product icon

Link Rescue terug naar ServiceNow

  1. Log in op uw Rescue account en open het Administratiecentrum.
  2. Selecteer in de organisatiestructuur de technicusgroep waarmee u wilt werken.
  3. Selecteer het tabblad Instellingen.
  4. Stel Export van sessiegegevens als volgt in

   Onder Export van sessiegegevens typt u de URL die van toepassing is op uw Rescue accounttype in zowel de velden Post sessiegegevens naar URL wanneer sessie wordt gestart door technicus als Post session details to URL when session is ended by technician:

   • Voor globale rekeningen: https://secure.logmeinrescue.com/integration/api/servicenow/sessiondetails?instance=INSATANCENAME
   • Voor EU-rekeningen: https://secure.logmeinrescue.eu/integration/api/servicenow/sessiondetails?instance=INSATANCENAME
   • Voor ondernemingsrekeningen: https://secure.logmeinrescue-enterprise.com/integration/api/servicenow/sessiondetails?instance=INSATANCENAME
   • Voor EU-bedrijfsrekeningen: https://secure.logmeinrescue-enterprise.eu/integration/api/servicenow/sessiondetails?instance=INSATANCENAME
   Let op: ?instance=ven01026 identificeert de instance query. In dit voorbeeld staat ven01026 voor de instantie in het adres https://ven0126.service-now.com . Vanaf maart 2021 is de instance query verplicht wanneer het OAuth token verloopt en een refresh request wordt gestuurd naar de Rescue Server.

   Resultaat: Voor Sessiegegevens verzenden, selecteer als JSON.

   Belangrijk: HTML-formulier parameters en XML gegevens worden niet ondersteund.

  5. Sla uw wijzigingen op.
   • Klik op Wijzigingen opslaan om de instellingen toe te passen op de huidige technicusgroep.
   • Klik op Wijzigingen opslaan naar subgroepen om de instellingen toe te passen op de huidige technicusgroep en alle bijbehorende subgroepen.
   • Klik op Instellingen opslaan in alle groepen om dezelfde instellingen voor alle technicusgroepen binnen uw organisatie toe te passen.
  Artikel voor het laatst bijgewerkt: 21 november, 2022