HELP FILE

Rapport Klantenquête (Alles weergeven)

LogMeIn Rescue Beheercentrum - Rapporten

Dit rapport geeft de retourzendingen van de resultaten van individuele klantenquêtes die gestuurd zijn op verzoek van sessies die uitgevoerd zijn door leden van de geselecteerde unit tijdens de geselecteerde periode.

Iedere rij representeert één verzonden enquête.

Bron
De naam van ieder kanaal of iedere technicusgroep waarvoor een klantenquête geactiveerd is in het tabblad Instellingen > gedeelte Klantenquête. De waarde technici wordt teruggezonden wanneer een algemene enquête is toegewezen aan alle technici binnen een organisatie. Datatype: String. Datalengte: 128 tekens.
Sessie-ID
Een automatisch gegenereerd, uniek identificatienummer. Datatype: Integer. Datalengte: niet gespecificeerd.
Datum
De datum en de tijd waarop de technicus de sessie heeft beëindigd. Datatype: DateTime. Datalengte: niet gespecificeerd.
[Naam]
De naam van deze kolom wordt afgeleid van de volgende instelling: Algemene instellingen > Aangepaste velden > Naam voor naamveld. De huidige gerapporteerde waarde wordt ingevoerd door een klant of een technicus tijdens de generatie van de sessie. Dit is standaard de naam van de klant. Datatype: String. Datalengte: 128 tekens.
[Enquêtekolommen]
Deze variabele kolommen zullen de antwoorden op de vragen van de enquête weergeven die gedefinieerd zijn in het tabblad Instellingen in het gedeelte Klantenquête. Numerieke waarden komen overeen met de waarden die toegewezen zijn tijdens het definiëren van de inhoud van de enquête ( Instellingen > Klantenquête > Bewerken). Datatype: String. Datalengte: 128 tekens.
Naam van technicus
De naam van de technicus zoals opgeslagen in het veld Naam op het tabblad Organisatie. Datatype: String. Datalengte: 128 tekens.
ID van technicus
Een automatisch gegenereerd, uniek identificatienummer. Datatype: Integer. Datalengte: niet gespecificeerd.
E-mailadres technicus
Het e-mailadres van technicus. Voor goedgekeurde technici wordt het e-mailadres opgeslagen in het veld E-mail op het tabblad Organisatie. Voor niet vermelde technici wordt het e-mailadres opgeslagen tijdens het uitnodigingsproces. Datatype: String. Datalengte: 128 tekens.