HELP FILE

Rapport Gemiste sessies (Alles weergeven)

LogMeIn Rescue Beheercentrum - Rapporten

Dit rapport geeft de retourzendingen van gegevens voor iedere individuele sessie die gemist is door leden van de geselecteerde unit tijdens de geselecteerde periode

Een gemiste sessie is een sessie die in de wachtrij komt en nooit de Actieve status krijgt.

Iedere rij representeert een gemiste sessie.

Begintijd
De precieze tijd waarop de sessie overgegaan is naar de Wachtstatus. Datatype: DateTime. Datalengte: niet gespecificeerd.
Eindtijd
De precieze tijd waarop de klant de sessie heeft beëindigd (Gesloten status), of waarop een time-out van de sessie is opgetreden ( Time-Out status). Datatype: DateTime. Datalengte: niet gespecificeerd.
Wachttijd
De tijdsduur van de Begintijd tot de Eindtijd. Datatype: DateTime. Datalengte: niet gespecificeerd.
Sessie-ID
Een automatisch gegenereerd, uniek identificatienummer. Datatype: Integer. Datalengte: niet gespecificeerd.
Sessietype
De toegepaste technologie aan de zijde van de klant. Datatype: String. Datalengte: 100 tekens. Mogelijke waarden zijn de volgende:
  • Mobiele applet
  • Calling Card
  • Instant Chat
  • Onbeheerd
  • Applet op LAN-netwerk
  • Applet
Status
De uiteindelijke status op het moment van het einde van de sessie. Datatype: String. Datalengte: 64 tekens.
[Naam]
De naam van deze kolom wordt afgeleid van de volgende instelling: Algemene instellingen > Aangepaste velden > Naam voor naamveld. De huidige gerapporteerde waarde wordt ingevoerd door een klant of een technicus tijdens de generatie van de sessie. Dit is standaard de naam van de klant. Datatype: String. Datalengte: 128 tekens.
[Aangepaste Velden]
De namen van deze kolommen zijn afgeleid van de volgende instellingen: Algemene instellingen > Aangepaste velden > Naam voor aangepast veld. Datatype: String. Datalengte: 64 tekens.
Tracerings-ID
Een aangepast veld dat gebruikt worden voor het toewijzen van Rescue sessies aan een CRM-systeem of voor andere aangepaste administratieve doelen. Datatype: String. Datalengte: 256 tekens.
IP van klant
Het IP-adres van de klant. Datatype: String. Datalengte: 15 tekens.
Privésessie
Voor Privésessies toont deze kolom de naam van de startende technicus. Datatype: String. Datalengte: 128 tekens.
Kanaal
Voor Kanaalsessies, de naam van het inkomende kanaal. Datatype: String. Datalengte: 64 tekens.
Technicusgroep
De naam van de technicusgroep waartoe de technicus behoorde tijdens de gemiste sessie. Datatype: String. Datalengte: 128 tekens.