HELP FILE


De Technician Console instellen

Dit artikel is opgesteld ter ondersteuning van technici van Rescue.

Pas uw Rescue Technician Console werkomgeving aan.

De kleur van de Technician Console wijzigen

Ga naar Opties > Kleurenschema om een keuze te maken uit de beschikbare kleurenschema's.

Alle functionaliteit is hetzelfde voor alle kleurenschema's.

Geluidssignalen instellen

Stel de Technician Console in om geluid af te spelen wanneer zich speciale gebeurtenissen voordoen.

De geluiden zijn standaardgeluiden en kunnen niet worden aangepast.

 1. In het menu Opties van de Technician Console, selecteert u Geluidsignalen configureren.

  Resultaat: Het dialoogvenster Geluidsignalen wordt weergegeven.

 2. U kunt de volgende opties instellen:
  • Een geluid afspelen wanneer de Technician Console geminimaliseerd is en er een nieuwe sessie binnenkomt in een privé- of kanaalwachtrij.
  • Een geluid afspelen wanneer de Technician Console geopend is en er een nieuwe sessie binnenkomt in een privé- of kanaalwachtrij.
  • Een geluid afspelen wanneer een klant per ongeluk de verbinding verbreekt
  • Een geluid afspelen wanneer de netwerkverbinding tijdelijk verbroken is
  • Een geluid afspelen wanneer een klant een verzoek om toestemming weigert
  • Een geluid afspelen wanneer een sessiestatus in Urgent wijzigt
  • Een geluid afspelen wanneer een nieuwe chattekst binnenkomt terwijl Technician Console is geminimaliseerd of niet is geselecteerd
  • Een geluid afspelen wanneer een nieuwe chattekst binnenkomt en het chatvak niet is geselecteerd
  • Een geluid afspelen wanneer een klant een bestand verstuurt

  Resultaat: Wanneer de geselecteerde gebeurtenissen zich voordoen, wordt er een geluid afgespeeld.

 3. Klik op OK om uw instellingen toe te passen.

Sessie-einde- en afmeldingsprompts instellen

Stel de Technician Console zo in dat deze om bevestiging vraagt wanneer u een klantensessie beëindigt of wanneer u zich afmeldt van de Technician Console.

 1. Selecteer Opties In de Technician Console.

  Resultaat: Het menu Opties gaat open.

 2. U kunt de volgende opties instellen:
  • Selecteer Bevestiging vragen voordat sessie wordt beëindigd wanneer u wilt dat, iedere keer dat u een klantsessie sluit, er om een bevestiging wordt gevraagd.
  • Selecteer Bevestiging vragen voordat Console wordt afgesloten wanneer u wilt dat, iedere keer dat u de Technician Console sluit of u afmeldt, er om een bevestiging wordt gevraagd.

Hoe Rescue instellen om automatisch sessies te starten

U kunt alle sessies via een pincode of koppeling instellen om direct vanuit de status Bezig met verbinden naar de status Actief te gaan, zonder dat u Starten op de sessiewerkbalk hoeft te selecteren.

 • Selecteer Opties > Inkomende privé-sessies automatisch starten.
Tip: als deze optie uitgeschakeld is, heeft uw Rescue-beheerder misschien het standaardgedrag in het Beheercentrum ingesteld (Beheercentrum > Instellingen > Technician Console > Inkomende privésessies automatisch starten).

Instellen van nieuw standaardsessietype

U kunt kiezen welk sessietype het venster Nieuwe sessie aanmaken standaard weergeeft.

Vereiste toegangsrechten:
 • De technicusgroep van de technicus moet toegangsrechten hebben om Rescue Lens-sessies te starten.
 • De technicusgroep van de technicus moet toegangsrechten hebben om privésessies te starten.
 1. Selecteer Opties In de Technician Console.

  Resultaat: Het menu Opties gaat open.

 2. Onder Nieuw standaardsessietype kunt u kiezen uit de volgende opties:

  • Laatste selectie
   Opmerking: Deze optie geeft standaard het sessietype weer dat u als laatst heeft geselecteerd, ook als u die sessie niet heeft opgestart.
  • Standaard
  • Rescue Lens

  Resultaat: Wanneer u op Nieuwe sessie klikt, wordt het venster Nieuwe sessie aanmaken weergegeven. Het sessietype dat u als standaard hebt geselecteerd wordt automatisch weergegeven.

De spellingcontrole inschakelen

Spellingscontrole inschakelen om automatisch de spelling te controleren van alle tekst die u invoert in het Rescue Chat-paneel.

 • Als u de spellingscontrole wilt inschakelen, selecteert u Hulpprogramma's > Spelling controleren > Woordenlijst [taal] downloaden.

  Resultaat: Voor de actieve woordenlijst wordt een vinkje naast de taal weergegeven.

Selecteer Uitschakelen om de spellingcontrole uit te schakelen.