product icon

Scripts maken en bewerken

  Dit artikel is een leidraad voor Technici van rescue.

  U kunt een onbeperkt aantal scripts en bronbestanden opgeven in de Technician Console. GoTo Rescue zal het script in de tijdelijke map Rescue op de hostcomputer overbrengen en uitvoeren.

  Scriptimplementatie moet geactiveerd zijn op het niveau van de Technicusgroep in het Beheercentrum.

  1. Selecteer in het Consolestatusgebied Tools > Scripts beheren.

   Resultaat: De pagina Scripts beheren wordt weergegeven.

  2. Klik op Nieuwe toevoegen.
  3. Geef het nieuwe script een naam in het veld Scriptnaam.
  4. Klik naast het veld Scriptbestand op Bladeren om het vooraf geschreven script te lokaliseren.

   Dit scriptbestand moet aanwezig zijn op uw computer.

  5. Gebruik het veld Resource-bestand om elk ander bestand bij te voegen dat nodig is om het script uit te voeren of te ondersteunen.

   Een resource-bestand is een bestand dat u naar een klant verstuurt via het script. Als met het script bijvoorbeeld een ZIP-bestand naar de klant wordt verzonden, is het ZIP-bestand het resource-bestand.

   Het resource-bestand moet aanwezig zijn op uw computer.

  6. Om het script automatisch te laten draaien wanneer een sessie start, selecteert u Uitvoeren wanneer applet wordt gestart.
  7. Selecteer het/de besturingssysteem(systemen) waarop het script zal draaien.
  8. Klik op Opslaan.

   Resultaat: De scripts zullen worden genoemd in de sectie Lokale scripts en zullen beschikbaar zijn voor implementatie tijdens een actieve sessie.

  Klik op Importeren of Exporteren om gedefinieerde scripts te importeren uit of te exporteren naar een XML-bestand.

  Klik op de pijlen omhoog en omlaag, links van een genummerd script om de volgorde waarin de scripts worden uitgevoerd, aan te passen.
  Denk eraan: Alleen scripts met het vakje Uitvoeren wanneer applet wordt gestart worden automatisch uitgevoerd.
  Tip: Voorbeeldscripts zijn beschikbaar in de GoTo Community Script Repository.
  Tip: U kunt de scripts die u het meest gebruikt eenvoudiger vinden door ze als favorieten in te stellen. Klik op het sterretje naast het script dat u als favoriet wilt instellen.
  Het script verschijnt nu in de lijst Favoriete scripts.

  U kunt maximaal vijf scripts aan uw lijst Favoriete scripts toevoegen.

  Artikel voor het laatst bijgewerkt: 27 september, 2022