HELP FILE


Toegangsrechten voor BlackBerry-apparaten instellen

Dit artikel is opgesteld ter ondersteuning van technici van Rescue.

In sommige gevallen functioneert de mobiele applet pas wanneer de klant de juiste toepassings-toegangsrechten aan de applet heeft verleend. Vraag u klant om deze instructies te volgen.

Opmerking: Sommige klanten kunnen de instellingen mogelijk niet wijzigen vanwege een centraal beheerd BlackBerry IT-beleid.
 1. Afhankelijk van het BlackBerry OS waarop uw toestel draait, doet u een van de volgende dingen:
  • Op apparaten met OS5 of eerder, klikt u in de apparaatopties op Toepassingen. Als u het menu Toepassingen niet kunt vinden, klikt u op Geavanceerde opties > Toepassingen.
  • Tik op apparaten met OS6 of hoger op Optie > Apparaat > Toepassingsbeheer.
 2. Markeer de toepassing LogMeIn Rescue.
 3. Druk op de toets Menu en selecteer vervolgens Machtigingen bewerken.
 4. Stel de volgende machtigingen in op Sta toe.
  • Connections > Carrier Internet, Company Network, Wi-Fi (verbindingen > mobiel internet, bedrijfsnetwerk, Wi-Fi)
  • Interactions > Interprocess Communication, Device Settings Modification, Module Management, Keystroke Injection, Screen Capturing, Security Timer Reset (interacties > onderlinge procescommunicatie, wijzigen apparaatinstellingen, modulebeheer, toetsaanslagbesturing, scherm vastleggen, resetten beveilingstimer)
  • User Data > Files, Key Store (gebruikergegevens > bestanden, sleutelopslag)

  Opmerking: U kunt alleen Verbindingen, Interacties, en Gebruikersgegevens als machtigingen zien.

Tip: Als een klant problemen ondervindt met machtigingen, kan hij toegang krijgen tot de machtigingsinstellingen tijdens het Applet-downloadproces door Set application permissions te selecteren voordat de download wordt gestart. Rescue stelt in het algemeen alle vereiste machtigingen automatisch in, dus deze functie moet alleen worden gebruikt als onderdeel van uw inspanningen om problemen op te lossen.