product icon

Lijsten met toegestane sites en bereik van Rescue-datacenters in de Europese Unie

  Dit artikel geeft richtlijnen voor Beheerders van rescue.

  We raden je aan de onderstaande GoTo URL's toe te staan om ervoor te zorgen dat GoTo services verbinding kunnen maken.

  Belangrijk:Bezoek deze pagina voor informatie over SaaS-producten aangeboden door GetGo, Inc, een dochteronderneming van GoTo, Inc.
  • *.logmein.eu - GoTo's hoofdsite
  • *.logmeinrescue.eu *.logmeinrescue.com - voor de Rescue-service
  • *.logmeinrescue-enterprise.eu, - Bevoegdheid account-specifieke Rescue functies (moet alleen worden toegestaan door enterprise accounts)
  • *.logmein-gateway.com - Deel van de Rescue-service.
  • *.internap.net - Bevoegdheden updates voor Rescue en uitnodigen externe technicus functie
  • *.internapcdn.net - Bevoegdheden updates voor Rescue en uitnodigen externe technicus functie
  • *.update.logmein.com- Stuurt updates naar Rescue
  • *.logmein123.eu - Site gebruikt om verbinding te maken met een Rescue technicus
  • *.rescuemobile.eu - Site gebruikt om verbinding te maken met een technicus van Rescue
  • *.remoteview.logmein.eu - Powers Nextgen media specifieke functies voor Rescue Lens en Rescue 7.50 en hoger.
  • *.turn.console.logmeinrescue.eu - Powers Nextgen media specifieke functies voor Rescue Lens en Rescue 7.50 en hoger.
  • *.lastpass.com - GoTo's toonaangevende wachtwoordbeheeroplossing voor persoonlijk en zakelijk gebruik en voor tweefactorauthenticatieservice
  Opmerking: Deze lijst bevat subdomeinen voor deze domeinen. Het is aan te raden om waar mogelijk jokertekens te gebruiken wanneer u een GoTo-dienst op uw netwerk toestaat of blokkeert. De client/host-verbinding is een peer-to-peer-verbinding met 256-bits AES-tunnelversleuteling. De diensten zelf communiceren via poort 443 (HTTPS/SSL) en poort 80, dus in een firewall hoeven geen extra poorten te worden geopend.

  IP-bereiken

  Het wordt aanbevolen waar mogelijk wildcardregels te gebruiken bij het toestaan of blokkeren van GoTo diensten op uw netwerk, aangezien subdomeinen van de hierboven genoemde domeinen hieronder vallen. Houd er rekening mee dat de client-to-host-verbinding gebruikmaakt van peer-to-peer-verbindingen, versleuteld met een 256-bits AES-tunnel.

  Het gebruik van IP-bereiken in plaats van domeinnamen voor de configuratie van de firewall wordt afgeraden tenzij het absoluut noodzakelijk is. Onze IP-bereiken en de IP-bereiken van de netwerken van onze providers moeten namelijk periodiek geauditeerd en aangepast worden, zodat er extra onderhoudswerk voor uw netwerk zou ontstaan. Deze wijzigingen zijn nodig om onze GoTo producten maximale prestaties te kunnen blijven leveren. Onderhouds- en failovergebeurtenissen in onze infrastructuur kunnen ertoe leiden dat u verbinding maakt met servers binnen een van deze bereiken.

  Als uw firewall voorzien is van een filter voor het controleren van content of toepassingsgegevens, kan dit tot een blokkade of latentie leiden. Dit wordt vermeld in de logbestanden van het filter. Om dit probleem aan te pakken moet u ervoor zorgen dat de domeinen of IP-bereiken niet worden gecontroleerd of gefilterd. U kunt dit doen door op te geven dat bepaalde domeinen of IP-bereiken worden uitgezonderd. Als uw beveiligingsbeleid vereist dat u expliciete domein- of IP-bereiken specificeert, configureer dan uw firewall-uitzonderingen voor de uitgaande TCP-poorten 8200, 443 en 80 en de UDP-poorten 8200 en 1853 voor de GoTo domeinen of IP-bereiken, inclusief die van onze provider-netwerken van derden.

  Een expliciete IP-toelating van GoTo reeksen wordt niet aanbevolen. Als het toestaan van URL's niet mogelijk is, raadpleeg dan de lijst van GoTo IP-adressen.

  GoTo EU IP-adressen voor gebruik in firewall-configuraties

  Een expliciete IP-toelating van GoTo reeksen wordt niet aanbevolen. Als het toestaan van URL's niet mogelijk is, raadpleeg dan de lijst van GoTo IP-adressen.

  Equivalente specificaties in 3 gangbare indelingen

  CIDR-notatie Numeriek IP-bereik Netmask-notatie
  158.120.16.0/20 158.120.16.0 - 158.120.31.255 158.120.16.0 255.255.240.0
  176.34.175.41/32 176.34.175.41 - 176.34.175.41 176.34.175.41 255.255.255.255
  176.34.201.99/32 176.34.201.99 - 176.34.201.99 176.34.201.99 255.255.255.255
  18.202.5.124/32 18.202.5.124 - 18.202.5.124 18.202.5.124 255.255.255.255
  34.254.76.175/32 34.254.76.175 - 34.254.76.175 34.254.76.175 255.255.255.255
  34.255.156.182/32 34.255.156.182 - 34.255.156.182 34.255.156.182 255.255.255.255
  46.137.118.35/32 46.137.118.35 - 46.137.118.35 46.137.118.35 255.255.255.255
  52.19.6.219/32 52.19.6.219 - 52.19.6.219 52.19.6.219 255.255.255.255
  52.209.158.52/32 52.209.158.52 - 52.209.158.52 52.209.158.52 255.255.255.255
  52.210.249.247/32 52.210.249.247 - 52.210.249.247 52.210.249.247 255.255.255.255
  52.49.175.18/32 52.49.175.18 - 52.49.175.18 52.49.175.18 255.255.255.255
  54.154.227.245/32 54.154.227.245 - 54.154.227.245 54.154.227.245 255.255.255.255
  54.170.31.64/32 54.170.31.64 - 54.170.31.64 54.170.31.64 255.255.255.255
  54.217.134.155/32 54.217.134.155 - 54.217.134.155 54.217.134.155 255.255.255.255
  54.220.196.131/32 54.220.196.131 - 54.220.196.131 54.220.196.131 255.255.255.255
  54.246.98.107/32 54.246.98.107 - 54.246.98.107 54.246.98.107 255.255.255.255
  54.73.215.233/32 54.73.215.233 - 54.73.215.233 54.73.215.233 255.255.255.255
  54.75.205.153/32 54.75.205.153 - 54.75.205.153 54.75.205.153 255.255.255.255
  63.33.145.40/32 63.33.145.40 - 63.33.145.40 63.33.145.40 255.255.255.255
  64.95.128.0/23 64.95.128.0 - 64.95.129.255 64.95.128.0 255.255.254.0
  79.125.88.65/32 79.125.88.65 - 79.125.88.65 79.125.88.65 255.255.255.255
  95.172.70.0/24 95.172.70.0 - 95.172.70.255 95.172.70.0 255.255.255.0

  Rescue Lens en Rescue Nextgen media

  Lens Server / Data Center IP adressen:

  CIDR-notatie Numeriek IP-bereik Netmask-notatie
  18.192.225.252/32 18.192.225.252 - 18.192.225.252 18.192.225.252 255.255.255.255
  18.198.147.201/32 18.198.147.201 - 18.198.147.201 18.198.147.201 255.255.255.255
  18.198.174.137/32 18.198.174.137 - 18.198.174.137 18.198.174.137 255.255.255.255
  18.198.176.236/32 18.198.176.236 - 18.198.176.236 18.198.176.236 255.255.255.255

  Nextgen media

  • *.remoteview.logmein.eu
  • turn.console.logmeinrescue.eu
  • Voor netwerken die expliciet uitgaande bestemmingspoorten en protocollen filteren, worden de volgende poorten gebruikt aan de kant van Rescue Lens en Rescue Nextgen media: 15000 (UDP verkeer) of 443 (TCP verkeer) voor Rescue media sessies.
  Tip: We raden aan om UDP-verkeer via poort 15000 toe te staan. Het beperken van het verkeer tot TCP kan de kwaliteit van de Rescue media support ervaring verminderen.
  Belangrijk: Het gebruiken van IP-bereiken in plaats van domeinnamen voor de firewallconfiguratie wordt over het algemeen afgeraden. Doe dit alleen als het absoluut noodzakelijk is, bijvoorbeeld omdat onze IP-reeksen en die van de netwerken van onze providers periodiek gecontroleerd en gewijzigd moeten worden. Houd er rekening mee dat hierdoor extra onderhoud voor uw netwerk ontstaat. Als het toestaan van een URL niet mogelijk is, raadpleeg dan de lijst met IP-adressen in dit document.

  IP-bereiken van externe partijen

  Voor deze diensten van derden moet u ook bereiken toevoegen aan uw lijst met toegestane bereiken:

  Chatmonitor

  Alleen nodig als u de functie Chat monitoring gebruikt.
  CIDR-notatie Numeriek IP-bereik Netmask-notatie
  18.193.134.63/32 18.193.134.63 - 18.193.134.63 18.193.134.63 255.255.255.255
  3.74.125.23/32 3.74.125.23 - 3.74.125.23 3.74.125.23 255.255.255.255

  Chat Vertaling

  Alleen nodig als u de vertaalfunctie Chat gebruikt.
  CIDR-notatie Numeriek IP-bereik Netmask-notatie
  35.156.70.123/32 35.156.70.123 - 35.156.70.123 35.156.70.123 255.255.255.255
  3.76.184.175/32 3.76.184.175 - 3.76.184.175 3.76.184.175 255.255.255.255

  Beperkingen bij het gebruik van IP-bereiken

  De volgende functies zullen niet kunnen worden gebruikt bij het gebruik van IP-gebaseerde toestemmingslijsten, aangezien deze dynamische IP's gebruiken:

  • Externe technicus uitnodigen: uitgenodigde externe technici zullen de eenmalige technicusconsole niet kunnen bereiken om te downloaden. Dit geldt voor netwerken waar de externe technici zich bevinden.
  • Auto-upgrade van Calling Card en Unattended eindpunten zal niet mogelijk zijn. Handmatige opwaardering en herschikking zullen nodig zijn.

  E-maildomeinen

  Voor e-mailuitnodigingen en correspondentie van ons en de software GoTo raden wij u aan de volgende e-maildomeinen toe te staan door de spam- en toestemmingsfilters van uw e-mail.

  • @m.logmein.com
  • @t.logmein.com
  • @logmeinrescue.com
  • @logmein.com
  • @m.lastpass.com
  • @t.lastpass.com
  Artikel voor het laatst bijgewerkt: 8 mei, 2023