HELP FILE


De status van een technicus beheren

Dit artikel is opgesteld ter ondersteuning van technici van Rescue.

De status wordt vermeld in het logbestand en wordt geïllustreerd door een pictogram dat naast de naam van de technicus wordt weergegeven in het Console-statusgebied linksboven in de Technician Console.

Online

Technicus online

Een online technicus kan iedere sessie aanvaarden die toegestaan is voor deze technicusgroep.

Afwezig

Technicus afwezig

Een technicus kan zijn eigen status instellen op afwezig, door op het online-pictogram te klikken. Het pictogram Afwezig zal gaan knipperen wanneer de status van de technicus op afwezig staat. Klik op het knipperende pictogram Afwezig om terug te schakelen naar Online.

Sessies kunnen niet worden overgedragen naar een technicus met de status Afwezig, maar een technicus met de status Afwezig kan wel alle sessies in zijn wachtrij zien en nieuwe sessies aannemen.

Beheerders kunnen de status van technici zo instellen dat automatisch wordt overgeschakeld op de status Afwezig na een bepaalde periode van inactiviteit op systeemniveau.

Bezet

Technicus bezet

Een technicus kan zijn eigen status niet instellen op bezet. Dit is een automatische instelling die wordt gecontroleerd door de Rescue beheerder. Beheerders kunnen de status van technici zo instellen dat automatisch wordt overgeschakeld op de status Bezet zodra een technicus een gegeven aantal actieve sessies bereikt.

Sessies kunnen niet worden overgedragen aan een technicus met de status Bezet, maar een technicus met de status Bezet kan wel alle sessies in zijn wachtrij zien en nieuwe sessies aannemen.