HELP FILE

Rapport Aangepaste velden

LogMeIn Rescue Beheercentrum - Rapporten

Dit rapport geeft de retourzendingen van gegevens die ingevoerd zijn in de Aangepaste Velden voor individuele sessies die uitgevoerd zijn door leden van de geselecteerde unit tijdens de geselecteerde periode

Iedere rij representeert een set van gegevens die verzonden zijn tijdens een enkele sessie.
Begintijd
De precieze tijd waarop de sessie overgegaan is naar de status Actief. Datatype: DateTime. Datalengte: niet gespecificeerd.
Eindtijd
De precieze tijd waarop de sessie overgegaan is naar de status Gesloten of Time-Out. Datatype: DateTime. Datalengte: niet gespecificeerd.
Totale tijd
De som van Actieve Tijd, Onderbrekingstijd, Overdrachtstijd, Herstarttijd en Herverbindingstijd; met uitzondering van Aansluit- en Wachttijd. Dit is niet hetzelfde als de Totale Tijd die getoond wordt in de Sessielijst van de Technician Console. Datatype: DateTime. Datalengte: niet gespecificeerd.
Sessie-ID
Een automatisch gegenereerd, uniek identificatienummer. Datatype: Integer. Datalengte: niet gespecificeerd.
[Naam]
De naam van deze kolom wordt afgeleid van de volgende instelling: Algemene instellingen > Aangepaste velden > Naam voor naamveld. De huidige gerapporteerde waarde wordt ingevoerd door een klant of een technicus tijdens de generatie van de sessie. Dit is standaard de naam van de klant. Datatype: String. Datalengte: 128 tekens.
[Aangepaste Velden]
De namen van deze kolommen zijn afgeleid van de volgende instellingen: Algemene instellingen > Aangepaste velden > Naam voor aangepast veld. Datatype: String. Datalengte: 64 tekens.
Tracerings-ID
Een aangepast veld dat gebruikt worden voor het toewijzen van Rescue sessies aan een CRM-systeem of voor andere aangepaste administratieve doelen. Datatype: String. Datalengte: 256 tekens.
Naam van technicus
De naam van de technicus zoals opgeslagen in het veld Naam op het tabblad Organisatie. Datatype: String. Datalengte: 128 tekens.
ID van technicus
Een automatisch gegenereerd, uniek identificatienummer. Datatype: Integer. Datalengte: niet gespecificeerd.
E-mailadres technicus
Het e-mailadres van technicus. Voor goedgekeurde technici wordt het e-mailadres opgeslagen in het veld E-mail op het tabblad Organisatie. Voor niet vermelde technici wordt het e-mailadres opgeslagen tijdens het uitnodigingsproces. Datatype: String. Datalengte: 128 tekens.