HELP FILE


Instellen van kanaalsessies om automatisch over te dragen

Dit artikel is opgesteld ter ondersteuning van beheerders van Rescue.

Verminder de wachttijd van de klant voor channel-based sessies door automatisch de wachtsessies naar een ander kanaal over te dragen. Stel de wachttijd in voordat een overdracht naar het geselecteerde ontvangende kanaal moet beginnen. De eigenlijke overdracht kan tot 90 seconden extra duren.

  1. Selecteer in de Organization Tree het kanaal waarmee u wilt werken.
  2. Selecteer het tabblad Instellingen.
  3. Ga onder Sessiebeheer naar Wachtende sessies automatisch overgedragen.
  4. Stel de hoeveelheid tijd (in minuten) in die moet worden gewacht voordat een overdracht naar het geselecteerde ontvangende kanaal wordt gestart.
  5. Klik op Wijzigingen opslaan.

    Opmerking: U kunt deze instelling niet voor alle kanalen opslaan.

Vanuit de technicus zal de status van automatisch overgedragen sessies worden weergegeven als Uitgaand in de oorspronkelijke kanaalwachtrij en als Inkomend in de ontvangende wachtrij.