HELP FILE


Rapport Mislukte sessies (uitgebreid)

Dit artikel is opgesteld ter ondersteuning van beheerders van Rescue.

Dit rapport toont gegevens voor elke individuele sessie van leden van de geselecteerde unit die in de geselecteerde periode mislukken terwijl de sessie de status Bezig met verbinden heeft.

Een mislukte sessie is een sessie die succesvol is opgestart door de klant, maar vanuit de status Bezig met verbinden nooit doorgaat naar de status Bezig met wachten.
Opmerking: Een sessie krijgt de status Bezig met verbinden wanneer de klant begint met downloaden van de Applet.
Starttijd
De precieze tijd waarop de sessie overgegaan is naar de status Bezig met verbinden. Datatype: DateTime. Datalengte: ongespecificeerd.
Sessie-ID
Een automatisch gegenereerd, uniek identificatienummer. Datatype: Integer. Datalengte: ongespecificeerd.
Sessietype
De gebruikte technologie aan de zijde van de klant. Datatype: String. Datalengte: 100 tekens.
Status
De laatste status aan het einde van de sessie. Datatype: String. Datalengte: 64 tekens.
[Naam]
De naam van deze kolom wordt afgeleid van de volgende instelling: Algemene instellingen > Aangepaste velden > Naam voor naamveld. De gemelde waarde wordt tijdens het genereren van de sessie ingevoerd door een klant of een technicus. Dit is standaard de naam van de klant. Datatype: String. Datalengte: 128 tekens.
[Aangepaste Velden]
De namen van deze kolommen zijn afkomstig van deze instellingen: Algemene instellingen > Aangepaste velden > Naam voor aangepast veld. Datatype: String. Datalengte: 64 tekens.
IP van klant
Het IP-adres van de klant. Datatype: String. Datalengte: 15 tekens.
Naam van technicus privésessie
Voor Privésessies: de naam van de technicus die de mislukte sessie heeft gestart. Datatype: String. Datalengte: 128 tekens.
Kanaal
Voor kanaalsessies: de naam van het inkomende kanaal. Datatype: String. Datalengte: 64 tekens.
E-mailadres van technicus
Het e-mailadres van de technicus dat is opgeslagen in het veld E-mail in het tabblad Organisatie. Datatype: String. Datalengte: 128 tekens.
Technicusgroep-ID
Een automatisch gegenereerd, uniek identificatienummer van de technicusgroep waartoe de technicus behoorde toen het rapport werd gegenereerd. Datatype: Integer. Datalengte: ongespecificeerd.
Technicusgroep
De naam van de technicusgroep waartoe de technicus behoorde tijdens het genereren van het rapport. Datatype: String. Datalengte: 128 tekens.