HELP FILE

Rapport Sessie (Alles weergeven)

LogMeIn Rescue Beheercentrum - Rapporten

Dit rapport geeft de retourzendingen van gegevens voor iedere unieke sessie die uitgevoerd is door leden van de geselecteerde unit tijdens de geselecteerde periode.

Iedere rij representeert een unieke sessie.

Begintijd
De precieze tijd waarop de sessie overgegaan is naar de status Actief. Datatype: DateTime. Datalengte: niet gespecificeerd.
Eindtijd
De precieze tijd waarop de sessie overgegaan is naar de status Gesloten of Time-Out. Datatype: DateTime. Datalengte: niet gespecificeerd.
Laatste Actietijd
De exacte tijd van de actie die de status 'actief' van de technicus beëindigde. Een technicus is actief als hij in een sessie is en de Technician Console en de applet voor die sessie een werkende verbinding hebben (d.w.z. de sockets tussen de Technician Console en de applet zijn verbonden). De volgende gebeurtenissen beëindigen de status 'actief' van de technicus:
 • De status van de technicus verandert in 'Afwezig'.
 • De technicus verliest de verbinding met de klant.
 • Het tabblad Sessie wordt gedeselecteerd of de TC wordt naar de achtergrond verplaatst terwijl er geen actief nieuw venster van de sessie geopend is.
 • Het nieuwe venster van de sessie raakt inactief terwijl ofwel het tabblad Sessie gedeselecteerd is ofwel de TC op de achtergrond is.
 • De technicus of beheerder beëindigt of onderbreekt de sessie of zet deze in de wacht.
Datatype: DateTime. Datalengte: niet gespecificeerd.
Naam van technicus
De naam van de technicus zoals opgeslagen in het veld Naam op het tabblad Organisatie. Datatype: String. Datalengte: 128 tekens.
ID van technicus
Een automatisch gegenereerd, uniek identificatienummer. Datatype: Integer. Datalengte: niet gespecificeerd.
E-mailadres technicus
Het e-mailadres van de technicus wordt opgeslagen in het veld E-mail in het tabblad Organisatie. Datatype: String. Datalengte: 128 tekens.
Sessie-ID
Een automatisch gegenereerd, uniek identificatienummer. Datatype: Integer. Datalengte: niet gespecificeerd.
Sessietype
De toegepaste technologie aan de zijde van de klant. Datatype: String. Datalengte: 100 tekens. Mogelijke waarden zijn de volgende:
 • Mobiele applet
 • Calling Card
 • Instant Chat
 • Onbeheerd
 • Applet op LAN-netwerk
 • Applet
Status
De uiteindelijke status op het moment van de laatste actie die uitgevoerd is door de bepaalde technicus. Datatype: String. Datalengte: 64 tekens. Mogelijke waarden zijn de volgende:
 • Bezig met verbinden
 • Wachten
 • Actief
 • Gesloten door klant
 • Gesloten door technicus
 • Bezig met overdragen
 • Overgedragen
 • Gesloten door wachtende klant
 • Time-out opgetreden
 • Afgebroken: technicus werd verwijderd of uitgeschakeld
 • Opnieuw opstarten
 • Opnieuw verbinden
 • In de wacht
 • Time-out opgetreden: gesloten door technicus.
 • Offline
 • Verbinding is verbroken
 • Opnieuw opgestart
 • Geweigerd door de klant
[Naam]
De naam van deze kolom wordt afgeleid van de volgende instelling: Algemene instellingen > Aangepaste velden > Naam voor naamveld. De huidige gerapporteerde waarde wordt ingevoerd door een klant of een technicus tijdens de generatie van de sessie. Dit is standaard de naam van de klant. Datatype: String. Datalengte: 128 tekens.
[Aangepaste Velden]
De namen van deze kolommen zijn afgeleid van de volgende instellingen: Algemene instellingen > Aangepaste velden > Naam voor aangepast veld. Datatype: String. Datalengte: 64 tekens.
Tracerings-ID
Een aangepast veld dat gebruikt worden voor het toewijzen van Rescue sessies aan een CRM-systeem of voor andere aangepaste administratieve doelen. Datatype: String. Datalengte: 256 tekens.
IP van klant
Het IP-adres van de klant. Als er geen waarde wordt gerapporteerd, heeft uw organisatie er waarschijnlijk voor gekozen geen IP-adresgegevens van klanten op te slaan ( Algemene instellingen > IP-adres van klant niet opslaan). Datatype: String. Datalengte: 15 tekens.
Apparaat-ID
Het apparaat-ID van de klant. Datatype: String. Datalengte: 128 tekens.
Gebruikt incidenthulpmiddel
Deze kolom biedt de hulpmiddelen voor de Technician Console die gebruikt worden door de technicus tijdens de sessie. Zie de legenda onderaan het rapport voor een uitleg van de afkortingen. Datatype: String. Datalengte: 128 tekens.
Onopgeloste problemen oplossen
De kolom wordt niet meer actief gebruikt maar kan toch resultaten weergeven wanneer er rapporten worden gemaakt van sessies die voor mei 2009 gehouden zijn (Onopgeloste problemen oplossen, zoals ingediend door technicus). Datatype: String.
Kanaal-ID
Het Kanaal-ID van het Kanaal dat gebruikt wordt tijdens de sessie. Datatype: Integer. Datalengte: niet gespecificeerd.
Kanaalnaam
De naam van het Kanaal die gebruikt wordt tijdens de sessie. Datatype: String. Datalengte: 64 tekens.
Calling Card
De Naam van het installatieprogramma van de Calling Card die tijdens de sessie gebruikt wordt. Datatype: String. Datalengte: 64 tekens.
Verbindingstijd
Vanaf het begin van de download van de Applet tot de sessie verschijnt als Wachtrij. Datatype: DateTime. Datalengte: niet gespecificeerd.
Wachttijd
Vanaf het begin van de Wachtstatus tot het starten van de sessie (Actieve status). Datatype: DateTime. Datalengte: niet gespecificeerd.
Totale tijd
De som van Actieve Tijd, Onderbrekingstijd, Overdrachtstijd, Herstarttijd en Herverbindingstijd; met uitzondering van Aansluit- en Wachttijd. Dit is niet hetzelfde als de Totale Tijd die getoond wordt in de Sessielijst van de Technician Console. Datatype: DateTime. Datalengte: niet gespecificeerd.
Actieve tijd
De tijd waarin de sessie zich in de Actieve status bevond. De actieve tijd is de tijd die is verstreken tussen het ophalen (actieve status) en sluiten (gesloten status) van een sessie, exclusief onderbrekingstijd, overdrachtstijd, herstarttijd en herverbindingstijd. Datatype: DateTime. Datalengte: niet gespecificeerd.
Werktijd
Werktijd is de gebruikstijd van de Technician Console tijdens een sessie. Dit is de tijd die doorgebracht wordt door de functies van de Technician Console te gebruiken: (1) de sessie moet geselecteerd zijn, (2) met een geactiveerde verbinding met de applet, (3) waarbij de Technician Console geselecteerd is en (4) de technicus niet Afwezig is. Datatype: DateTime. Datalengte: niet gespecificeerd.
Onderbrekingstijd
De tijd in de Onderbrekingstatus. Datatype: DateTime. Datalengte: niet gespecificeerd.
Overdrachtstijd
De tijd in de Overdrachtstijd. Datatype: DateTime. Datalengte: niet gespecificeerd.
Herstarttijd
De tijd in de Herstartstatus. Datatype: DateTime. Datalengte: niet gespecificeerd.
Herverbindingstijd
De tijd in de Herverbindingsstatus vanwege een probleem aan de kant van de klant. Datatype: DateTime. Datalengte: niet gespecificeerd.
Platform
Het besturingssysteem van de klant. Datatype: String. Datalengte: 20 tekens.
Browser
Het type browser waarin de klant de Instant Chat-sessie heeft gestart. Datatype: String.Datalengte: niet gespecificeerd.