HELP FILE

Rapport Verstrekking klantenquête (Samenvatting)

LogMeIn Rescue Beheercentrum - Rapporten

Dit rapport geeft de retourzendingen van alle klantenquêtes die gestuurd zijn op verzoek van sessies die uitgevoerd zijn door leden van de geselecteerde unit tijdens de geselecteerde periode. Er wordt ook weergegeven of de afsluitende of de startende technicus de klantenquête heeft verstrekt.

Belangrijk: Dit rapport is alleen beschikbaar als u in het beheercentrum kiest voor Algemene Instellingen > Verstrekking klantenquête > Enquête verstrekt door > Technicus die afsluit.
Iedere rij representeert een organisatorische unit.

Bron
De naam van ieder kanaal of iedere technicusgroep waarvoor een klantenquête geactiveerd is in het tabblad Instellingen > gedeelte Klantenquête. De waarde technici wordt teruggezonden wanneer een algemene enquête is toegewezen aan alle technici binnen een organisatie. Datatype: String. Datalengte: 128 tekens.
Aantal enquêtes
Het totaal aantal van ontvangen enquêtes. Datatype: Integer. Datalengte: niet gespecificeerd.
[Enquêtekolommen]
Deze variabele kolommen zullen alle antwoorden op de vragen van de enquête weergeven die gedefinieerd zijn op het tabblad Instellingen in het gedeelte Klantenquête. Datatype: String. Datalengte: 128 tekens.
Enquête verstrekt door technicus die afsluit
Geeft weer welke technicus de klantenquête heeft verstrekt:
  • Ja - de technicus die afsluit heeft de enquête verstrekt
  • Nee - de technicus die start heeft de enquête verstrekt