HELP FILE


Instellen van de verificatiemethode voor onbeheerde toegang

Dit artikel is opgesteld ter ondersteuning van beheerders van Rescue.

U moet bepalen hoe technici zich moeten identificeren wanneer ze een onbeheerde computers besturen.

 1. Selecteer in de organisatiestructuur de technicusgroep waarmee u wilt werken.
 2. Selecteer het tabblad Instellingen.
 3. Onder Onbeheerde toegang stelt u de optie Technicus voert beheerdersgegevens in aan het begin van elke sessie in:
  • Verwijder deze optie om technici toe te staan dat zij zich bij een onbeheerde computer identificeren met de aanmeldingsgegevens van een klant. Dit is de standaardinstelling.
   Belangrijk: de duur van de onbeheerde toegang is beperkt tot twee weken wanneer technici zich identificeren met de aanmeldingsgegevens van een klant.
  • Selecteer deze optie om de technicus te dwingen om geldige beheerdersgegevens in te voeren aan het begin van elke onbeheerde sessie.
 4. Sla de wijzigingen op.
  • Klik op Wijzigingen opslaan om de instellingen toe te passen op de huidige technicusgroep.
  • Klik op Wijzigingen opslaan naar subgroepen om de instellingen toe te passen op de huidige technicusgroep en alle bijbehorende subgroepen.
  • Klik op Instellingen opslaan in alle groepen om dezelfde instellingen op alle technicusgroepen in uw organisatie toe te passen.