product icon

Rapport Aangepaste velden

  Dit artikel geeft richtlijnen voor Beheerders van rescue.

  Dit rapport toont gegevens die in de geselecteerde periode in aangepaste velden zijn ingevoerd voor individuele sessies door leden van de geselecteerde unit.

  Iedere rij representeert een set van gegevens die verzonden zijn tijdens een enkele sessie.
  Starttijd
  De precieze tijd waarop de sessie overgegaan is naar de status Actief. Datatype: DateTime. Datalengte: ongespecificeerd.
  Eindtijd
  De precieze tijd waarop de sessie overgegaan is naar de status Gesloten of Time-Out. Datatype: DateTime. Datalengte: ongespecificeerd.
  Totale tijd
  De som van de Actieve tijd, Onderbrekingstijd, Overdrachtstijd, Herstarttijd en Herverbindingstijd, maar zonder de Verbindingstijd en de Wachttijd. Dit is niet hetzelfde als de Totale Tijd die getoond wordt in de Sessielijst van de Technician Console. Datatype: DateTime. Datalengte: ongespecificeerd.
  Sessie-ID
  Een automatisch gegenereerd, uniek identificatienummer. Datatype: Integer. Datalengte: ongespecificeerd.
  [Naam]
  De naam van deze kolom wordt afgeleid van de volgende instelling: Algemene instellingen > Aangepaste velden > Naam voor naamveld. De gemelde waarde wordt tijdens het genereren van de sessie ingevoerd door een klant of een technicus. Dit is standaard de naam van de klant. Datatype: String. Datalengte: 128 tekens.
  [Aangepaste Velden]
  De namen van deze kolommen zijn afkomstig van deze instellingen: Algemene instellingen > Aangepaste velden > Naam voor aangepast veld. Datatype: String. Datalengte: 64 tekens.
  Tracerings-ID
  Een aangepast veld dat wordt gebruikt voor het koppelen van Rescue sessies aan een CRM-systeem of voor andere aangepaste administratieve doeleinden. Datatype: String. Datalengte: 256 tekens.
  Naam van technicus
  De naam van de technicus die is opgeslagen in het veld Naam op het tabblad Organisatie. Datatype: String. Datalengte: 128 tekens.
  Technicus-ID
  Een automatisch gegenereerd, uniek identificatienummer. Datatype: Integer. Datalengte: ongespecificeerd.
  E-mailadres van technicus
  Het e-mailadres van de technicus. Voor goedgekeurde technici wordt het e-mailadres opgeslagen in het veld E-mail op het tabblad Organisatie. Voor niet-vermelde technici wordt het e-mailadres opgeslagen tijdens het uitnodigingsproces. Datatype: String. Datalengte: 128 tekens.
  Artikel voor het laatst bijgewerkt: 27 september, 2022