technici of een Technicusgroep in de organisatiestructuur.
 2. Selecteer het tabblad Computers.

  Resultaat: Er wordt een lijst weergegeven van alle computers voor onbeheerde toegang die aan de geselecteerde unit zijn toegewezen.

 3. Selecteer computers en kies een handeling:
  • Gebruik Kopiëren ... om de geselecteerde computers aan een aanvullende technicusgroep of computergroep toe te wijzen met behoud van eventuele huidige toewijzingen.
  • Gebruik Verplaatsen... om de geselecteerde computers aan een andere Technicusgroep of Computergroep toe te wijzen.
  • Klik op Verwijderen om de geselecteerde toewijzing(en) te verwijderen. Alle overige toewijzingen blijven geldig.
  • Om onbeheerde toegang voor een bepaalde computer in te trekken, selecteert u alle toewijzingen en klikt u op Verwijderen.
 4. Bevestig uw handeling.

  Resultaat: De nieuwe toewijzing wordt in de organisatiestructuur en op het tabblad Computers weergegeven.

Tip: Als u de naam van een computer wilt wijzigen, klikt u onder Acties op het pictogram Naam computer wijzigen (potlood-icoontje) en typt u de nieuwe naam in.

Klik met de rechtermuisknop op een item om een afzonderlijke toewijzing te verwijderen.
Om een computergroep te maken, klikt u met de rechtermuisknop op een Technicusgroep en selecteert u Computergroep maken.

Gebruik slepen-en-neerzetten om afzonderlijke computers aan technicusgroepen, computergroepen of technici toe te wijzen.