HELP FILE

Sessiegegevens naar een URL sturen

Artikelen over aanpassingen zijn geschreven voor een technisch publiek dat ervaring heeft met webontwikkeling. Kennis van HTML, CSS en JavaScript is vereist.

Met deze functie kunt u de Rescue-sessiegegevens van uw technici naar een script laten sturen die u op uw eigen server maakt.

Om deze functie te kunnen implementeren, is het aan te raden dat u ervaring heeft met het afhandelen van webformulieren of XML-data. Voor deze functie moet u een doelpagina (URL) coderen en hosten waarheen de gegevens worden gestuurd.
Opmerking: LogMeIn geeft geen ondersteuning bij het opsporen van problemen in code.
 1. Selecteer in de organisatiestructuur de technicusgroep waarmee u wilt werken.
 2. Selecteer het tabblad Instellingen.
 3. Voer onder Export van sessiegegevens de URL in waarnaar u sessiegegevens wilt sturen.

  Opmerking:Wanneer de instelling Sessiegegevens URL's verbergen is ingeschakeld op het tabblad Algemene instellingen, moeten de gebruikers op URL's weergeven klikken om de waarden voor de opgegeven technicusgroep te zien of te wijzigen. Het klikken op deze knop wordt geregistreerd in het logbestand Controlerapport. Voor meer informatie, zie Sessiegegevens URL's verbergen.
  U kunt in de volgende gevallen gegevens verzenden:
  • Elke keer dat een sessie wordt gestart (elke keer dat de sessie de status Actief krijgt)
  • Alleen wanneer een sessie voor de eerste keer wordt gestart (de eerste keer dat de sessie de status Actief krijgt)
  • Wanneer een sessie wordt beëindigd (als de sessie de status Gesloten krijgt)
  • Wanneer een sessie wordt onderbroken doordat deze wordt gepauzeerd of overgedragen naar een technicus
  • Wanneer de Technician Console wordt vernieuwd of gesloten

  • Voer een URL-adres in dat toegankelijk is voor uw technici. Bijvoorbeeld: https://webserver/pad
  • Voor authenticatie gebruikt u deze notatie: https://[gebruikersnaam]:[wachtwoord]@webserver/pad
   Let op Het wordt NIET aanbevolen om gevoelige sessie-gegevens en aanmeldingsgegevens te versturen via het cleartext http-protocol.

 4. Kies een van de volgende indelingen om sessiegegevens te verzenden:

  • HTML-parameters
  • XML-gegevens
  • .json
   Beperking: Deze indeling is alleen beschikbaar met de Technician Console versie 7.12.3341 en hoger.

 5. Standaard wordt het volledige logbestand van de chat verzonden. Om in te stellen hoe chatgegevens worden verzonden, maakt u een selectie uit de volgende opties:
  • Selecteer Chat-tekst verwijderen uit verzending naar URL om alleen systeemberichten te versturen. Alle chat-communicatie tussen de technicus en de klant wordt dan weggelaten.
  • Selecteer Chat-tekst uit het geheugen van het Rescue-datacenter verwijderen om te zorgen dat alleen systeemberichten worden doorgestuurd naar het Rescue-datacenter wanneer een sessie wordt overgedragen of onderbroken, of wanneer de browser waarin de Technician Console draait, tijdens een sessie wordt vernieuwd of afgesloten. Alleen systeemberichten worden aan het einde van een sessie verstuurd.
 6. Sla de wijzigingen op.
  • Klik op Wijzigingen opslaan om de instellingen toe te passen op de huidige technicusgroep.
  • Klik op Wijzigingen opslaan naar subgroepen om de instellingen toe te passen op de huidige technicusgroep en alle bijbehorende subgroepen.
  • Klik op Instellingen opslaan in alle groepen om dezelfde instellingen op alle technicusgroepen in uw organisatie toe te passen.