product icon

Rapport Gemiste sessies (Alles weergeven)

  Dit artikel geeft richtlijnen voor Beheerders van rescue.

  Dit rapport toont de gegevens van iedere individuele sessie die is gemist door een lid van de geselecteerde unit tijdens de geselecteerde periode

  Een gemiste sessie is een sessie die in de wachtrij komt en nooit de Actieve status krijgt.

  Iedere regel representeert een gemiste sessie.

  Starttijd
  De precieze tijd waarop de sessie overgegaan is naar de wachtstatus. Datatype: DateTime. Datalengte: ongespecificeerd.
  Eindtijd
  De precieze tijd waarop de klant de sessie heeft beëindigd (status Afgesloten) of waarop een time-out van de sessie is opgetreden (status Time-out). Datatype: DateTime. Datalengte: ongespecificeerd.
  Wachttijd
  De tijdsduur van de begintijd tot de eindtijd. Datatype: DateTime. Datalengte: ongespecificeerd.
  Sessie-ID
  Een automatisch gegenereerd, uniek identificatienummer. Datatype: Integer. Datalengte: ongespecificeerd.
  Sessietype
  De gebruikte technologie aan de zijde van de klant. Datatype: String. Datalengte: 100 tekens. Mogelijke waarden zijn:
  • Mobiele applet
  • Calling Card
  • Instant Chat
  • Onbeheerd
  • Op het LAN-netwerk verbinden
  • Applet
  Status
  De laatste status aan het einde van de sessie. Datatype: String. Datalengte: 64 tekens.
  [Naam]
  De naam van deze kolom wordt afgeleid van de volgende instelling: Algemene instellingen > Aangepaste velden > Naam voor naamveld. De gemelde waarde wordt tijdens het genereren van de sessie ingevoerd door een klant of een technicus. Dit is standaard de naam van de klant. Datatype: String. Datalengte: 128 tekens.
  [Aangepaste Velden]
  De namen van deze kolommen zijn afkomstig van deze instellingen: Algemene instellingen > Aangepaste velden > Naam voor aangepast veld. Datatype: String. Datalengte: 64 tekens.
  Tracerings-ID
  Een aangepast veld dat wordt gebruikt voor het koppelen van Rescue sessies aan een CRM-systeem of voor andere aangepaste administratieve doeleinden. Datatype: String. Datalengte: 256 tekens.
  IP van klant
  Het IP-adres van de klant. Datatype: String. Datalengte: 15 tekens.
  Privésessie
  Voor privésessies toont deze kolom de naam van de startende technicus. Datatype: String. Datalengte: 128 tekens.
  Kanaal
  Voor kanaalsessies: de naam van het inkomende kanaal. Datatype: String. Datalengte: 64 tekens.
  Artikel voor het laatst bijgewerkt: 27 september, 2022