product icon

Rapport Sessie (Alles weergeven)

  Dit artikel geeft richtlijnen voor Beheerders van rescue.

  Dit rapport toont de gegevens van iedere unieke sessie door een lid van de geselecteerde unit tijdens de geselecteerde periode

  Iedere rij komt overeen met een unieke sessie.

  Starttijd
  De precieze tijd waarop de sessie overgegaan is naar de status Actief. Datatype: DateTime. Datalengte: ongespecificeerd.
  Eindtijd
  De precieze tijd waarop de sessie overgegaan is naar de status Gesloten of Time-Out. Datatype: DateTime. Datalengte: ongespecificeerd.
  Laatste actietijd
  De exacte tijd van de actie waarmee de status 'actief' van de technicus is beëindigd. Een technicus is actief als hij in een sessie is en de Technician Console en de applet voor die sessie een werkende verbinding hebben (de sockets tussen de Technician Console en de applet zijn verbonden). De volgende gebeurtenissen beëindigen de status 'actief' van de technicus:
  • De status van de technicus verandert in 'Afwezig'.
  • De technicus verliest de verbinding met de klant.
  • Het tabblad Sessie wordt gedeselecteerd of de Technician Console wordt naar de achtergrond verplaatst terwijl er geen actief nieuw venster van de sessie geopend is.
  • Het nieuwe venster van de sessie raakt inactief terwijl ofwel het tabblad Sessie gedeselecteerd is ofwel de Technician Console op de achtergrond is.
  • De technicus of beheerder beëindigt of onderbreekt de sessie of draagt deze over.
  Datatype: DateTime. Datalengte: ongespecificeerd.
  Naam van technicus
  De naam van de technicus die is opgeslagen in het veld Naam op het tabblad Organisatie. Datatype: String. Datalengte: 128 tekens.
  Technicus-ID
  Een automatisch gegenereerd, uniek identificatienummer. Datatype: Integer. Datalengte: ongespecificeerd.
  E-mailadres van technicus
  Het e-mailadres van de technicus dat is opgeslagen in het veld E-mail in het tabblad Organisatie. Datatype: String. Datalengte: 128 tekens.
  Sessie-ID
  Een automatisch gegenereerd, uniek identificatienummer. Datatype: Integer. Datalengte: ongespecificeerd.
  Sessietype
  De gebruikte technologie aan de zijde van de klant. Datatype: String. Datalengte: 100 tekens. Mogelijke waarden zijn:
  • Mobiele applet
  • Calling Card
  • Instant Chat
  • Onbeheerd
  • Op het LAN-netwerk verbinden
  • Applet
  Status
  De uiteindelijke status op het moment van de laatste actie die uitgevoerd is door de technicus. Datatype: String. Datalengte: 64 tekens. Mogelijke waarden zijn:
  • Bezig met verbinden
  • Bezig met wachten
  • Actief
  • Afgesloten door klant
  • Afgesloten door technicus
  • Bezig met overdragen
  • Overgedragen
  • Afgesloten door wachtende klant
  • Time-out opgetreden
  • Afgebroken: technicus is verwijderd of uitgeschakeld
  • Opnieuw opstarten
  • Opnieuw verbinding maken
  • In de wacht
  • Time-out opgetreden: afgesloten door technicus
  • Offline
  • Verbinding is beëindigd
  • Opnieuw opgestart
  • Geweigerd door de klant
  [Naam]
  De naam van deze kolom wordt afgeleid van de volgende instelling: Algemene instellingen > Aangepaste velden > Naam voor naamveld. De gemelde waarde wordt tijdens het genereren van de sessie ingevoerd door een klant of een technicus. Dit is standaard de naam van de klant. Datatype: String. Datalengte: 128 tekens.
  [Aangepaste Velden]
  De namen van deze kolommen zijn afkomstig van deze instellingen: Algemene instellingen > Aangepaste velden > Naam voor aangepast veld. Datatype: String. Datalengte: 64 tekens.
  Tracerings-ID
  Een aangepast veld dat wordt gebruikt voor het koppelen van Rescue sessies aan een CRM-systeem of voor andere aangepaste administratieve doeleinden. Datatype: String. Datalengte: 256 tekens.
  IP van klant
  Het IP-adres van de klant. Als er geen waarde wordt gerapporteerd, heeft uw organisatie er waarschijnlijk voor gekozen geen IP-adresgegevens van klanten op te slaan (via Algemene instellingen > IP-adres van klant niet opslaan). Datatype: String. Datalengte: 15 tekens.
  Apparaat-ID
  De apparaat-ID van de klant. Datatype: String. Datalengte: 128 tekens.
  Gebruikte tool
  Deze kolom toont de Technician Console-tools die door de technicus worden gebruikt tijdens de sessie. Zie de legenda onder aan het rapport voor een uitleg van de afkortingen. Datatype: String. Datalengte: 128 tekens.
  Opgelost/onopgelost
  Deze kolom wordt niet meer actief gebruikt, maar kan toch resultaten bevatten als u rapporten maakt van sessies die vóór mei 2009 hebben plaatsgevonden (Opgelost/onopgelost, zoals verzonden door technicus). Datatype: String.
  Kanaal-ID
  De Kanaal-ID van het kanaal dat gebruikt wordt tijdens de sessie. Datatype: Integer. Datalengte: ongespecificeerd.
  Kanaalnaam
  De naam van het kanaal dat gebruikt wordt tijdens de sessie. Datatype: String. Datalengte: 64 tekens.
  Calling Card
  De naam van het installatieprogramma van de Calling Card die tijdens de sessie gebruikt wordt. Datatype: String. Datalengte: 64 tekens.
  Verbindingstijd
  Vanaf het begin van de download van de applet tot het moment dat de sessie in een wachtrij verschijnt. Datatype: DateTime. Datalengte: ongespecificeerd.
  Wachttijd
  Vanaf het begin van de Wachtstatus tot het starten van de sessie (Actieve status). Datatype: DateTime. Datalengte: ongespecificeerd.
  Totale tijd
  De som van de Actieve tijd, Onderbrekingstijd, Overdrachtstijd, Herstarttijd en Herverbindingstijd, maar zonder de Verbindingstijd en de Wachttijd. Dit is niet hetzelfde als de Totale Tijd die getoond wordt in de Sessielijst van de Technician Console. Datatype: DateTime. Datalengte: ongespecificeerd.
  Actieve tijd
  De totale tijd dat de sessie zich in de Actieve status bevond. De actieve tijd is de tijd die is verstreken tussen het ophalen (status Actief) en afsluiten (status Gesloten) van een sessie, exclusief onderbrekingstijd, overdrachtstijd, herstarttijd en herverbindingstijd. Datatype: DateTime. Datalengte: ongespecificeerd.
  Werktijd
  De werktijd is de werkelijke gebruikstijd van de Technician Console tijdens een sessie. Dit is de tijd die de technicus daadwerkelijk doorbrengt met het gebruiken van de functies van de Technician Console: (1) de sessie moet geselecteerd zijn (2) en er moet een actieve verbinding met de applet zijn, (3) terwijl de Technician Console in focus is en (4) de status van de technicus niet 'Afwezig' is. Datatype: DateTime. Datalengte: ongespecificeerd.
  Onderbrekingstijd
  De tijd in de Onderbrekingsstatus. Datatype: DateTime. Datalengte: ongespecificeerd.
  Overdrachtstijd
  De tijd in de Overdrachtsstatus. Datatype: DateTime. Datalengte: ongespecificeerd.
  Herstarttijd
  De tijd in de Herstartstatus. Datatype: DateTime. Datalengte: ongespecificeerd.
  Herverbindingstijd
  De tijd in de Herverbindingsstatus vanwege een probleem aan de kant van de klant. Datatype: DateTime. Datalengte: ongespecificeerd.
  Platform
  Het besturingssysteem van de klant. Datatype: String. Datalengte: 20 tekens.
  Browsertype
  Het type browser waarin de klant de Instant Chat-sessie heeft gestart. Datatype: String.Datalengte: ongespecificeerd.
  Technicusgroep
  De naam van de technicusgroep waartoe de technicus behoorde tijdens de sessie. Datatype: String. Datalengte: 128 tekens.
  Tijd tot eerste chat
  De tijd tot eerste chat is de periode van begin van de sessie totdat het eerste chatbericht door de technicus wordt verzonden.

  Houd er rekening mee dat dit inclusief de wachttijd is.

  Opmerking: First Chat Time wordt niet berekend voor sessies in Samenwerkingsstatus.
  Datatype: DateTime. Datalengte: ongespecificeerd.
  Afrondingstijd
  De afrondingstijd is de tijdsduur tussen het tijdstip waarop het laatste chatbericht verzonden is en het tijdstip waarop de sessie is beëindigd door de technicus, een beheerder of een algemene sessie-time-out (dit laatstgenoemde tijdstip is het moment waarop de sessie uit de wachtrij van de Technician Console wordt verwijderd).
  Overgedragen sessies
  • Voor de technicus waarvandaan de sessie wordt overgedragen, is de afrondingstijd 0.
  • Voor de technicus aan wie een sessie wordt overgedragen, is de afrondingstijd de tijdsduur tussen het tijdstip waarop het laatste chatbericht verzonden is en het tijdstip waarop de sessie is beëindigd door de technicus, een beheerder of een algemene sessie-time-out (dit laatstgenoemde tijdstip is het moment waarop de sessie uit de wachtrij van de Technician Console wordt verwijderd).
  Samenwerkingssessies
  • Voor de hoofdtechnicus wordt de afrondingstijd berekend als de tijdsduur tussen het tijdstip van het laatste chatbericht en het tijdstip waarop de sessie is beëindigd door de hoofdtechnicus of door een algemene sessie-time-out (dit laatstgenoemde tijdstip is het moment waarop de sessie uit de Technician Console-wachtrij van de hoofdtechnicus wordt verwijderd).
  • Voor de samenwerkende technicus is de afrondingstijd de tijdsduur tussen het tijdstip waarop het laatste chatbericht verzonden is en het tijdstip waarop de sessie is beëindigd door de samenwerkende technicus, een beheerder, of door een algemene sessie-time-out (dit laatstgenoemde tijdstip is het moment waarop de sessie uit de wachtrij van Technician Console wordt verwijderd).
  Opmerking: Als de technicus een actieve, offline, opnieuw opstartende of opnieuw verbinding makende sessie afsluit, is de afrondingstijd 0.
  Datatype: DateTime. Datalengte: ongespecificeerd.
  Overgedragen aan
  De technicus of het kanaal waarheen de sessie is overgedragen. Datatype: String. Datalengte: 128 tekens.
  Tijdstip eerste verstuurde chatbericht
  Het exacte tijdstip waarop het eerste chatbericht is verzonden door een technicus. Datatype: DateTime. Datalengte: ongespecificeerd.
  Aantal klantberichten
  Het totaal aantal berichten dat door de klant is verzonden in het Technician Console-chatlogbestand. Datatype: Integer. Datalengte: ongespecificeerd.
  Aantal technicusberichten
  Het totaal aantal berichten dat door de technicus is verzonden in het Technician Console-chatlogbestand. Datatype: Integer. Datalengte: ongespecificeerd.
  Aantal systeemberichten
  Het totaal aantal systeemberichten dat is verschenen in het Technician Console-chatlogbestand. Datatype: Integer. Datalengte: ongespecificeerd.
  Artikel voor het laatst bijgewerkt: 27 september, 2022