HELP FILE

Sessiegegevens naar een URL-adres verzenden

LogMeIn Rescue Beheercentrum

Met deze functie kunt u de Rescue-sessiegegevens van uw technici naar een script laten posten die u op uw eigen server maakt.

Voor de implementatie van deze functie wordt kennis van webformulieren of XML aanbevolen. Voor deze functie moet u de doelpagina/-URL waar Rescue gegevens naartoe verzendt, coderen en hosten.
Opmerking: LogMeIn biedt geen oplossing voor problemen met code.
 1. Selecteer in de organisatiestructuur de technicusgroep waarmee u wilt werken.
 2. Selecteer het tabblad Instellingen.
 3. Onder Exporteren van sessiegegevens voert u de URL in waarnaar u sessiegegevens wilt versturen. U kunt in de volgende gevallen gegevens versturen:
  • Als een sessie wordt gestart (elke keer dat de sessie de status Actief krijgt)
  • Alleen als een sessie voor de eerste keer wordt gestart (de eerste keer dat de sessie de status Actief krijgt)
  • Als een sessie wordt beëindigd (als de sessie de status Gesloten krijgt)
  • Als een sessie wordt onderbroken, doordat deze wordt gepauzeerd of wordt overgedragen naar een technicus
  • Als de Technician Console wordt vernieuwd of gesloten
  • Voer een URL-adres in waartoe uw technici toegang kunnen krijgen. Bijvoorbeeld: http://webserver/path
  • Voor authenticatie gebruikt u deze notatie: http://[username]:[password]@webserver/path
 4. Overeenkomstig kiest u ervoor de sessiegegevens te posten als HTML-formulierparameters of XML-gegevens.
 5. Standaard wordt het volledige logbestand van de chat verstuurd. Om op te geven hoe de chat-gegevens worden verstuurd, maakt u een selectie uit de volgende opties:
  • Selecteer Chat-tekst verwijderen uit de verzending naar URL om alleen systeemberichten te versturen. Alle chat-communicatie tussen de technicus en de klant wordt uitgesloten.
  • Selecteer Chat-tekst uit het geheugen van het Rescue-datacenter verwijderen om ervoor te zorgen dat alleen systeemberichten worden doorgestuurd naar het Rescue-datacenter wanneer een sessie is overgedragen of onderbroken, of wanneer de browser waarbinnen de Technician Console draait, tijdens een sessie wordt vernieuwd of gesloten. Alleen systeemberichten worden aan het einde van een sessie verstuurd.
 6. Sla de wijzigingen op.