HELP FILE

Mislukte sessies - uitgebreid

LogMeIn Rescue Beheercentrum - Rapporten

Dit rapport stuurt gegevens terug voor iedere individuele sessie die mislukt gedurende de status Bezig met verbinden, voor leden van de geselecteerde unit, uit de geselecteerde periode.

Een mislukte sessie is elke sessie die succesvol is ingediend door de klant, maar vanuit de status Bezig met verbinden nooit doorgaat naar de status Bezig met wachten.
Opmerking: Een sessie krijgt de status Bezig met verbinden wanneer de klant begint met het downloaden van de Applet.
Begintijd
De precieze tijd waarop de sessie overgegaan is naar de status Bezig met verbinden. Datatype: DateTime. Datalengte: niet gespecificeerd.
Sessie-ID
Een automatisch gegenereerd, uniek identificatienummer. Datatype: Integer. Datalengte: niet gespecificeerd.
Sessietype
De toegepaste technologie aan de zijde van de klant. Datatype: String. Datalengte: 100 tekens.
Status
De uiteindelijke status op het moment van het einde van de sessie. Datatype: String. Datalengte: 64 tekens.
[Naam]
De naam van deze kolom wordt afgeleid van de volgende instelling: Algemene instellingen > Aangepaste velden > Naam voor naamveld. De huidige gerapporteerde waarde wordt ingevoerd door een klant of een technicus tijdens de generatie van de sessie. Dit is standaard de naam van de klant. Datatype: String. Datalengte: 128 tekens.
[Aangepaste Velden]
De namen van deze kolommen zijn afgeleid van de volgende instellingen: Algemene instellingen > Aangepaste velden > Naam voor aangepast veld. Datatype: String. Datalengte: 64 tekens.
IP van klant
Het IP-adres van de klant. Datatype: String. Datalengte: 15 tekens.
Naam van technicus privésessie
Voor Privésessies, de naam van de technicus die de mislukte sessie heeft gestart. Datatype: String. Datalengte: 128 tekens.
Kanaal
Voor Kanaalsessies, de naam van het inkomende kanaal. Datatype: String. Datalengte: 64 tekens.
E-mailadres technicus
Het e-mailadres van de technicus wordt opgeslagen in het veld E-mail in het tabblad Organisatie. Datatype: String. Datalengte: 128 tekens.
Technicusgroep-ID
Een automatisch gegenereerd, uniek identificatienummer van de technicusgroep waartoe de technicus behoorde toen het rapport werd gegenereerd. Datatype: Integer. Datalengte: niet gespecificeerd.
Technicusgroep
De naam van de technicusgroep waartoe de technicus behoorde toen het rapport werd gegenereerd. Datatype: String. Datalengte: 128 tekens.