product icon

De Technician Console instellen

  Dit artikel is een leidraad voor Technici van rescue.

  Pas uw Rescue Technician Console werkomgeving aan.

  De kleur van de Technician Console wijzigen

  Ga naar Opties > Kleurenschema om te kiezen uit de beschikbare kleurenschema's.

  Alle functionaliteit is hetzelfde voor alle kleurenschema's.

  Geluidssignalen instellen

  Stel de Technician Console in om geluid af te spelen wanneer zich speciale gebeurtenissen voordoen.

  De geluiden zijn standaardgeluiden en kunnen niet worden aangepast.

  1. Selecteer in het menu Technician Console OptiesGeluidsignalen configureren.

   Resultaat: Het dialoogvenster Geluidsignalen wordt weergegeven.

  2. U kunt de volgende opties instellen:
   • Een geluid afspelen wanneer de Technician Console geminimaliseerd is en er een nieuwe sessie binnenkomt in een privé- of kanaalwachtrij.
   • Een geluid afspelen wanneer de Technician Console geopend is en er een nieuwe sessie binnenkomt in een privé- of kanaalwachtrij.
   • Een geluid afspelen wanneer een klant per ongeluk de verbinding verbreekt
   • Een geluid afspelen wanneer de netwerkverbinding tijdelijk verbroken is
   • Een geluid afspelen wanneer een klant een verzoek om toestemming weigert
   • Een geluid afspelen wanneer een sessiestatus in Urgent wijzigt
   • Een geluid afspelen wanneer een nieuwe chattekst binnenkomt terwijl Technician Console is geminimaliseerd of niet is geselecteerd
   • Een geluid afspelen wanneer een nieuwe chattekst binnenkomt en het chatvak niet is geselecteerd
   • Een geluid afspelen wanneer een klant een bestand verstuurt

   Resultaat: Wanneer de geselecteerde gebeurtenissen zich voordoen, wordt er een geluid afgespeeld.

  3. Klik op OK om uw instellingen toe te passen.

  Sessie-einde- en afmeldingsprompts instellen

  Stel de Technician Console zo in dat deze om bevestiging vraagt wanneer u een klantensessie beëindigt of wanneer u zich afmeldt uit de Technician Console.

  1. Selecteer in de Technician Console Opties.

   Resultaat: Het menu Opties gaat open.

  2. U kunt de volgende opties instellen:
   • Selecteer Vragen voordat sessie wordt beëindigd wanneer u wilt dat, iedere keer dat u een klantsessie sluit, er om een bevestiging wordt gevraagd.
   • Selecteer Vragen voordat Console wordt gesloten wanneer u wilt dat, iedere keer dat u de Technician Console sluit of u afmeldt, er om een bevestiging wordt gevraagd.

  Hoe Rescue instellen om automatisch sessies te starten

  U kunt alle sessies via een pincode of koppeling instellen om direct vanuit de status Bezig met verbinden naar de status Geactiveerd te gaan, zonder dat u Starten op de sessiewerkbalk hoeft te selecteren.

  • Selecteer Opties > Inkomende privésessies automatisch starten.
  Tip: Als deze optie is uitgeschakeld, heeft uw beheerder van Rescue mogelijk het standaardgedrag ingesteld in het Administratiecentrum (Beheercentrum > Instellingen > Technician Console > Inkomende privésessies automatisch starten).

  Hoe standaard nieuw sessietype instellen

  U kunt het sessietype kiezen dat u standaard wilt aanbieden in het venster Nieuwe sessie maken.

  Vereiste toegangsrechten:
  • De technicusgroep van de technicus moet toegangsrechten hebben om Rescue Lens-sessies te starten.
  • De technicusgroep van de technicus moet toegangsrechten hebben om privésessies te starten.
  1. Selecteer in de Technician Console Opties.

   Resultaat: Het menu Opties gaat open.

  2. Onder Standaard nieuw sessietype, kunt u kiezen uit de volgende opties

   • Laatst gekozen
    Opmerking: Dit biedt standaard het laatst geselecteerde sessietype, zelfs als u de sessie uiteindelijk niet hebt gestart.
   • Standaard
   • Rescue Lens

   Resultaat: Wanneer u klikt op Nieuwe sessie, verschijnt het venster Nieuwe sessie maken. Het sessietype dat u als standaard koos, wordt automatisch geselecteerd.

  De spellingcontrole inschakelen

  Schakel spellingscontrole in om automatisch de spelling te controleren van alle tekst die u invoert in het Rescue Chat-paneel.

  • Om spellingscontrole in te schakelen, selecteert u Tools > Spellingcontrole > Woordenlijst [taal] downloaden.

   Resultaat: Voor de actieve woordenlijst wordt een vinkje naast de taal weergegeven.

  Resultaten: Selecteer Uitschakelen om de spellingscontrole uit te schakelen.
  Artikel voor het laatst bijgewerkt: 27 september, 2022