product icon

IP-reeksen van derden voor diensten voor audio, video en schermdeling

  Deze IP-bereiken gelden alleen voor de services GoTo Meeting, GoTo Webinar, GoTo Training en GoToMyPC.

  Zoals vermeld in onze Toestaanlijst en Firewall Configuratie, wordt allowlisting per IP-bereik in plaats van per domeinnaam voor de firewallconfiguratie afgeraden tenzij absoluut noodzakelijk omdat onze IP-bereiken en die van de netwerken van onze derden-providers periodiek moeten worden gecontroleerd en gewijzigd. Deze wijzigingen zijn nodig om onze GoTo producten maximale prestaties te kunnen blijven leveren.

  Hieronder staat een subset van de AWS IP-bereiken die wij gebruiken voor audio, video en screen sharing-diensten in onze standaardomstandigheden. Bij onderhoud of failover kan deze subgroep van AWS-IP's worden uitgebreid of gewijzigd om tegemoet te komen aan veranderende operationele behoeften. Daarom raden wij sterk aan om de volledige lijst van AWS IP-reeksen toe te staan - met inbegrip van alle AWS IP's die tijdens deze gebeurtenissen kunnen worden gebruikt om op terug te vallen, alsook de volgende subreeks:

  JSON: https://builds.cdn.getgo.com/selectedAWSIPs/selectedAWSIPs.json

  CSV: https://builds.cdn.getgo.com/selectedAWSIPs/selectedAWSIPs.csv

  TABEL: https://builds.cdn.getgo.com/selectedAWSIPs/selectedAWSIPs.txt