HELP FILE

Instellen van kanaalsessies om automatisch over te dragen

LogMeIn Rescue Beheercentrum

Verminder de wachttijd van de klant voor channel-based sessies door automatisch de wachtsessies naar een ander kanaal over te dragen. Stel de wachttijd in voordat een overdracht naar het geselecteerde ontvangende kanaal moet beginnen. De eigenlijke overdracht kan tot 90 seconden extra duren.

  1. Selecteer in de organisatiestructuur het kanaal waarmee u wilt werken.
  2. Selecteer het tabblad Instellingen.
  3. In Sessiebeheer gaat u naar Wachtende sessies automatisch overdragen.
  4. Stel de wachttijd in (in minuten) voordat een overdracht naar het geselecteerde ontvangende kanaal moet beginnen.
  5. Klik op Wijzigingen opslaan.
    Opmerking: U kunt deze instelling niet voor alle kanalen opslaan.
Vanuit de technicus zal de status van automatisch overgedragen sessies worden weergegeven als Uitgaand in de oorspronkelijke kanaalwachtrij en als Inkomend in de ontvangende wachtrij.