product icon

Toegang beperken op basis van IP-adressen

  Dit artikel geeft richtlijnen voor Beheerders van rescue.

  Gebruik de functie IP Restriction om toegang tot Rescue toe te staan of te weigeren op basis van opgegeven IP-adresbereiken.

  Toegang verlenen/weigeren tot alle componenten

  Standaard hebben gebruikers van Rescue vanaf elk IP-adres toegang tot alle onderdelen van Rescue. U kunt de toegang tot alle Rescue-onderdelen, inclusief het Rescue Administration Center en de Technician Console, volgens bepaalde IP-adresbereiken toestaan of weigeren.

  1. Selecteer het tabblad Algemene instellingen.
  2. Vul onder IP-beperkingen (Global) de velden Nieuwe uitzondering toevoegen in om toegang te verlenen tot alle Rescue-onderdelen vanaf alle IP-adressen behalve de gespecificeerde.

  3. Om de toegang te ontzeggen tot alle Rescue-onderdelen van alle IP-adressen behalve de gespecificeerde, selecteert u Toegang geweigerd en voert u de juiste Netwerk-ID in.

   Resultaat: Gebruikers van de Rescue account krijgen alleen toegang tot Rescue onderdelen vanaf het adres dat als uitzondering is ingesteld.

  Toegang tot de Technician Console verlenen/weigeren

  Standaard hebben technici toegang tot de Technician Console vanaf elk IP-adres. U kunt de toegang tot de Technician Console verlenen of weigeren op basis van bepaalde IP-adresbereiken.

  Deze instellingen hebben geen invloed op extern samenwerkende technici.

  1. Selecteer in de organisatiestructuur de technicusgroep waarmee u wilt werken.
  2. Selecteer het tabblad Instellingen.
  3. Vul onder IP-beperkingen (Technician Console) de velden van Nieuwe uitzondering toevoegen in om de Technician Console toegankelijk te maken vanaf alle IP-adressen behalve de hier opgegeven IP-adressen.


   Denk eraan: Als een technicus geen toegang heeft tot de Technician Console, zorg er dan voor dat hij ook toegang heeft gekregen tot alle Rescue componenten onder Algemene instellingen > IP-beperkingen (Global)

  4. Als u de toegang tot de Technician Console wilt weigeren vanaf alle IP-adressen behalve de hier opgegeven IP-adressen, selecteert u Toegang geweigerd en voert u de desbetreffende netwerk-ID in.

   Resultaat: Gebruikers in de technicusgroep krijgen alleen toegang tot de Technician Console vanaf het adres dat is ingesteld als een uitzondering.

   Denk eraan: Als een technicus geen toegang heeft tot de Technician Console, controleer dan of hij toegang heeft gekregen tot alle onderdelen van Rescue onder Algemene instellingen > IP-beperkingen (Global)

  5. Sla uw wijzigingen op.
   • Klik op Wijzigingen opslaan om de instellingen toe te passen op de huidige technicusgroep.
   • Klik op Wijzigingen opslaan naar subgroepen om de instellingen toe te passen op de huidige technicusgroep en alle bijbehorende subgroepen.
   • Klik op Instellingen opslaan in alle groepen om dezelfde instellingen voor alle technicusgroepen binnen uw organisatie toe te passen.
  Artikel voor het laatst bijgewerkt: 27 september, 2022