product icon

Toewijzen of verwijderen van onbeheerde computers

  Dit artikel geeft richtlijnen voor Beheerders van rescue.

  Gebruik het tabblad Computers om de onbeheerde computers te beheren die toegankelijk zijn voor een organisatorische unit.

  Een computer wordt toegevoegd aan uw Rescue organisatie telkens wanneer een klant onbeheerde toegangsrechten verleent aan een technicus.

  Elke computer krijgt een naam aan de hand van de waarde die in het veld Naam is ingevoerd voor de sessie waarvoor onbeheerde toegang ingeschakeld was.

  1. Selecteer de Technici root of een Technicusgroep in de Organization Tree.
  2. Selecteer het tabblad Computers.

   Resultaat: Er wordt een lijst weergegeven van alle computers voor onbeheerde toegang die aan de geselecteerde unit zijn toegewezen.

  3. Selecteer computers en kies een actie:
   • Gebruik Kopiëren ... om de geselecteerde computers aan een aanvullende technicusgroep of computergroep toe te wijzen met behoud van eventuele huidige toewijzingen.
   • Gebruik Verplaatsen... om de geselecteerde computers aan een andere Technicusgroep of Computergroep toe te wijzen.
   • Klik op Verwijderen om de geselecteerde toewijzing(en) te verwijderen. Alle overige toewijzingen blijven geldig.
   • Om onbeheerde toegang voor een bepaalde computer in te trekken, selecteert u alle toewijzingen en klikt u op Verwijderen.
  4. Bevestig uw handeling.

   Resultaat: De nieuwe toewijzing wordt in de Organisatiestructuur en op het tabblad Computers weergegeven.

  Tip:
  Om de naam van een computer te wijzigen, klikt u onder Acties op het pictogram Naam van computer wijzigen (potlood), en voert u de nieuwe naam in.

  Klik met de rechtermuisknop op een item om een afzonderlijke toewijzing te verwijderen.

  Om een computergroep te maken, klikt u met de rechtermuisknop op een Technicusgroep en selecteert u Computergroep maken.
  Gebruik slepen-en-neerzetten om afzonderlijke computers aan technicusgroepen, computergroepen of technici toe te wijzen.
  Artikel voor het laatst bijgewerkt: 27 september, 2022