HELP FILE

Toegangsrechten voor BlackBerry-apparaten instellen

In sommige gevallen functioneert de mobiele applet pas wanneer de klant de juiste toepassings-toegangsrechten aan de applet heeft verleend. Vraag u klant om deze instructies te volgen.

Opmerking: Sommige klanten kunnen de instellingen niet wijzigen als gevolg van een centraal BlackBerry IT-beleid.
 1. Afhankelijk van welk BlackBerry-besturingssysteem uw apparaat heeft, doet u een van de volgende dingen:
  • Voor apparaten met OS5 of ouder klikt u op Toepassingen in de apparaatopties. Als u het menu Toepassingen niet kunt vinden, klik dan op Geavanceerde opties > Toepassingen.
  • Voor apparaten met OS6 of nieuwer tikt u op Optie > Apparaat > Toepassingsbeheer.
 2. Markeer de toepassing LogMeIn Rescue.
 3. Druk op de toets Menu en vervolgens selecteert u Edit Permissions (toegangsrechten bewerken).
 4. Stel de volgende toegangsrechten in op Allow (toestaan).
  • Connections > Carrier Internet, Company Network, Wi-Fi (verbindingen > mobiel internet, bedrijfsnetwerk, Wi-Fi)
  • Interactions > Interprocess Communication, Device Settings Modification, Module Management, Keystroke Injection, Screen Capturing, Security Timer Reset (interacties > onderlinge procescommunicatie, wijzigen apparaatinstellingen, modulebeheer, toetsaanslagbesturing, scherm vastleggen, resetten beveilingstimer)
  • User Data > Files, Key Store (gebruikergegevens > bestanden, sleutelopslag)
  Opmerking: Het kan zijn dat u alleen Verbindingen, Interacties en Gebruikersgegevens ziet als bevoegdheden.
Tip: Wanneer een klant problemen ondervindt met de toegangsrechten, kan hij de instellingen voor de toegangsrechten openen tijdens het downloaden van de applet. Hiervoor moet hij Set application permissions (toepassings-toegangsrechten instellen) selecteren voordat het downloaden wordt gestart. Rescue stelt doorgaans alle vereiste toegangsrechten automatisch in. Deze functie hoeft dus alleen te worden gebuikt bij het oplossen van problemen.