HELP FILE

Toegang beperken op basis van IP-adressen

Dit artikel is opgesteld ter ondersteuning van beheerders van Rescue.

Gebruik de functie IP-beperking om toegang tot Rescue te verlenen of te weigeren aan de hand van bepaalde IP-adresbereiken.

Toegang verlenen/weigeren tot alle componenten

Standaard hebben gebruikers van Rescue toegang tot alle Rescue-onderdelen vanaf elk IP-adres. U kunt toegang verlenen of weigeren tot alle Rescue-onderdelen, inclusief het Rescue Beheercentrum en de Technician Console, naar gelang de opgegeven IP-adresbereiken.

 1. Selecteer het tabblad Algemene instellingen.
 2. Vul onder IP-beperkingen (Algemeen) de velden van Nieuwe uitzondering toevoegen in om alle Rescue-onderdelen toegankelijk te maken vanaf alle IP-adressen behalve de hier opgegeven IP-adressen.

 3. Om toegang tot alle componenten van Rescue vanaf alle IP-adressen te weigeren, behalve vanaf de opgegeven adressen, selecteert u Geweigerde toegang en voert u de overeenkomstige netwerk-ID in.

  Resultaat: Gebruikers van het Rescue-account zullen alleen toegang kunnen krijgen tot componenten van Rescue vanaf het adres dat ingesteld is als een uitzondering.

Toegang tot de Technician Console verlenen/weigeren

Standaard hebben technici toegang tot de Technician Console vanaf elk IP-adres. U kunt de toegang tot de Technician Console verlenen of weigeren op basis van bepaalde IP-adresbereiken.

Deze instellingen hebben geen invloed op extern samenwerkende technici.

 1. Selecteer in de organisatiestructuur de technicusgroep waarmee u wilt werken.
 2. Selecteer het tabblad Instellingen.
 3. Vul onder IP-beperkingen (Technician Console) de velden van Nieuwe uitzondering toevoegen in om de Technician Console toegankelijk te maken vanaf alle IP-adressen behalve de hier opgegeven IP-adressen.


  Belangrijk: als een technicus geen toegang tot de Technician Console kan krijgen, controleer dan of u deze technicus ook toegangsrechten tot alle Rescue Lens-onderdelen heeft gegeven via Algemene instellingen > IP-beperkingen (Algemeen)

 4. Als u de toegang tot de Technician Console wilt weigeren vanaf alle IP-adressen behalve de hier opgegeven IP-adressen, selecteert u Toegang geweigerd en voert u de desbetreffende netwerk-ID in.

  Resultaat: Gebruikers in de technicusgroep kunnen alleen toegang tot de Technician Console krijgen vanaf het adres dat is ingesteld als een uitzondering.

  Belangrijk: als een technicus geen toegang tot de Technician Console kan krijgen, controleer dan of u deze technicus ook toegangsrechten tot alle Rescue Lens-onderdelen heeft gegeven via Algemene instellingen > IP-beperkingen (Algemeen)

 5. Sla de wijzigingen op.
  • Klik op Wijzigingen opslaan om de instellingen toe te passen op de huidige technicusgroep.
  • Klik op Wijzigingen opslaan naar subgroepen om de instellingen toe te passen op de huidige technicusgroep en alle bijbehorende subgroepen.
  • Klik op Instellingen opslaan in alle groepen om dezelfde instellingen op alle technicusgroepen in uw organisatie toe te passen.