HELP FILE

Scripts maken en bewerken

Dit artikel is opgesteld ter ondersteuning van Rescue-technici.

U kunt een onbeperkt aantal scripts en bronbestanden opgeven in de Technician Console. Met LogMeIn Rescue wordt het script geplaatst en uitgevoerd in de tijdelijke Rescue-map op de hostcomputer.

Scriptimplementatie moet geactiveerd zijn op het niveau van de Technicusgroep in het Beheercentrum.

 1. Selecteer Hulpprogramma's > Scripts beheren. in het gedeelte Consolestatus.

  Resultaat: De pagina Scripts beheren wordt weergegeven.

 2. Klik op Nieuwe toevoegen.
 3. Geef een naam op voor het nieuwe script in het veld Scriptnaam.
 4. Klik naast het veld Scriptbestand op Bladeren om het vooraf gedefinieerde script te lokaliseren.

  Dit scriptbestand moet aanwezig zijn op uw computer.

 5. Gebruik het veld Resource-bestand om een ander bestand bij te voegen dat nodig is voor het uitvoeren of ondersteunen van het script.

  Een bronbestand is een bestand dat u naar een klant verstuurt via het script. Als met het script bijvoorbeeld een .zip-bestand naar de klant wordt verzonden, is het .zip-bestand het bronbestand.

  Het bronbestand moet aanwezig zijn op uw computer.

 6. Om het script automatisch te laten starten bij het begin van een sessie, selecteert u Uitvoeren wanneer applet wordt gestart.
 7. Selecteer het/de besturingssysteem(systemen) waarop het script zal draaien.
 8. Klik op Opslaan.

  Resultaat: De scripts worden opgenomen in het gedeelte Lokale scripts van het tabblad Scripts en zullen beschikbaar zijn voor implementatie tijdens een actieve sessie.

Klik op Importeren of Exporteren om gedefinieerde scripts te importeren uit of te exporteren naar een XML-bestand.

Klik op de pijlen omhoog en omlaag, links van een genummerd script, om de volgorde waarin de scripts worden uitgevoerd aan te passen.
Let op: alleen scripts waarbij het vakje Uitvoeren wanneer applet wordt gestart is geselecteerd worden automatisch uitgevoerd.
Tip: voorbeeldscripts zijn beschikbaar in de Opslagplaats voor scripts van de GoTo-community.
Tip: u kunt de scripts die u het meest gebruikt eenvoudiger vinden door ze als favorieten in te stellen. Klik op het sterretje naast het script dat u als favoriet wilt instellen.
Het script verschijnt nu in de lijst Favoriete scripts.

U kunt maximaal vijf scripts aan uw lijst Favoriete scripts toevoegen.