product icon

Toegangsrechten voor externe technici instellen

  Dit artikel geeft richtlijnen voor Beheerders van rescue.

  Bepaal onder andere wat goedgekeurde externe technici kunnen doen gedurende een sessie.

  Wat kunnen toegelaten externe technici doen gedurende een sessie?

  Voor elke groep goedgekeurde externe technici kunnen beheerders de toegangsrechten bepalen, die door de hoofdtechnicus aan de goedgekeurde externe technicus toegekend kunnen worden. De hoofdtechnicus kan op het moment van het uitnodigen en tijdens de sessie, toegangsrechten in- en uitschakelen.
  Fastpath: Beheercentrum > Externe-technicusgroep > Tabblad Organisatie > Machtigingen

  Wat kunnen niet-toegelaten externe technici doen gedurende een sessie?

  Voor elke technicusgroep met toegangsrechten om elke willekeurige, externe technicus uit te nodigen, kunnen beheerders de toegangsrechten bepalen, die door de hoofdtechnicus aan de externe technicus toegekend kunnen worden. De hoofdtechnicus kan op het moment van het uitnodigen en tijdens de sessie, toegangsrechten in- en uitschakelen.
  Fastpath: Beheercentrum > Technicusgroep > Tabblad Organisatie > Externe toegangsrechten

  Kunnen unieke sessierechten worden ingesteld voor één enkele, externe technicus?

  De hoofdtechnicus kan op het moment van het uitnodigen en tijdens de sessie, toegangsrechten in- en uitschakelen. De toegangsrechten die beschikbaar zijn voor de hoofdtechnicus, zijn ingesteld in het Beheercentrum.

  Artikel voor het laatst bijgewerkt: 27 september, 2022