product icon

Rapport Opnieuw opstarten/verbinding maken

  Dit artikel geeft richtlijnen voor Beheerders van rescue.

  Dit rapport geeft informatie over alle unieke herstart- en herverbindingsgebeurtenissen die zich binnen de geselecteerde periode hebben voorgedaan tijdens sessies door leden van de geselecteerde unit.

  Elke rij bevat een unieke herstart- of herverbindingsgebeurtenis.

  Sessie-ID
  Een automatisch gegenereerd, uniek identificatienummer. Datatype: Integer. Datalengte: ongespecificeerd.
  [Aangepaste Velden]
  De namen van deze kolommen zijn afkomstig van deze instellingen: Algemene instellingen > Aangepaste velden > Naam voor aangepast veld. Datatype: String. Datalengte: 64 tekens.
  Naam van technicus
  De naam van de technicus die is opgeslagen in het veld Naam op het tabblad Organisatie. Datatype: String. Datalengte: 128 tekens.
  Technicus-ID
  Een automatisch gegenereerd, uniek identificatienummer. Datatype: Integer. Datalengte: ongespecificeerd.
  E-mailadres van technicus
  Het e-mailadres van de technicus. Voor goedgekeurde technici wordt het e-mailadres opgeslagen in het veld E-mail op het tabblad Organisatie. Voor niet-vermelde technici wordt het e-mailadres opgeslagen tijdens het uitnodigingsproces. Datatype: String. Datalengte: 128 tekens.
  Kanaal-ID
  De Kanaal-ID van het kanaal dat gebruikt wordt tijdens de sessie. Datatype: Integer. Datalengte: ongespecificeerd.
  Kanaalnaam
  De naam van het kanaal dat gebruikt wordt tijdens de sessie. Datatype: String. Datalengte: 64 tekens.
  Technicusgroep
  De naam van de technicusgroep waartoe de technicus behoorde tijdens de sessie. Datatype: String. Datalengte: 128 tekens.
  Starttijd
  De precieze tijd waarop de sessie overgegaan is naar de status Actief. Datatype: DateTime. Datalengte: ongespecificeerd.
  Eindtijd
  De precieze tijd waarop de sessie overgegaan is naar de status Gesloten of Time-Out. Datatype: DateTime. Datalengte: ongespecificeerd.
  Laatste actietijd
  De exacte tijd van de actie waarmee de status 'actief' van de technicus is beëindigd. Een technicus is actief als hij in een sessie is en de Technician Console en de applet voor die sessie een werkende verbinding hebben (de sockets tussen de Technician Console en de applet zijn verbonden). De volgende gebeurtenissen beëindigen de status 'actief' van de technicus:
  • De status van de technicus verandert in 'Afwezig'.
  • De technicus verliest de verbinding met de klant.
  • Het tabblad Sessie wordt gedeselecteerd of de Technician Console wordt naar de achtergrond verplaatst terwijl er geen actief nieuw venster van de sessie geopend is.
  • Het nieuwe venster van de sessie raakt inactief terwijl ofwel het tabblad Sessie gedeselecteerd is ofwel de Technician Console op de achtergrond is.
  • De technicus of beheerder beëindigt of onderbreekt de sessie of draagt deze over.
  Datatype: DateTime. Datalengte: ongespecificeerd.
  Gebeurtenistype
  Het type gebeurtenis waardoor het rapportitem werd getriggerd. Datatype: String. Datalengte: ongespecificeerd. Mogelijke waarden zijn:
  • Opnieuw opstarten
  • Opnieuw verbinding maken
  Starttijd opnieuw opstarten/verbinding maken
  Het exacte tijdstip waarop de sessie de status opnieuw opstarten/opnieuw verbinding maken kreeg. Datatype: DateTime. Datalengte: ongespecificeerd.
  Eindtijd opnieuw opstarten/verbinding maken
  Het exacte tijdstip waarop de sessie niet langer de status opnieuw opstarten/opnieuw verbinding maken had. Datatype: DateTime. Datalengte: ongespecificeerd.
  Artikel voor het laatst bijgewerkt: 27 september, 2022