product icon

Samenwerking externe technicus - beveiliging en rapportage

  Dit artikel geeft richtlijnen voor Beheerders van rescue.

  Volg deze richtlijnen voor maximale controle en verantwoordelijkheid tijdens het gebruik van Samenwerking externe technicus.

  Doel Instelling of locatie in het Beheercentrum
  Sta de technici alleen toe om vanaf een goedgekeurde lijst uit te nodigen Selecteer een Technician Group en ga naar tabblad Organization > Machtigingen > Invite external technicians > only approved.
  Voorkom dat externe technici bepaalde functies gebruiken Selecteer een Externe Technicus Groep en ga naar Tabblad Organisatie > Machtigingen > machtigingen wissen. Toegangsrechten die zijn ingetrokken kunnen niet door de hoofdtechnicus aan de externe technicus worden toegekend.
  Sta technici alleen toe om uitnodigingen te versturen via e-mail die via Rescue servers wordt verstuurd Selecteer een technicusgroep en ga naar het tabblad Instellingen > Verbindingsmethode voor externe technicusuitnodigingen > E-mail > E-mail toestaan via Rescue servers. Verwijder alle overige opties.
  Controleer rapporten voor elke externe-technicusgroep of individuele externe technicus Selecteer een Externe technicusgroep of Externe technicus en ga naar Rapporten > Chatlogboek of Sessie.
  Controleer rapporten voor elke technicusgroep of individuele technicus Selecteer een Technician Group of technicus en ga naar Rapporten > External Technician Chatlog.
  Artikel voor het laatst bijgewerkt: 27 september, 2022