product icon

Rapport Overgedragen sessies

  Dit artikel geeft richtlijnen voor Beheerders van rescue.

  Dit rapport toont gegevens van iedere overdracht door een lid van de geselecteerde unit tijdens de geselecteerde periode.

  Iedere regel heeft betrekking op één overdracht.

  Sessie-ID
  Een automatisch gegenereerd, uniek identificatienummer. Datatype: Integer. Datalengte: ongespecificeerd.
  Overdrachttijd
  De precieze tijd van de overdracht. Datatype: DateTime. Datalengte: ongespecificeerd.
  Wachttijd
  De tijd voordat de klant de sessie afbreekt of opnieuw wordt overgedragen. Datatype: DateTime. Datalengte: ongespecificeerd.
  [Naam]
  De naam van deze kolom wordt afgeleid van de volgende instelling: Algemene instellingen > Aangepaste velden > Naam voor naamveld. De gemelde waarde wordt tijdens het genereren van de sessie ingevoerd door een klant of een technicus. Dit is standaard de naam van de klant. Datatype: String. Datalengte: 128 tekens.
  Overgedragen door
  Degene die de overdracht heeft gestart. De waarde System wordt geretourneerd voor kanaalsessies die automatisch worden overgedragen volgens de regels die zijn ingesteld bij Instellingen > Sessiebeheer > Wachtende sessies automatisch overgedragen. Datatype: String. Datalengte: 128 tekens.
  Overgedragen van
  De technicus of het kanaal waarvandaan de sessie is overgedragen. Datatype: String. Datalengte: 128 tekens.
  Overgedragen aan
  De technicus of het kanaal waarheen de sessie is overgedragen. Datatype: String. Datalengte: 128 tekens.
  Opmerking bij overdracht
  De waarde van het veld Opmerking in het dialoogvenster Sessie overdragen. Datatype: String. Datalengte: 128 tekens.
  Overdrachtstijd
  De hoeveelheid tijd in overdracht. Datatype: DateTime. Datalengte: ongespecificeerd.
  Artikel voor het laatst bijgewerkt: 27 september, 2022