HELP FILE

Rapport Opnieuw opstarten/verbinding maken

LogMeIn Rescue Beheercentrum - Rapporten

Dit rapport geeft informatie over alle unieke herstart- en herverbindingsgebeurtenissen die zich binnen de geselecteerde periode hebben voorgedaan tijdens sessies door leden van de geselecteerde unit.

Elke rij bevat een unieke herstart- of herverbindingsgebeurtenis.

Sessie-ID
Een automatisch gegenereerd, uniek identificatienummer. Datatype: Integer. Datalengte: niet gespecificeerd.
[Aangepaste Velden]
De namen van deze kolommen zijn afgeleid van de volgende instellingen: Algemene instellingen > Aangepaste velden > Naam voor aangepast veld. Datatype: String. Datalengte: 64 tekens.
Naam van technicus
De naam van de technicus zoals opgeslagen in het veld Naam op het tabblad Organisatie. Datatype: String. Datalengte: 128 tekens.
ID van technicus
Een automatisch gegenereerd, uniek identificatienummer. Datatype: Integer. Datalengte: niet gespecificeerd.
E-mailadres technicus
Het e-mailadres van technicus. Voor goedgekeurde technici wordt het e-mailadres opgeslagen in het veld E-mail op het tabblad Organisatie. Voor niet vermelde technici wordt het e-mailadres opgeslagen tijdens het uitnodigingsproces. Datatype: String. Datalengte: 128 tekens.
Kanaal-ID
Het Kanaal-ID van het Kanaal dat gebruikt wordt tijdens de sessie. Datatype: Integer. Datalengte: niet gespecificeerd.
Kanaalnaam
De naam van het Kanaal die gebruikt wordt tijdens de sessie. Datatype: String. Datalengte: 64 tekens.
Technicusgroep
De naam van de technicusgroep waartoe de technicus behoorde tijdens de sessie. Datatype: String. Datalengte: 128 tekens.
Begintijd
De precieze tijd waarop de sessie overgegaan is naar de status Actief. Datatype: DateTime. Datalengte: niet gespecificeerd.
Eindtijd
De precieze tijd waarop de sessie overgegaan is naar de status Gesloten of Time-Out. Datatype: DateTime. Datalengte: niet gespecificeerd.
Laatste Actietijd
De exacte tijd van de actie die de status 'actief' van de technicus beëindigde. Een technicus is actief als hij in een sessie is en de Technician Console en de applet voor die sessie een werkende verbinding hebben (d.w.z. de sockets tussen de Technician Console en de applet zijn verbonden). De volgende gebeurtenissen beëindigen de status 'actief' van de technicus:
  • De status van de technicus verandert in 'Afwezig'.
  • De technicus verliest de verbinding met de klant.
  • Het tabblad Sessie wordt gedeselecteerd of de TC wordt naar de achtergrond verplaatst terwijl er geen actief nieuw venster van de sessie geopend is.
  • Het nieuwe venster van de sessie raakt inactief terwijl ofwel het tabblad Sessie gedeselecteerd is ofwel de TC op de achtergrond is.
  • De technicus of beheerder beëindigt of onderbreekt de sessie of zet deze in de wacht.
Datatype: DateTime. Datalengte: niet gespecificeerd.
Gebeurtenistype
Het type gebeurtenis waardoor het rapportitem werd getriggerd. Datatype: String. Datalengte: niet gespecificeerd. Mogelijke waarden zijn de volgende:
  • Opnieuw opstarten
  • Er wordt opnieuw verbinding gemaakt...
Starttijd opnieuw opstarten/verbinding maken
Het exacte tijdstip waarop de sessie de status opnieuw opstarten/opnieuw verbinding maken kreeg. Datatype: DateTime. Datalengte: niet gespecificeerd.
Eindtijd opnieuw opstarten/verbinding maken
Het exacte tijdstip waarop de sessie niet langer de status opnieuw opstarten/opnieuw verbinding maken had. Datatype: DateTime. Datalengte: niet gespecificeerd.