product icon

Over Systeeminformatie - Opstarten

    Dit artikel is een leidraad voor Technici van rescue.

    Met Systeeminfo > Opstarten geeft u informatie weer over toepassingen en processen die worden gestart wanneer het apparaat wordt opgestart.

    Dit zijn gegevens zoals de toepassingen en processen die worden gestart door middel van vermeldingen in het register of vanuit een gedefinieerde map Opstarten (bijvoorbeeld c:\documents and settings\all users\Menu Start\Programma's\Opstarten).

    Tijdens een actieve sessie klikt u op Opstartgegevens aanvragen om gegevens op te vragen van het apparaat van de klant.

    Artikel voor het laatst bijgewerkt: 27 september, 2022