HELP FILE


Statusrapport Technicus

Dit artikel is opgesteld ter ondersteuning van beheerders van Rescue.

Dit rapport levert cumulatieve statusgegevens voor leden van de geselecteerde eenheid voor de geselecteerde periode.

Elke rij vertegenwoordigt één technicus.

Technicus-ID
Een automatisch gegenereerd, uniek identificatienummer. Datatype: Integer. Datalengte: ongespecificeerd.
Tip: Dit knooppunt-ID wordt weergegeven wanneer u met de muis over de technicus gaat in de Organization Tree.
Naam van technicus
De naam van de technicus die is opgeslagen in het veld Naam op het tabblad Organisatie. Datatype: String. Datalengte: 128 tekens.
E-mailadres van technicus
Het e-mailadres van de technicus zoals vermeld in het veld E-mail op het tabblad Organization. Datatype: String. Datalengte: 128 tekens.
Oudergroep
De naam van de technicusgroep waartoe de technicus behoorde tijdens het genereren van het rapport. Datatype: String. Datalengte: 128 tekens.
Status
De status van de technicus op het moment dat het rapport wordt gegenereerd. Mogelijke waarden zijn:
  • Actief
  • Inactief
Datatype: String. Datalengte: 8 tekens.
Type
Het type gebruiker voor wie de gegevens worden opgevraagd. Mogelijke waarden zijn:
  • Technicus
  • Beheerder
  • Hoofdbeheerder
Datatype: String. Datalengte: 22 tekens.
Laatste keer inloggen
Het tijdstip waarop de technicus zich voor het laatst heeft aangemeld bij de Rescue Technician Console. Datatype: DateTime. Datalengte: ongespecificeerd.
Laatst gebruikte versie van de console van de technicus
De versie van de Technician Console waarop de technicus het laatst is ingelogd. Datatype: String. Datalengte: 50 tekens.