HELP FILE


Instellen van de standaard applet (standaard voor Instant Chat)

Dit artikel is opgesteld ter ondersteuning van beheerders van Rescue.

Selecteer of u de Rescue-applet of Instant Chat wilt uitvoeren aan het begin van een willekeurige sessie op een pc of Mac.

Opmerking: Instant Chat draait standaard voor alle sessies met PalmPre toestellen. Er zijn geen instellingen vereist.
 1. Selecteer in de organisatiestructuur het kanaal of de technicusgroep waarmee u wilt werken.
 2. Selecteer het tabblad Instellingen.
 3. Ga naar de rubriek Klantenapplet.
 4. Kies een Lopende modus
  • KiesInstant Chat gebruiken om alle sessies voor het geselecteerde kanaal of de groep als Instant Chat sessies te activeren in de stand Alleen-chatten.
  • Kies Standaard om alle sessies voor het geselecteerde kanaal of de groep te activeren als standaard Rescue Applet sessies.
 5. Voor de standaard Rescue Applet kunt u de volgende opties selecteren:
  • Selecteer Weergave download webpagina Klantapplet om klanten een standaard webpagina te tonen die uitlegt hoe de Applet gedownload moet worden.
  • Selecteer Gebruik ActiveX Klantapplet wanneer u een ActiveX component wilt installeren op het apparaat van de klant dat de applet zal downloaden en automatisch de applet zal uitvoeren. Gebruik deze functie om beperkingen met betrekking tot het rechtsreeks downloaden van EXE-bestanden te omzeilen of om het aantal vereiste stappen voor het tot stand brengen van een verbinding, te verminderen.
   Beperking: Deze methode werkt niet voor klanten die Internet Explorer 11 en hoger gebruiken, omdat deze browsers niet toestaan dat .exe-bestanden worden uitgevoerd vanuit een ActiveX-besturingselement.
 6. Sla de wijzigingen op.
  • Klik op Wijzigingen opslaan om de instellingen toe te passen op het huidige kanaal of de huidige technicusgroep.
  • Klik op Instellingen opslaan op alle kanalen/in alle groepen om dezelfde instellingen op alle kanalen of technicusgroepen binnen uw organisatie toe te passen.
  • Klik op Wijzigingen opslaan naar subgroepen om de instellingen toe te passen op de huidige technicusgroep en alle bijbehorende subgroepen.