product icon

Rapport Aanmeldingen (Samenvatting)

  Dit artikel geeft richtlijnen voor Beheerders van rescue.

  Dit rapport toont cumulatieve aanmeldingsgegevens voor leden van de geselecteerde unit binnen de geselecteerde periode.

  Dit rapport kan door elke organisatorische unit worden gegenereerd.

  Iedere rij representeert één lid van de organisatie.

  Naam
  De Rescue gebruikersnaam zoals vastgelegd in het veld Naam op het tabblad Organisatie. Datatype: String. Datalengte: 128 tekens.
  Gebruikers-ID
  Een automatisch gegenereerd, uniek identificatienummer. Datatype: Integer. Datalengte: ongespecificeerd.
  E-mail
  Het e-mailadres van de Rescue gebruiker zoals vastgelegd in het veld E-mail op het tabblad Organisatie. Datatype: String. Datalengte: 128 tekens.
  Bijnaam
  De bijnaam van de gebruiker Rescue zoals vastgelegd in het veld Bijnaam op het tabblad Organisatie. Datatype: String. Datalengte: 128 tekens.
  Groep
  De naam van de beheerdersgroep of technicusgroep waartoe de gebruiker behoorde op het moment van aanmelden. Datatype: String. Datalengte: 128 tekens.
  Gebruiker aangemaakt op
  De datum waarop de gebruiker aan de organisatie werd toegevoegd met een geldige naam en e-mail in het tabblad Organisatie. Datatype: DateTime. Datalengte: ongespecificeerd.
  Aantal aanmeldingen
  Het aantal unieke aanmeldingsgebeurtenissen die zijn vastgelegd in de geselecteerde periode. Datatype: Integer. Datalengte: ongespecificeerd.
  Gemiddelde aanmeldingstijd
  De gemiddelde duur van het inloggen op Rescue. Datatype: DateTime. Datalengte: ongespecificeerd.
  Totale aanmeldingstijd
  De totale tijd die is ingelogd op Rescue. Datatype: DateTime. Datalengte: ongespecificeerd.
  Totale tijd bezig
  De totale tijd in de status Bezig. Wordt alleen voor technici gerapporteerd. Datatype: DateTime. Datalengte: ongespecificeerd.
  Totale tijd afwezig
  De totale tijd in de status Afwezig. Wordt alleen voor technici gerapporteerd. Datatype: DateTime. Datalengte: ongespecificeerd.
  Totale tijd niet-actief
  De niet-actieve tijd is de tijd dat een technicus is aangemeld bij de Technician Console, maar geen sessies heeft. De niet-actieve tijd eindigt zodra een sessie een willekeurige status krijgt in de Technician Console. Datatype: DateTime. Datalengte: ongespecificeerd.
  Artikel voor het laatst bijgewerkt: 27 september, 2022